deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty

Stuttgart

(otevřen od 11.1.2021)

Honorární konzulát Stuttgart
Königstrasse 26
70173 Stuttgart

Tel.  0049 711 1856 7170
Fax  0049 711 1856 7450
E-Mail: stuttgart@honorary.mzv.cz

Konzulární obvod: Bádensko-Virtembersko, Porýní-Falc, Sársko

Úřední hodiny pro osobní návštěvu = podávání žádostí (objednání termínu předem tlf. nebo mailem je nutné):
pondělí a čtvrtek 09:00-11:30, středa 12:00 – 14:30 hod

Mapa (PDF, 287 KB)


Agenda:

 • ověření podpisu, kopie
 • žádost o vydání duplikátu již existujícího matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství
 • žádost o zápis narození (t.j. o rodný list a osvědčení o českém státním občanství)
 • žádost o zápis uzavření manželství (t. j. o oddací list a osvědčení státním občanství) žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství
 • žádost o dodatečný zápis příjmení bez koncovky -ová do již existujícího rodného či oddacího listu
 • žádost o zápis rozvodu
 • žádost o změnu jména či příjmení
 • žádost o zápis úmrtí

pomoc českým občanům v nouzi


Norimberk

Honorární konzulát Norimberk
Ostendstr. 100
Business Tower Nürnberg
90334 Nürnberg

Tel. 0049 911 531 6000
Fax 0049 911 531 6001
E-Mail: nuremberg@honorary.mzv.cz

Konzulární obvod: Mittel-, Ober- und Unterfranken a Oberpfalz ve spolkové zemi Bavorsko.

Úřední hodiny pro osobní návštěvu = podávání žádostí:
úterý 09:00-13:00 hod (prosíme - pokud možno - v úterý netelefonovat, aby pracovnice konzulátu mohla žádosti v osobním styku zpracovat)

Poskytování informací po telefonu + domlouvání termínů pro osobní návštěvu:
čtvrtek 09:00 - 13:00 hod. nebo E-Mailem


Agenda:

 • ověření podpisu, kopie
 • žádost o vydání duplikátu již existujícího matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)
 • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství
 • žádost o zápis narození (t.j. o rodný list a osvědčení o českém státním občanství)
 • žádost o zápis uzavření manželství (t. j. o oddací list) jen v případě, že žadatel/-ka prokáže svou totožnost ještě minimálně 6 měsíců platným občanským průkazem ČR, nikoli cestovním pasem ČR
 • žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství
 • žádost o dodatečný zápis příjmení bez koncovky -ová do již existujícího rodného či oddacího listu
 • žádost o zápis rozvodu
 • žádost o změnu jména či příjmení
 • žádost o zápis úmrtí
 • pomoc českým občanům v nouzi