česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Informace konzulárního oddělení ZÚ Moskva k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu.

Termín pro příjem žádostí o udělení dlouhodobého pobytového titulu určuje konzulární oddělení ZÚ Moskva dle pořadí došlých e-mailů a je nutné si jej sjednat předem, a to výlučně zasláním e-mailu na tyto emailové adresy: visa_moscow@mzv.cz či student_moscow@mzv.cz (pouze žadatelé o dlouhodobý pobytový titul za účelem studia, jazykových kurzů).

E-mailová žádost musí obsahovat všechny níže uvedené údaje vyplněné latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu, jinak bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

 

jméno a příjmení žadatele (latinkou shodně, jak je uvedeno v cestovním dokladu žadatele)

 

datum narození

 

číslo cestovního dokladu

 

telefon

 

email

 

účel pobytu

 

příloha

  1. kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (pouze formáty JPEG, TIFF)
  2. kopie stránky  dokladu s povoleným pobytem v RF (pouze konzulární obvod ZÚ Moskva)
  3. kopie stránky dokladu prokazujícího účelu pobytu (pouze formáty JPEG, TIFF)

Kopií stránky dokladu prokazujícího účel pobytu může být např. Potvrzení o přijetí ke studiu, oddací list, rodný list, smlouva o hostování, smlouva o smlouvě budoucí, výpis z obchodního rejstříku atd. Stačí přiložit scan první stránky smlouvy.

Dokumenty v příloze musí být ve formátu JPEG či TIFF, jejich souhrnná velikost nesmí přesahovat 10 MB.

Platí pravidlo jeden e-mail =jeden žadatel. V případě, že v objednávacím e-mailu bude uvedeno vice žadatelů, tento nebude zpracován. Výjimku tvoří děti do 15 let, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem, ty lze objednat v rámci e-mailu - objednávky termínu zákonného zástupce.

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou řazeny do jedné  nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do shora zmíněných e-mailových schránek konzulárního oddělení ZÚ Moskva.

  • do pořadí doručených emailů konzulární oddělení ZÚ Moskva žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje,
  • v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem – novým e-mailem. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude konzulární oddělení ZÚ Moskva odpovídat,
  • konzulární oddělení ZÚ Moskva přijímá žádosti o udělení dlouhodobého pobytového titulu pouze od žadatelů s povoleným pobytem v  rámci svého konzulárního obvodu,
  • informujeme žadatele, že možných termínů k podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul na ZÚ Moskva je 175 týdně (v případě 5 denního pracovního týdne).

E-mailové adresy visa_moscow@mzv.cz a student_moscow@mzv.cz nejsou určeny pro běžné dotazy veřejnosti, tyto nebudou zodpovídány. Za tímto účelem je zřízena e-mailová adresa consulate_moscow@mzv.cz.