deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Mimo území ČR nebudou k dispozici tištěné formuláře, od 27. března do 9. dubna se ale bude možné odkudkoliv sečíst přes internet na www.scitani.cz. více ►

Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem

Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k zásadnímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany Česka cestující do a přes Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z Česka… více ►

Podmínky provozu konzulárního oddělení

Vycestování z Česka, návrat na území ČR a omezení volného pohybu osob

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v Česku od 30. ledna 2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé republiky. Je zakázán vstup cizinců , pokud nedisponují pobytovým oprávněním. Přicestovat je možné jen… více ►

Aktuálně platná pravidla pro vstup do Bavorska a dalších zemí na jihu Německa

Vstup do Bavorska je možný, avšak v zásadě platí povinnost přijíždět s negativním testem (PCR, či antigen) ne starším než 48 od odběru a povinnost odebrat se po příjezdu neprodleně do domácí karantény. Cestující mají dále povinnost registrovat… více ►

Aktuálně platná protiepidemiologická opatření v Bavorsku

Bavorská vláda přijala 18. ledna 2021 další omezující opatření. Nové opatření nemá bezprostřední dopad na přeshraniční vstup českých občanů do Bavorska, je však třeba zohlednit podmínky platné při pobytu v Bavorsku samém! Především je omezen… více ►

Potvrzení o žití - v době platnosti opatření k omezení sociálních kontaktů netřeba ověřovat podpis

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude po dobu, kdy v zahraničí platí opatření vládních/zemských orgánů k omezení sociálních kontaktů, akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. více ►

Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu

Pro podávání všech žádostí z oblasti státoobčanské, matriční a pasové (kromě vyzvednutí hotového cestovního pasu) je třeba si předem domluvit termín !!!! Pomoc občanům ČR v nouzi (např. okradení apod.) je poskytována bez omezení.

thumb

Nejdelší čekací fronty jsou vždy v pátek

thumb

Ve vlastním zájmu zvažte vyřizování Vašich záležitostí (žádosti o pasy a jejich vyzvedávání, žádosti o rodné a oddací listy, ověřování podpisů apod.) v PÁTEK, kdy jsou nejdelší čekací fronty více ►

"Pomoc v nouzi" v pracovní dny po pracovní době, o víkendu a o svátcích

pomoc

Upozorňujeme výslovně, že níže uvedené číslo mobilního telefonu slouží výhradně pro nouzové situace v mimopracovní době, nikoliv pro běžné dotazy. Tento mobilní telefon není v pracovní dny v čase 08.00-16.15 hod. obsluhován. více ►

Víza se na GK Mnichov nevystavují, v SRN je možno je obstarat pouze na Velvyslanectví ČR v Berlíně.

thumb