česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum

Aktuální úřední hodiny Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Moskvě / Vízových center

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají režimu předchozí konzultace nebo informacím o uděleném vízu dle vízového kodexu

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) informujeme o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie… více ►

Schengenské vízum pro nezletilé děti držitelů pobytového titulu v ČR

Schengenské vízum na základě účasti v právnické osobě

Neudělení víza

Výjezdní příkaz

Pozvání

Osobní údaje - Poučení pro žadatele o víza

Vízový poplatek

Informace o právu cizince na přístup do Schengenského informačního systému (SIS)