česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis na podání žádosti + úřední hodiny

(Archivní článek, platnost skončena 12.01.2020.)


 

 

Termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailu na následující e-mailové adresy: visa_moscow@mzv.cz., nebo žadatelé o dlouhodobý pobytový titul za účelem studia, nebo jiné (např. jazykové kurzy), zasílají e-mail na adresu student_moscow@mzv.cz.

Sjednání termínu pro podání žádosti je povinné. Bez sjednání termínu nebude žádost přijata.

Povinné náležitosti e-mailové objednávky:

  1. jméno a příjmení žadatele latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu,
  2. datum narození,
  3. číslo cestovního dokladu,
  4. druh pobytového oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu), o které žadatel hodlá žádat,
  5. kontaktní údaje žadatele (e-mail a telefon),
  6. samostatná příloha - 3 části, a) naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji, b) naskenovaná stránka tzv. vnitřního pasu RF žadatele s razítkem potvrzující místo trvalého pobytu v RF "propiska", c) naskenovaná kopie dokladu o účelu pobytu (např. potvrzení o studiu, výpis z obchodního rejstříku aj.). 

Přílohy musí být ve formátu JPEG nebo TIFF a celkově nesmí být větší než 10 MB.

Pokud objednávka nebude obsahovat některou z povinných náležitostí, bude považována za neplatnou a bude automaticky vyřazena z dalšího zpracování.

Kromě povinných náležitostí žádost nesmí obsahovat žádné další údaje a sdělení.

Platí pravidlo jeden  e-mail = jeden žadatel. V případě, že v e-mailu bude uvedeno více žadatelů, nebude objednávka zohledněna. Výjimka platí pouze pro nezletilé děti do 15 let, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění společně se zákonným zástupcem. Tyto nezletilé děti lze objednat v rámci e-mailové objednávky termínu zákonného zástupce.

Termíny podání žádosti budou žadatelům přidělovány podle typu pobytového oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu) v chronologickém pořadí podle času doručení platných objednávek do emailové schránky.

Do přijatých objednávek není Velvyslanectví České republiky v Moskvě oprávněno zasahovat, mazat objednávky ani měnit jejich pořadí.

Žadatelé nemohou žádat o konkrétní termín podání žádosti.

Termín podání žádosti bude žadateli oznámen e-mailem do 5 pracovních dnů od doručení platné objednávky.

Stanovené termíny jsou pevné a nelze je měnit ani ze strany žadatele ani ze strany Velvyslanectví České republiky v Moskvě. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude velvyslanectví odpovídat. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

Počet volných termínů pro příjem žádostí o pobytová oprávnění na týden činí 175 míst (za předpokladu, že v daném týdnu je 5 pracovních dnů).

Upozornění

E-mailové adresy visa_moscow@mzv.cz, student_moscow@mzv.cz nejsou určeny pro dotazy veřejnosti nebo konzultace. Na takové zprávy nebude brán zřetel. Případné dotazy lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu consulate_moscow@mzv.cz.

 

Žádost se podává přímo na zastupitelském úřadě v Moskvě, osobní přítomnost podání je podmínkou (12 let a výše).

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum:

pondělí - pátek 9.00 - 12.00 hod.

Upozorňujeme žadatele, aby dodržovali přesný čas, na který jsou objednáni. V opačném případě nebude možné žádost podat.

Přenos dlouhodobého víza do nového cestovního dokladu:

pondělí – pátek 9.00 – 11.00 hod.

(bez objednání)

Výdej dlouhodobých víz:

pondělí - pátek 14.00 - 14.30 hod.

(v dopoledních hodinách 9.00 – 11.00 hod.  je nutné přinést cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění)