deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně v místě jeho posledního trvalého pobytu v ČR, t.j. místnímu úřadu / městskému úřadu / magistrátu města / obecnímu úřadu s rozšířenou působností těmito způsoby:

  • osobně na odboru evidence obyvatel na městském/místním úřadu nebo magistrátu v ČR (nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
  • osobně na Generálním konzulátu ČR v Mnichově nebo na Honorárním konzulátu v Norimberku či Stuttgartu tak, že vyplní tento formulář ČR (DOC, 35 KB) a uhradí správní poplatek ve výši t. č. 11,- EUR

 

Sdělení může podat:

  • občan České republiky starší 15 let
  • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky příslušnému úřadu v ČR.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz úřadu, u kterého ukončil svůj trvalý pobyt na území ČR. Pokud tak neučiní, rozhodne příslušný úřad o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Pokud se občan ČR kdykoli v budoucnosti rozhodne mít opět trvalý pobyt na území ČR, může o nový občanský průkaz požádat.