česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

COVID 19

Vstup na území ČR

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti. více ►

Nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►

KRIZOVÉ OPATŘENÍ: Cesty jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18.prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Ochranné opatření účinné od 15.05.2021

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 15.5.2021 do odvolání. více ►