česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o nový cestovní pas

O cestovní pas musí žadatel požádat osobně

  1. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Osobní přítomnost dítěte je nutná pro zajištění otisků prstů (pouze u dětí starších 12 let) a podpisu (je-li dítě schopno se podepsat).
  2. Pro občana od 15 do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, a to buď za osobní přítomnosti při podání žádosti, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem.

K žádosti je třeba předložit:

  1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz).
  2. Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pase (platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz, vdané ženy předkládají český oddací list).
  3. Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz, anebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 1 rok).
  4. V případě nezletilého občana narozeného v zahraničí český rodný list a osvědčení o státním občanství ČR.
  5. Jednu pasovou fotografii o rozměrech 50 x 50 mm. Ta musí splňovat náležitosti pasové fotografie, aby mohla být převedena do digitální podoby pro pořízení biometrických údajů. Bez vyhovující fotografii nelze žádost o cestovní pas nabrat!
  6. Konzulární poplatek se hradí při podání žádosti.

Vyhotovený cestovní pas je možno vyzvednout osobně:

  1. Na Velvyslanectví ČR v Moskvě, kde byla žádost o pas podána.
  2. Na vydávajícím úřadě v ČR podle místa trvalého pobytu žadatele. O vyzvednutí cestovního pasu na vydávajícím úřadě v ČR je třeba požádat v okamžiku podání žádosti o cestovní pas.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 120 dnů, nicméně v praxi je žádost vyřízena a cestovní pas doručen na zastupitelský úřad zpravidla v průběhu  60 dnů.

Platnost cestovního pasu s biometrickými údaji je 10 let, pro děti ve věku 5-15 let jen 5 let.

Podle § 32 odst. 1 písm. b) Zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech je držitel cestovního dokladu povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad.

 

přílohy

Náležitosti pasové fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 27.5.2020