deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování z Česka do Bavorska

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2021 / 11:15.)

S platností od 6.6.2021 od 0:00 hod. se Česká republika nenachází na německém seznamu rizikových zemí. Pro cesty do Německa tak již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy.

Pozor: Testovací povinnost nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země. 
 

V případě, že cestujete do Německa z rizikové země (což aktuálně není Česko), je třeba se řídit pravidly pro vstup z rizikových zemí.

Osoby, které vstupují do Bavorska z rizikové oblasti, musí nadále standardně nastoupit do desetidenní karantény, nahlásit se před cestou na www.einreiseanmeldung.de a disponovat POTVRZENÍM o negativním testu, nebo potvrzením o uzdravení z COVID-19, nebo potvrzením o očkování. (Podrobnosti k potvrzení viz konec této webové stránky.)

Test na COVID-19 je možné udělat si po vstupu do Německa, výsledek musí být k dispozici do 48 hodin po vstupu.)

Speciální případy:

Pendleři: bez registrace, bez karantény, bez testu

Obchodní cesty: s potvrzením, s registrací, do pěti dní trvání cesty bez karantény, s dokladem od německého partnera. Před návratem do Česka registrace, po návratu během 5 dní PCR test.

Vstup do 24 hodin: bez potvrzení, bez karantény, bez registrace. Avšak: přístup do obchodů je omezený. Doporučujeme před návštěvou zkontrolovat aktuální podmínky v daném okrese.

 

Výjimky z registrace, karantény a potvrzení:

- tranzit přes Německo;

- vstup v rámci malého pohraničního styku do 24 hodin;

- zaměstnanci mezinárodní dopravy (do 72 hodin; přeprava osob, zboží – firma má uvedeno v předmětu podnikání);

- pendleři, dojíždějící studenti, či učni, další přeshraniční pracovníci. Musí být potvrzeno zaměstnavatelem, školou či zákazníkem;

- děti do šesti let.

 

Výjimky z registrace a karantény, ale s potvrzením (příp. test do 48 hodin po vstupu) pro osoby:

- které pracují v mezinárodní dopravě (nad 72 hodin);

- které vstupují do Německa na méně než 72 hodin z důvodu návštěvy příbuzných 1., či 2. stupně, partnera v jiné domácnosti, či z důvodu péče o děti, či postižené.

 

Výjimka z karantény, ale s registrací a potvrzením (příp. test do 48 hodin po vstupu) a registrací mohou přijíždět osoby:

- na návštěvu příbuzných 1., či 2. stupně, partnera v jiné domácnosti, či z důvodu péče o děti, či postižené, delší než 72 hodin;

- z důvodu naléhavého zdravotnického ošetření;

- do max. pěti dnů kvůli „nutným a bezodkladným“ pracovním, obchodní, či studijním důvodům.  Nutnost je třeba mít potvrzenu zaměstnavatelem, školou, či zákazníkem;

- kvůli přípravě a provedení sportovních akcí;

které prodělaly onemocnění COVID-19;

- které jsou min. 15 dní plně očkováni proti COVID-19;

- příslušníci vojsk států NATO

- které přijíždějí za prací na více než tři týdny. Zaměstnavatel přitom musí zajistit podmínky obdobné jako při karanténě.

 

Karanténu je nově možné ukončit nejdříve po odeslání dokladu o negativním výsledku testu na místně příslušný zdravotní úřad.

Test: PCR, nebo antigen, standardně se rozumí test ne starší než 48 hodin od odběru, výsledek v angličtině, němčině, či francouzštině

 

POTVRZENí

Osoby, které přijíždějí do Německa z rizikové země/oblasti (tj. ČR,) zásadně musí mít buď:

-       lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo

-       potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo

-       potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

V případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou cestující povinni předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna. Letečtí přepravci mohou vyžadovat potvrzení i v případě cesty z nerizikové oblasti.