česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Informace konzulárního oddělení ZÚ Moskva k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu.

Termín pro příjem žádostí o udělení dlouhodobého pobytového titulu určuje konzulární oddělení ZÚ Moskva dle pořadí došlých e-mailů a je nutné si jej sjednat předem, a to výlučně zasláním e-mailu na tyto emailové adresy:

 • visa_moscow@mzv.cz,
 • student_moscow@mzv.cz (pouze žadatelé o dlouhodobý pobytový titul za účelem studia, jazykových kurzů),
 • varia_moscow@mzv.cz (pouze žadatelé o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, o dlouhodobé vízum za účelem sportovním či kulturním, trvalý pobyt dle usnesení Vlády ze dne 8. prosince 2014, č. 1014).

E-mailová žádost musí obsahovat všechny níže uvedené údaje vyplněné latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu, jinak bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

 

jméno a příjmení žadatele (latinkou shodně, jak je uvedeno v cestovním dokladu žadatele)

 

datum narození

 

číslo cestovního dokladu

 

telefon

 

email

 

účel pobytu

 

samostatná příloha

 1. kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (pouze formáty JPEG, TIFF)
 2. kopie stránky  dokladu s povoleným pobytem v RF (pouze konzulární obvod ZÚ Moskva)
 3. kopie stránky dokladu prokazujícího účelu pobytu (pouze formáty JPEG, TIFF)
 4. POUZE u účelu sloučení rodiny, lze momentálně registrovat pouze kategorie manžel/ manželka a nezletilé děti - pro účely registrace je nutno doložit sken pobytového oprávnění cizince s již povoleným pobytem na území ČR

Kopií stránky dokladu prokazujícího účel pobytu může být např. Potvrzení o přijetí ke studiu, oddací list, rodný list, smlouva o hostování, smlouva o smlouvě budoucí, výpis z obchodního rejstříku atd. Stačí přiložit scan první stránky smlouvy.

Dokumenty v samostatné příloze nesmí být ve formátu ZIP či pdf, jejich souhrnná velikost nesmí přesahovat 10 MB.

Platí pravidlo jeden e-mail =jeden žadatel. V případě, že v objednávacím e-mailu bude uvedeno vice žadatelů, tento nebude zpracován. Výjimku tvoří děti do 15 let, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem, ty lze objednat v rámci e-mailu - objednávky termínu zákonného zástupce.

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou řazeny do jedné  nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do shora zmíněných e-mailových schránek konzulárního oddělení ZÚ Moskva.

 • do pořadí doručených emailů konzulární oddělení ZÚ Moskva žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje,
 • v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem – novým e-mailem. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude konzulární oddělení ZÚ Moskva odpovídat,
 • konzulární oddělení ZÚ Moskva přijímá žádosti o udělení dlouhodobého pobytového titulu pouze od žadatelů s povoleným pobytem v  rámci svého konzulárního obvodu,
 • informujeme žadatele, že možných termínů k podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul na ZÚ Moskva je 90 týdně (v případě 5 denního pracovního týdne).

Výše uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro běžné dotazy veřejnosti, tyto nebudou zodpovídány. Za tímto účelem je zřízena e-mailová adresa consulate_moscow@mzv.cz.