deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022 + Komunální volby 2022 v České republice

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022

Volby se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 (případné druhé kolopak v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022) ve 27 volebních obvodech pouze na území České republiky.

V zahraničí nejsou volby do Senátu organizovány. Voliči, kteří jsou zapsáni ve Zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově (nebo o zapsání do tohoto seznamu požádají nejpozději do 14. srpna 2022), mohou v těchto volbách volit pouze na území ČR,  pokud si na generálním konzulátě vyřídí vystavení voličského průkazu.

Volič  zapsaný ve Zvláštním seznamu voličů může požádat o vydání voličského průkazu osobně nejpozději do 21. září 2022 (středa) do 16:00 hod. Písemná žádost o vydání voličského průkazu (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky MZV) musí být doručena na generální konzulát nejpozději do pátku 16. září 2022.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Případné dotazy k této problematice zodpovídáme i telefonicky na tel. čísle +49/89/958372-49, 51.

Přehled volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. – 24. září 2022 (s případným druhým kolem ve dnech 30. září a 1. října 2022):

č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín

 

 

Komunální volby 2022 v České republice

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se na území České republiky uskuteční i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „zastupitelstev obcí“).

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydává pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev obcí mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů v místě trvalého pobytu v ČR uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev obcí umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.