deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČNFB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německá novinářská cena 2021 udělena

Česko-německý fond budoucnosti v pátek večer udílel v Brně Česko-německé novinářské ceny 2021. V rámci slavnostní inscenace v budově Tržnice na Zelném trhu bylo za přítomnosti řady novinářů, čestných hostů a široké veřejnosti z obou zemí osmi cenami oceněno celkem třináct českých a německých autorů. V živém přenosu České televize mohli slavnostní událost sledovat nejen čeští diváci, ale i diváci německé televizní stanice MDR.

Z celkem 91 zaslaných příspěvků si ceny v kategoriích text, audio a multimédia odnesli tito vítězové: Tomáš Lindner (Respekt), Renate Zöller (Kulturkorrespondenz östliches Europa), Václav Jabůrek / Ladislav Novák (Český rozhlas), Markéta Kachlíková (Radio Prague International), Vít Poláček / Matthias Schmidt (Česká televize / MDR/ ORF/ Arte) a Danko Handrick/ Christian Gramstadt (ARD). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdrželi Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund (artyčok.tv a Architekti bez hranic) za aktuální příspěvek věnující se občanské angažovanosti v architektuře. Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získal Steffen Neumann. 

Slavnostní udílení cen zahájil proslovem předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: „Vážím si velice toho, že již po dlouhou dobu přesahující několik desetiletí, žijeme spolu s našimi německými sousedy v přátelství a spolupráci, která nás doprovází při společném a vzájemném úsilí o lepší svět. Dnes jsme svědky slavnostního udílení Česko-německé novinářské ceny. Je to ocenění pro novináře, jejichž práce napomáhá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Ocenění, které má nedocenitelný význam nejen pro současné laureáty, ale pevně věřím, že i pro další období vzájemných vztahů našich národů a českých a německých novinářů.“ 

Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti, který cenu pořádá, uvedli: „V průběhu posledního roku se přirozený přeshraniční kontakt mezi Čechy a Němci značně omezil. Pandemie koronaviru a také opatření proti jejímu šíření otřásly to, na co jsme si tak zvykli a brali to jako samozřejmost: přirozené setkávání Čechů a Němců. V takových krizových dobách je možná víc než kdy jindy nutná potřeba kvalitního žurnalismu, který dovede o dění u sousedů informovat bez zaujetí, bez předsudků a se snahou zprostředkovat ho co nejopravdověji veřejnosti ve vlastní zemi. Koroně navzdory jsme však velmi rádi, že uzavřené společné hranice nejsou to jediné, o čem čeští a němečtí novináři v uplynulém roce informovali: těší nás, že dovedli rozeznávat důležitost i jiných aktuálních společenských a historických témat a věnovat jim pozornost.” 

Česko-německou novinářskou cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Deutscher Journalistenverband a Syndikát novinářů ČR), mediálním partnerem slavnostního předávání cen 2021 je Česká televize.
 

Vítězky a vítězové 

Kategorie Text 

V kategorii Text byla vyznamenána Renate Zöller za svůj článek Prags Großstadtwinzer der Gründerzeit [Pražský velkoměstský vinař z období průmyslové revoluce] uveřejněný 26. 2. 2021 v magazínu Kulturkorrespondenz östliches Europa, v němž představuje kulturně-historické dědictví pražského německého průmyslníka Moritze Gröbeho. „Porotu obzvlášť zaujaly promyšlené odbočky, které autorka opakovaně suverénně a elegantně v textu používá: mezi rodinným příběhem Gröbových a hospodářskými dějinami Čech; mezi úctyhodným historickým dědictvím Královských Vinohradů a pohodovými lisovacími experimenty, kterým se dnes ve vinohradě věnuje vinař Pavel Bulánek,” uvedla zástupkyně poroty Anneke Hudalla z mezinárodní novinářské organizace n-ost ve svém laudatiu.  

Česká cena v kategorii text byla udělena Tomáši Lindnerovi a jeho reportáži Zvládli to?, který otiskl 30. 8. 2020 týdeník Respekt. Pět let poté, co naplno propukla uprchlická krize, se autor vydal do sousední země a hledal odpověď na otázku, jak se Německu příliv uprchlíků a zejména jejich integraci podařilo zvládnout. „Jedno ze základních pravidel novinařiny zní: Nemůžeš napsat všechno, ale nesmíš nic vynechat. A Tomáš Lindner nic nevynechává, pozorně naslouchá, pečlivě zaznamenává – a především se nesnaží vydolovat odpověď, která by se mu trefně po česku řečeno jen hodila do krámu,” zdůvodňuje Adam Černý ze Syndikátu novinářů rozhodnutí poroty.  

