deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Fond budoucnosti: téma roku 2022: Thema des Jahres 2022: Svět se změnil - co my na to?

Dopis Fondu budoucnosti:

Vážení přátelé, 
každý podzim bývá naším dobrým zvykem, že vyhlašujeme Téma roku na rok následující. Tématem roku bychom chtěli podnítit česko-německou spolupráci ve věcech, které reagují na aktuální společenské dění, a projektům takto zaměřeným nabízíme podporu až do výše 70%.

Již téměř dva roky životy nás všech ovlivňuje pandemie covid-19. Když se zpráva o existenci viru objevila poprvé, asi málokdo čekal, co všechno to může znamenat. Při zpětném pohledu však vidíme, že epidemie, ale i opatření proti jejímu šíření, vyvolala celou řadu společenských změn, které pravděpodobně budou mít svůj výrazný dopad i dále v budoucnosti.


Našim Tématem roku 2022 proto je: “Svět se změnil - co my na to?” Chtěli bychom jím pobídnout Čechy a Němce, aby na změny vzniklé v důsledku pandemie reagovali a zpracovávali je společně. Mírnění negativních důsledků krize je jistě potřebné, stejně důležité v našich očích však je také umět využít potenciální šance, které přinášejí nové perspektivy a inspiraci - ať už se to týká školy, práce nebo jiných oblastí našeho všedního života. 


Bližší podrobnosti o Tématu roku najdete zde. Svou žádost o podporu projektu můžete podat poprvé již ke 31. prosinci 2021, dále pak ke konci každého čtvrtletí a naposledy k 31. prosinci 2022. Doporučujeme, abyste svůj záměr dopředu s námi konzultovali.  


Pozor: do 31. 12. 2021 je možné naposledy požádat také o podporu v rámci Tématu roku 2020 a Tématu roku 2021


Těšíme se na vaše nápady a na nové impulsy, které nám všem pomohou covidovou pandemii lépe zvládat a které oživí česko-německou spolupráci. 

 

Za Fond budoucnosti


Jacob Venuß

+420 739 222 174
jacob.venuss@fb.cz