deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Honorání konzulát ČR v Norimberku bude od 03.08.- 14.08.2020 zavřený.

zavreno

V této době se můžete s naléhavými dotazy obracet na Generální konzulát ČR v Mnichově, tel. 089 / 9583 7232, e-mail: consulate_munich@mzv.cz více ►

Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1. 7. 2020 již nebude akceptovat potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu příjemce důchodu

Podmínky provozu konzulárního oddělení od 1.7.2020

Hranice s Německem průchodná oběma směry - od 15. června

Od 15. června 2020 je občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s… více ►

Pravidla cestování do ČR platná od 5. 6. 2020 od 12:00 hod. - povoleny jsou i cesty za turistikou

Bavorsko zrušilo povinnou karanténu při vstupu do země

Bavorsko zrušilo v sobotu 16. května povinnou karanténu pro osoby přijíždějící ze států Evropské unie a Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Velké Británie. více ►

Pro podávání všech žádostí z oblasti státoobčanské, matriční a pasové (kromě vyzvednutí hotového cestovního pasu) je třeba si předem domluvit termín !!!! Pomoc občanům ČR v nouzi (např. okradení apod.) je poskytována bez omezení.

thumb

Nejdelší čekací fronty jsou vždy v pátek

thumb

Ve vlastním zájmu zvažte vyřizování Vašich záležitostí (žádosti o pasy a jejich vyzvedávání, žádosti o rodné a oddací listy, ověřování podpisů apod.) v PÁTEK, kdy jsou nejdelší čekací fronty více ►

"Pomoc v nouzi" v pracovní dny po pracovní době, o víkendu a o svátcích

pomoc

Upozorňujeme výslovně, že níže uvedené číslo mobilního telefonu slouží výhradně pro nouzové situace v mimopracovní době, nikoliv pro běžné dotazy. Tento mobilní telefon není v pracovní dny v čase 08.00-16.15 hod. obsluhován. více ►

Víza se na GK Mnichov nevystavují, v SRN je možno je obstarat pouze na Velvyslanectví ČR v Berlíně.

thumb