česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR za následujících podmínek.
 

NOVĚ: Osoby plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín v jedné z níže uvedených zemích mohou do ČR přicestovat bez omezení. V kategorii nesezdaných párů to znamená, že bezvízoví cizinci, kteří jsou plně očkovaní podle níže uvedených podmínek, mohou do ČR přicestovat bez potvrzení nesezdaného partnera.

Osoby, které jsou plně očkovány (= uběhlo alespoň 14 dní od podání druhé dávky, jde-li o dvoufázovou vakcínu) jednou z těchto vakcín:

AstraZeneca (Vaxzevria)

● Moderna (Spikevax)

● Pfizer BioNTech (Comirnaty)

● Johnson & Johnson (Janssen)

● Covishield

a zároveň byly touto vakcínou očkovány v jedné ze zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává:

členské státy EU   

● Arménie, Brazílie, Chile, Island, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Kuvajt, Libanon, Lichtenštejnsko, Malajsie, Norsko, Pákistán, San Marino, Saúdská Arábie, Severní Makedonie, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán, Velká Británie

již nepotřebují žádat o potvrzení nesezdaného partnera.

Vstup do ČR bude umožněn, prokáže-li se cesstující při příjezdu ověřitelným CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ.

Plně očkované osoby vyplní před příjezdem příjezdový formulář. Žádná další karanténní opatření se na ně nevztahují.

* * * * * * * * * 

 

PRO OSTATNÍ NADÁLE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

 

1) LZE PŘICESTOVAT BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ

Bez jakéhokoliv omezení mohou přicestovat partneři občanů ČR a partneři občanů dalších států EU s přechodným pobytem v ČR ze:

všech zemí EU

zemí "EU+" = Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

● zemí s nízkým rizikem nákazy ("zelených") (od 23.8.) = Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Brunej, Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar,  Macao, Maďarsko, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Saúdská Arábie, Srbsko, Singapur, Slovensko, Tchaj-wan, Vatikán

 

Nicméně: Cestujete-li Vy / Váš partner z jiné než "zelené" země, nebo nejste-li Vy / Váš partner plně očkováni, musíte dodržet karanténní opatření.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2) LZE PŘICESTOVAT S POTVRZENÍM MZV

 

Týká se osob, které cestují z jiných zemí než těch uvedených v bodě 1) nebo které nejsou plně očkované, které nepotřebují vízum k cestě do ČR / schengenského prostoru a mají trvalý partnerský vztah / žijí ve společné domácnosti s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR.

 

A) OBČANÉ ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:

1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

3) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nezasílejte: doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.

Dále nezasílejte: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.

3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Dodržte karanténní opatření.

 

B) OBČANÉ EU S PŘECHODNÝM POBYTEM V ČR, JEJICHŽ PARTNEŘI NEPOTŘEBUJÍ VÍZUM

1. Zašlete e-mail na adresu vo1@mzv.cz, který obsahuje:

1) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)

2) datovou stránku pasu partnera (abychom mohli správně vyplnit osobní údaje v potvrzení)

3) potvrzení o přechodnému pobytu na území ČR

Nepřehlédněte: Nemáte-li potvrzení o přechodném pobytu (kterým můžete doložit, že v ČR skutečně dlouhodobě, tj. déle než 3 měsíce, žijete), potvrzení nelze vystavit. Potvrzení o přechodném pobytu nelze nahradit doložením adresy.

4) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

Zasílejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nezasílejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit. Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií.

Dále nezasílejte: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

2. Vyčkejte odpovědi. Osobám, které prokazatelně trvalý partnerský vztah doloží, lze vyhovět a potvrzení vystavit ve většině případů do týdne.

Prosíme, důsledně dodržte uvedené pokyny. Přednostně odpovíme těm žadatelům, kteří uvedené pokyny splní. Zpracování ostatních žádostí je administrativně náročnější, jejich posouzení a vyřízení vyžaduje více času a reagovat na ně lze až následně.

3. Potvrzení cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Potvrzení neslouží pro tranzit – podmínky tranzitu je potřeba ověřit si s příslušnými úřady státu, přes který se tranzituje a s dopravním přepravcem.

4. Dodržte karanténní opatření.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3) LZE PŘICESTOVAT S VÍZEM

Týká se osob, které cestují z jiných zemí než těch uvedených v bodě 1), potřebují vízum k cestě do ČR / schengenského prostoru a mají trvalý partnerský vztah / žijí ve společné domácnosti s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR.

1. Podejte standardní cestou žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny nebo přátel na místně příslušném zastupitelském úřadu nebo ve vízovém centru.

2. PŘEDLOŽTE 1) doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti + 2) vyplněné čestné prohlášení (DOCX, 15 KB)  jako doklady o účelu cesty.

Předkládejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nepředkládejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit.

Dále nepředkládejte: print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

Posuzování existence vztahu:

Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií. Vízum může být uděleno pouze těm partnerům, kteří prokáží existenci trvalého partnerského vztahu, který spočívá v soužití ve společné domácnosti, případně v dlouhodobém soužití založeném na vzájemných návštěvách nebo společných dovolených. Vízum může rovněž uděleno partnerům, kteří s partnerem v ČR vychovávají dítě. Vízum nebude uděleno těm partnerům, kteří trvalý vztah nedoloží a existenci vztahu budou opírat např. o čerstvě vydané dokumenty a potvrzení nebo o vzájemnou korespondenci bez historie návštěv.

3. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu.

4. Dodržte karanténní opatření.

 

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

ENTRY RULES AND QUARANTINE MEASURES

ODBĚROVÁ MÍSTA

Země podle rizika nákazy Covid-19

přílohy

čestné prohlášení 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 11.12.2020

čestné prohlášení 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 11.12.2020

čestné prohlášení 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 11.12.2020