česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Požadavky k rejstříku trestů

„Konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě (dale jen konzulát) v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto konzulátu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt vždy předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

 

Konzulátu nelze předložit výpis z rejstříku trestů s elektronickým digitálním podpisem, platným na území Ruské federace. K řízení ve věci je třeba předložit  zmíněný doklad v originále, v tištěné podobě, s originálními ( „živými“) podpisy a pečetí nebo předložit notářsky ověřenou kopii výše uvedeného dokumentu.