Kategorie Audio 

Německou cenu v kategorii audio získala Markéta Kachlíková za svůj rozhlasový feature Sancta Familia: Ein Weihnachtsgeschenk nach 80 Jahren [Sancta Familia: vánoční dárek po osmdesáti letech], který odvysílala stanice Radio Prague International 25. 12. 2020. Autorka v něm sleduje osudy rodiny Welsů - a zároveň zánik mnohonárodnostní normality meziválečného Československa. „Markéta Kachlíková se v patnácti rozhlasových minutách soustředila na to, co tvoří sílu příběhu této židovské rodiny: na její plány a naděje, na její sny v konfrontaci s předtuchou temné budoucnosti. Vnímavé publikum tak dostalo příležitost příběh nejen poslouchat, ale i prožívat,” uvedla za porotu Lída Rakušanová, nezávislá novinářka (Český rozhlas, Česká televize aj.) a pražská korespondentka listu Passauer Neue Presse. 

Českou cenu v této kategorii získala dvojice autorů Václav Jabůrek a Ladislav Novák za svou reportáž Zaostřeno na uzavřené česko-saské hranice, kterou odvysílal Český rozhlas Plus 28. 2. 2021. Autoři se v době vrcholící koronavirové krize a uzavřených hranic vydali do terénu prozkoumat, co konkrétně omezení pohybu na hranicích znamenalo po stránce politické, právní, ale zejména lidské. „Oba novináři ve své společné reportáži přesvědčivě a autenticky ukázali, jak hustě propletené jsou česko-německé vazby v pohraničí. Měli skvělý nápad a zrealizovali jej na špičkové úrovni,” říká ve svém laudatiu Libuše Černá, Německý svaz novinářů Brémy.  

Kategorie Multimédia 

V kategorii multimédia cenu získali Danko Handrick a Christian Gramstadt za reportáž Obchod se závislostí - Česko bojuje s pervitinem [Das Geschäft mit der Sucht – Tschechiens Kampf gegen Crystal Meth], kterou připravili pro MDR a televize jej odvysílala v rámci cyklu Heute im Osten Reportage dne 13. března 2021. Věnují se v ní nejen spolupráci českého a německého podsvětí při pašování českého pervitinu do Německa, ale také součinnosti policejních složek obou zemí v boji proti společnému nepříteli. „Danko Handrick a Christian Gramstadt vytvořili solidní podklad pro debatu o metamfetaminu zbavenou veškerých tabu: věcnou a klidnou. Přesně to dělá z příspěvku film, který rozhodně stojí za shlédnutí,” odůvodnil rozhodnutí zástupce poroty Michael Hiller, Německý svaz novinářů.  

Dalšími vítězi této kategorie se stala česko-německá autorská dvojice Vít Poláček a Matthias Schmidt. Ve dvoudílném dokumentu Odsun - Vertreibung, na němž se koprodukčně podílela Česká televize, MDR, ORF a Arte, se věnují odsunu a vyhnání původního německého obyvatelstva z Československa - a události, jež má většinová společnost tendence vnímat černobíle, líčí s nebývalou živostí, barevností, rozmanitostí a mnohostranností. Vojtěch Berger z investigativního portálu Hlídacipes.org za porotu zdůvodnil udělení ceny těmto autorům následovně: „Matthias Schmidt a Vít Poláček se důsledně dívají na odsun očima „těch druhých“. Jak ve filmu několikrát přímo či nepřímo zazní – vše je totiž otázkou perspektivy. Z odsunu nedělají téma ani české, ani německé - ale společné. Tedy přesně takové, jakým skutečně je.”  

Zvláštní cena Mileny Jesenské 

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získala autorská trojice ze studia artyčok.tv a spolku Architekti bez hranic: Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund. Tématem jejich příspěvku Architektura soužití je občanská angažovanost, usilující o vznik takových veřejných prostorů, které reagují na aktuální potřeby společnosti a snaží se nacházet fungující smysluplné alternativy ke starým zkostnatělým strukturám. To vše na příkladu ostravské osady Bedřiška a mnichovského kulturního centra Bellevue di Monaco. “Je to přesvědčivé povzbuzení k tomu vytvářet autonomní a lidsky důstojné prostory pro život a také impuls pro nové sebepojetí architektury,” za porotu uvedl Christoph Scheffer z rozhlasové stanice Hessischer Rundfunk.  

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost 

Nositelem zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2021 stal Steffen Neumann. Tento novinář se pravidelně pohybuje mezi Drážďany, Prahou a česko-německým pohraničím, pravidelně přináší informace o tom, co se v prostoru děje. Díky svému “pendlování” je neustále v kontaktu s oběma stranami: a dovede poctivě zachytit dění u jedněch sousedů - a přiblížit je druhým sousedům tak, že zaručeně vzbudí jejich zájem a zvědavost. Jeho záběr je široký nejenom prostorově, ale také tematicky. „Svým neopakovatelným způsobem, propojením na všechny strany, svými aktivitami a příspěvky doprovázel Steffen Neumann v uplynulých letech neobyčejně vytrvale a intenzivně sbližování České republiky a Německa. Pomohl tomu, že si jsou Češi a Němci nyní tak blízko, jako tomu v dějinách nikdy nebylo,” vyzdvihla Neumannovy zásluhy členka poroty Bogna Koreng z rozhlasové stanice MDR.