deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do Zvl. seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Mnichově a důsledek zápisu

Žádost lze podat na našem úřadu osobně po předem dohodnutém termínu na tel. č. 089 / 9583 7249 nebo v písemném styku.
Pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů není stanoven úřední formulář.
Vzor tohoto podání naleznete zde: zápis do seznamu voličů (DOC, 27 KB)

Způsob podání žádosti:

A.
Osobně na našem generálním konzulátu po předem dohodnutém termínu na tel. 089 / 9583 7249

Podklady:

1. k prokázání totožnosti – Váš platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz

2. k prokázání pobytu v SRN –  potvrzení o pobytu v konzulárním obvodu zdejšího generálního konzulátu, tedy v Bavorsku, Baden-Württembersku, Porýni-Falcku či Sársku tzv. Meldebescheinigung

3. k prokázání občanství ČR – Váš  platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR; lze použít i osvědčení o státním občanství ČR, které však nesmí být starší 1 roku,  nebo listinu o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, která však nesmí být starší 1 roku

 

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny zpět.

 

B.
V poštovním styku:

Podklady (originál nebo úředně ověřená kopie těchto dokladů):

1. k prokázání totožnosti - Váš  platný cestovní pas  nebo platný  občanský průkaz 

2. k prokázání pobytu - potvrzení o  pobytu v konzulárním obvodu zdejšího generálního konzulátu, tedy v Bavorsku, Baden-Württembersku, Porýni-Falcku či Sársku tzv. Meldebescheinigung

3. k prokázání občanství - Váš  platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR; lze použít i osvědčení o státním občanství ČR, které však nesmí být starší 1 roku,  nebo listinu o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, která však nesmí být starší 1 roku

Originály Vám budou po zapsání do zvláštního seznamu voličů vráceny zpět.

 

Důsledek zápisu do Zvl. seznamu voličů vedeného GK Mnichov:

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.

Pokud by tento volič chtěl v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

přílohy

zápis do seznamu voličů

přílohy

zápis do seznamu voličů 26 KB DOC (Word dokument) 5.8.2016