česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí manžel/manželka; rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje; potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a
potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

K vyřízení žádosti o schengenské vízum se předkládá:

1. cestovní pas, jenž je platný v den vstupu na území  EU.

2. 1 barevná fotografie pasového formátu, 3,5 x 4,5 cm, v souladu s podmínkami Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

3. formulářžádosti o udělení schengenského víza“ vyplněný latinkou.

4. doklad o občanovi EU/ČR - kopie cestovního pasu či občanského průkazu s vyjádřeným souhlasem k pořízení takové kopie

5. doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem -  např. rodný list, oddací list či jiné doklady potvrzující status rodinného příslušníka občana EU v  originále, příp.  ověřené kopii. V případě manželství uzavřeného v cizině (tj. např. v Rusku) je k žádosti potřeba přiložit český oddací list vydaný zvláštní matrikou v Brně (Takový oddací list si můžete vyřídit prostřednictvím našeho úřadu, příp. samostatně v ČR.)

6. listiny potvrzující, že hodláte cestovat společně s občanem EU nebo cestovat za tímto občanem, který již na území ČR pobývá (např. rezervace letenky).

Podání žádosti je bezplatné.

Lhůta k vyřízení žádosti činí 10 dnů; v případě potřeby dalšího šetření ji lze prodloužit až na 30 dnů.

Žádost o vízum se podává osobně.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, může v případě neudělení víza požádat konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě o nové posouzení důvodů neudělení víza, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení písemné informace příslušného zastupitelského úřadu o zamítnutí víza. V případě, že velvyslanectví této žádosti nevyhoví, postoupí ji Ministerstvu zahraničních věcí ČR, které žádost přezkoumá v 60denní lhůtě ode dne jejího obdržení. Odpověď Ministerstva zahraničních věcí ČR se žadateli zasílá prostřednictvím velvyslanectví.