česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecná pravidla pro objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Obecné informace Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě  k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu.
 

Termín pro příjem žádostí o udělení dlouhodobého pobytového titulu určuje Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě. Registrace pro obdržení termínu k podání těchto žádostí probíhají v současné době zpravidla jednou měsíčně v předem vyhlášeném termínu a podmínek zveřejněných na internetových stránkách zastupitelského úřadu v kapitole „Víza a konzulární informace“ v sekci „Aktuality“.

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti obdržené v rámci každé obnovené registrace jsou řazeny do jedné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do jednotlivých e-mailových schránek Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě.

Pravidelné objednávání k podání žádostí o dlouhodobé pobytové tituly se netýká žádostí o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny, o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, o dlouhodobé vízum za účelem sportovním či kulturním, jakož i trvalý pobyt dle usnesení Vlády ze dne 8. prosince 2014, č. 1014. Žadatelé o tyto typy pobytů se mohou registrovat k podání svých žádostí průběžně prostřednictvím zasláním registračního e-mailu (viz. informace níže).

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Podmínky obsahu objednávacího e-mailu:

Objednávací maily jsou dle účelu pobytu zasílány výlučně na tyto e-mailové adresy:

 

 • student_moscow@mzv.cz (pouze žadatelé o dlouhodobý pobytový titul za účelem studia dle §64 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů),
 • varia_moscow@mzv.cz (pouze žadatelé o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, o dlouhodobé vízum za účelem sportovním či kulturním, trvalý pobyt dle usnesení Vlády ze dne 8. prosince 2014, č. 1014).
 • visa_moscow@mzv.cz (všichni ostatní žadatelé o dlouhodobý pobytový titul včetně účelu pobytu "ostatní")

E-mailová žádost musí obsahovat všechny níže uvedené údaje vyplněné latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu, jinak bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

 

I. Předmět e-mailučíslo cestovního pasu. Pokud bude podávat žádosti rodina, může předmět obsahovat čísla cestovních pasů.

 

Pokud nebude předmět e-mailu uveden správně, bude Váš e-mail automaticky vyřazen!

 

II. Formát e-mailu:
 

jméno a příjmení žadatele (latinkou shodně, jak je uvedeno v cestovním dokladu žadatele)

 

datum narození

 

číslo cestovního dokladu

 

telefon

 

email

 

účel pobytu

 

samostatná příloha

 1. kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (pouze formáty JPEG, TIFF)
 2. kopie stránky  dokladu s povoleným pobytem v RF (pouze konzulární obvod ZÚ Moskva)
 3. kopie stránky dokladu prokazujícího účelu pobytu (pouze formáty JPEG, TIFF)

Kopií stránky dokladu prokazujícího účel pobytu může být např. Potvrzení o přijetí ke studiu, oddací list, rodný list, smlouva o hostování, smlouva o smlouvě budoucí, výpis z obchodního rejstříku atd. Stačí přiložit scan první stránky smlouvy.

Dokumenty v samostatné příloze nesmí být ve formátu ZIP či pdf, jejich souhrnná velikost nesmí přesahovat 10 MB. Pokud bude velikost e-mailu větší, bude žadatel z registrace automaticky vyřazen.

Platí pravidlo jeden e-mail =jeden žadatel. V případě, že v objednávacím e-mailu bude uvedeno vice žadatelů, tento nebude zpracován. Výjimku tvoří děti do 15 let, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem, ty lze objednat v rámci e-mailu - objednávky termínu zákonného zástupce.

V případě obdržení většího počtu e-mailů s cílem objednání totožného žadatele, bude tento žadatel z registrace automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z odlišných e-mailových adres.

V případě splnění všech podmínek objednávacího mailu a jeho obdržení v rámci kapacit zastupitelského úřadu na dané období obdrží žadatel e-mail s termínem podání žádosti
do 10 pracovních dnů ode dne doručení tohoto e-mailu.

Na e-maily, jež nesplňují všechna výše uvedená pravidla objednávání, nebude zaslána doplňující odpověď.

Důležitá upozornění:

 • do pořadí doručených e-mailů Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje,
 • v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem – novým e-mailem. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě odpovídat,
 • konzulární oddělení ZÚ Moskva přijímá žádosti o udělení dlouhodobého pobytového titulu pouze od žadatelů s povoleným pobytem v  rámci svého konzulárního obvodu,
 • informujeme žadatele, že možných termínů k podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul na ZÚ Moskva je 90 týdně (v případě 5 denního pracovního týdne).
 • výše uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro běžné dotazy veřejnosti, tyto nebudou zodpovídány. Za tímto účelem je zřízena e-mailová adresa consulate_moscow@mzv.cz