deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů

Bližší informace získáte na telefonním čísle 089 / 9583 7249.

1.
Podání žádosti o vyškrtnutí
Pro podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář.
Vzor tohoto podání naleznete  zde (DOC, 24 KB)

2.
Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

 

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky v místě svého trvalého pobytu, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadu by měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách, které jsou organizovány v zahraničí, na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu je volič zapsán.

přílohy

vyškrtnutí ze Zvl. seznamu

přílohy

vyškrtnutí ze Zvl. seznamu 24 KB DOC (Word dokument) 5.8.2016