česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody s Ruskou federací

Bilaterární smlouvy mezi ČR a RF - politická oblast

1. Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci; 2. Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace; 3. Dohoda mezi vládou… více ►

Bilaterární smlouvy mezi ČR a RF - konzulární oblast

1. Konzulární úmluva mezi ČSSR a SSSR; 2. Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních více ►

Bilaterární smlouvy mezi ČR a RF - obchodně-ekonomická oblast

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci; 2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o podpoře a vzájemné ochraně investic; etc. více ►