deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dodatečná volba 2. jména

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin, tel. +49 (0) 30 22638 0, fax + 49 (0) 30 22638161, e-mail: konsulat_berlin@mzv.cz, www.mzv.cz/berlin
(příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel. + 49 (0) 351 65567 0, fax +49 (0)351 8032500, e-mail: dresden@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/dresden
(příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).

 


Dodatečná volba 2. jména u dospělého:

Žádost podává žadatel na našem generálním konzulátu osobně v úředních hodinách v pracovní dny po-pá 08:30 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu.

 

Podklady:

1.
formulář Dodatečná volba 2. jména (DOC, 43 KB)

2.
originál českého rodného listu

3.
originál českého oddacího listu (pokud je žadatel/-ka ženatý/vdaná)

4.
doklad, kterým žadatel prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, t.j.

originál platného občanského průkazu ČR
NEBO
originál platného cestovního pasu ČR
NEBO
originál platného cizozemského občanského průkazu/cestovního pasu + osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 1 rok
NEBO
originál platného cizozemského občanského průkazu/cestovního pasu + listina o nabytí státního občanství ČR ne starší než 1 rok

Poplatek: zdarma

 


Dodatečná volba 2. jména u dítěte (do 18 let):

Žádost podávají za dítě jeho zákonní zástupci (rodiče, opatrovník) na našem generálním konzulátu osobně.
Osobní přítomnost OBOU rodičů na našem úřadu je nutná.
Pokud je dítěti více než 15 let, je jeho přítomnost na našem úřadu též nutná.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30 hod. kromě českých svátků.

 

Podklady:

1.
formulář Dodatečná volba 2. jména (dítě) (DOC, 31 KB)

2.
originál českého rodného listu dítěte

3.
doklad, kterým dítě prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, t.j.

originál platného občanského průkazu ČR
NEBO
originál platného cestovního pasu ČR
NEBO
originál platného cizozemského občanského průkazu/cestovního pasu + osvědčení o státním občanství ČR dítěte ne starší než 1 rok
NEBO
originál platného cizozemského občanského průkazu/cestovního pasu  + listina o nabytí státního občanství ČR dítěte ne starší než 1 rok

4.
originál platného dokladu totožnosti obou rodičů (český nebo cizozemský občanský průkaz nebo cestovní pas)

 

Poplatek: zdarma