česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR - říjen 2018

Velvyslanectví České republiky v Moskvě si dovoluje informovat, že prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 45), pod číslem 85/2018 Sb., vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.

 

Volby do jedné třetiny Senátu se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80. (Seznam volebních obvodů viz. Příloha.)

Volební zákon č. 247/1995 Sb. nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem (voličům, zapsaným do Zvláštního seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem), ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 12. října 2018 a v sobotu 13. října 2018.

Zastupitelské úřady ČR v souvislosti s volbami do Senátu budou vydávat voličské průkazy pouze voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů, vedeným zastupitelským úřadem. Písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů je možné zasílat do 26. srpna 2018.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat. Zastupitelský úřad může vyškrtnout voliče ze Zvláštního seznamu voličů též do 26. srpna 2018.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 28. září 2018) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. října 2018 do 16.00 hod.).

Voličský průkaz lze předat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 20. září 2018) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR  (do 10. října 2018 2018 do 16.00 hod.)

Více informací o volbách do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště.

přílohy

Seznam volebních obvodů 562 KB PDF (Acrobat dokument) 31.7.2018