česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčby

(Archivní článek, platnost skončena 19.02.2020.)

Žádost o schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčení vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Náš úřad také vyřizuje žádosti ve zvláštním  režimu „expres“ do tří pracovních dnů, anebo v případech, kdy žadatel předloží žádost nejpozději 3 dny před termínem jeho předpokládaného odjezdu. Velvyslanectví vyřizuje takové žádosti v termínu do tří dnů tak, aby žadatel mohl cestu realizovat; vyřízení žádosti v tomto termínu však není garantováno.

 Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář žádosti o udělení schengenského víza
 • cestovní doklad (+ kopie datové stránky)
 • 1 barevná fotografie
 • kopie datové stránky ruského "graždanského" pasu a kopie registrace
 • doklad uvádějící účel cesty (např.: pozvání od zvoucí osoby, podklady vydané cestovní kanceláří - voucher z hotelu (dostatečná je i rezervace hotelu s uvedením způsobu platby), rezervace organizovaného zájezdu, doklad zdravotnického zařízení) - akceptujeme faxem i emailem
 • doklad o ubytování (dostatečná i rezervace) nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování (např.: pozvání od zvoucí osoby, voucher z hotelu atd.) - akceptujeme faxem i emailem
 • doklad prokazující existenci dostatečných finančních prostředků (mladší než 3 měsíce) jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země (výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o pravidelném příjmu)
 • informace, která umožní posoudit záměr opustit území ČR/schengenského prostoru před skončením platnosti víza - rezervace zpáteční jízdenky/letenky
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění (pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR).
 • poplatek za podání žádosti poplatek za podání žádosti 35 EUR, v případě expresního vyřízení 70 EUR.
 • žadatel do 18 let - kopie rodného listu
 • pokud do ČR cestuje dítě mladší 18 let v doprovodu jednoho z rodičů, je nutné předložit notářsky ověřený souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte. Pokud do ČR cestuje dítě mladší 18 let bez rodičů, je nutné předložit notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte.

Obecné podmínky:

Žádost o vízum se podává osobně (s výjimkou dětí do 12 let). U žadatelů, kteří již od 14. 9. 2015 alespoň jedno schengenské vízum obdrželi, tj. odevzdali otisky prstů a toto vízum řádně využili, není osobní přítomnost nutná. Žádost je možné podat na základě notářsky ověřené plné moci. Nezbytné je v tomto případě předložení kopie schengenského víza, které žadatel obdržel po 14. 9. 2015.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Doklady zaslané přímo našemu úřadu (např. emailem nebo faxem) mají pouze informativní charakter. Všechny náležitosti musí mít žadatel u sebe, když podává žádost o vízum.

ZÚ Moskva nedoporučuje využívat k vyřízení víza žádného prostředníka nebo zprostředkovatelskou společnost (agenturu).