česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Přehled písemností k doručení

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Moskvě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.
 

Evidenční číslo Název Dokument Vyvěšeno/Svěšeno

OAM-9413-10/DP-2021

MOSC202103310021

Vyrozumění
Vyrozumění (PDF, 118 KB)
 
6.1.2022/21.1.2022

OAM-13251-15/ZM-2020

MOSC202001290005

Vyrozumění
Vyrozumění (PDF, 126 KB)
17.01.2022/31.01.2022

OAM-44629-10/DP-2020

MOSC202012030005

Usnesení usnesení (PDF, 85 KB) 17.01.2022/31.01.2022

OAM-05536-10/DP-2021

MOSC202102160025

Vyrozumění Vyrozumění (PDF, 79 KB) 20.01.2022/03.02.2022

OAM-04315-10/DP-2021

MOSC202102010004

Vyrozumění Vyrozumění (PDF, 90 KB) 20.01.2022/03.02.2022

OAM-04901-11/DP-2021

MOSC202102090026

Vyrozumění Vyrozumění (PDF, 86 KB) 20.01.2022/03.02.2022