česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zbrojní průvodní list

Pokud si hodláte do ČR dovést zbraň, je zapotřebí si pro trvalý i přechodný dovoz vyřídit zbrojní průvodní list (ZPL).

 

Trvalý dovoz zbraně a střeliva

Pro trvalý dovoz zbraní a střeliva vydává v zahraničí zbrojní průvodní list ZÚ ČR, v ostatních případech příslušný útvar policie v ČR. Náležitosti k vydání ZPL:

 • vyplněná žádost
 • cestovní pas, občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele
 • zbrojní pas, zbrojní licence
 • uhrazení správního poplatku ve výši  - 800,- Kč (na ZÚ v euro dle platného kurzu)

Upozornění:
Žádost musí obsahovat název hraničního přechodu, kterým zbraň  nebo střelivo do této zbraně  bude dovezena na území České republiky.  

Držitel ZPL pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně nebo střeliva do této  zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

Tranzit zbraně a střeliva

ZPL pro tranzit zbraně nebo střeliva vydává ZÚ ČR. V případě, že jste fyzická nebo právnická osoba, navštěvující Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, vydává ZPL pro tranzit zbraně nebo střeliva také útvar policie na vnější hranici Evropské unie (mezinárodní letiště).

Náležitosti k vydání ZPL:

 • vyplněná žádost
 • v případě myslivosti - úředně ověřené pozvání uživatele honitby, ne starší než 6 měsíců
 • v případě sportovní akce - úředně ověřené pozvání na sportovní akci, ne starší než 6 měsíců
 • v případě jiného účelu - účel tranzitu
 • cestovní pas, občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele
 • zbrojní pas
 • uhrazení správního poplatku ve výši – 800 Kč (na ZÚ euro dle platného kurzu)

Zbraň uvedená ve ZPL pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci u příslušného útvaru policie.

Upozornění: ZPL pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít:

 • lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání.
 • ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže příslušný útvar policie předem vyslovil souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.

Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu Evropské unie, musí při kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

Přeprava zbraní nebo střeliva zahraničním podnikatelem (za účelem tranzitu)

Povolení k přepravě zbraně vydává zahraničnímu podnikateli na základě žádosti o povolení přepravy pouze policejní prezidium. Žádost o povolení přepravy můžete podat přímo u policejního prezidia nebo u ZÚ ČR.

Náležitosti:

 • vyplněná žádost
 • cestovní pas, občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele
 • doklady týkající se obchodní přepravy zbraní
 • seznamy provážených zbraní a střeliva
 • uhrazení správního poplatku

Upozornění:
Při vyplnění dbejte na uvedení všech požadovaných náležitostí zejména na údaje o SPZ dopravního prostředku, na spojení (mobilní, telefonické, faxové, rádiové) na přepravující osobu a časové a místní údaje (den, hodina a místo zahájení tranzitu územím ČR, přepokládaná doba tranzitu a den, hodina a místo ukončení tranzitu na území ČR).

přílohy

Formulář žádosti o zbrojní průvodní list 475 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2018