česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále… více ►

Modrá karta

Modrá karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce v zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci. více ►

Přenos povolení k pobytu do nového cestovního pasu

Cizinec, který má na území ČR platné povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, a obdržel v Ruské federaci nový cestovní pas, musí na konzulárním oddělení opětovně požádat o dlouhodobé vízum za účelem obdržení povolení k dlouhodobému/trvalému… více ►

Studium

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké škole, vč. jazykové a odborné přípravy s následným… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnání déle než 3 měsíce. více ►

Zápis na podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu

 více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Přenos povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do nového cestovního dokladu