česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služby notářské povahy

Zastupitelský úřad ČR v Moskvě nabízí následující služby notářského charakteru: vyhotovování úředně ověřených kopi dokumentů, ověřování podpisů a uznání podpisů za vlastní, jakož I úřední ověřování překladu dokumentů z/do českého a ruského jazyka.

 

Objednání se k provedení notářského úkonu:

 

Úkon notářské povahy lze provést pouze na základě předchozí registrace. Termín k provedení úkonu je určován na základě pořadí obdržení registračních mailů. Registrace prosím zasílejte v následujícím tvaru:

 

Email:              consulate_moscow@mzv.cz

Tvar emailu:

                        Předmět e-mailu: Notář

                        Jméno a příjmení:

                        Telefon:

                        Služba a počet úkonů:

 

Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na to, že k provedení úkonu přímo spjatého s podáním žádostí o dlouhodobé pobytové tituly v konkrétní den (úřední ověření kopie dokumentu, úřední ověření správnosti vyhotoveného překladu dokumentu) předchozí registrace není nutná.

 

1. Vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentu
K provední tohoto úkonu je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

 

2. Vyhotovení ověření podpisu žadatele

Tento úkon lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného osobního dokladu s jeho fotografií a podpisem.

 

3. Vyhotovení úředního ověření správnosti předloženého překladu dokumentu

Na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Moskvě lze vyhotovit úřední ověření správnosti (úplného nebo částečného) předloženého překladu dokumentu pouze z/do českého a ruského jazyka. 

 

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Překlady opatřené za pomoci internetového kompilátoru z důvodu chybovosti a nepřesnosti se nebudou přijímat.

 

5. Správní poplatky za legalizační úkony:

Ověření 1 podpisu 250,- CZK dle sazebníku.

Ověření 1 stránky kopie dokumentu 300,- CZK dle sazebníku.

Ověření 1 stránky překladu dokumentu 300,- CZK dle sazebníku.

Veškeré platby na konzulárním oddělení jsou nyní realizovány pouze prostřednictvím platebního terminálu – je nutno předložit platnou mezinárodní platební kartu (s výjimkou platebních karet společností American Express a Mir).

Pro informaci: Evropský seznam notářů naleznete na této webové adrese: www.notaries-directory.eu

 

Platnost a vzájemné uznávání úředních listin

V souladu s článkem 11 vyhlášky č. 95/1983 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.

Ve vyhlášce je dále uvedeno, že listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

V praxi to tedy znamená, že není nutné listiny vydané ruskými úřady opatřovat vyšším ověřením, tak zvanou apostilou. V této souvislosti si dovolíme připomenout, že Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Moskvě neposkytuje vyhotování ověřování dokumentů tzv. Apostilou. V případě nutnosti lze v tomto ohledu kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.