deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

DODATEČNÁ změna příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová) do již existujícího českého rodného či oddacího listu

Vaše příjmení v českých dokladech (rodný list, oddací list, cestovní pas apod.) je zapsáno s koncovkou -ová a ráda byste příjmení změnila na mužský tvar bez koncovky -ová? Rádi Vám to pomůžeme změnit.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Pokud je příjmení ve Vašem českém rodném či oddacím listu uvedeno s koncovkou -ová a ráda byste používala příjmení bez koncovky -ová, tedy např. místo Mustermannová Mustermann, pak můžete na našem generálním konzulátu požádat o dodatečný zápis příjmení do knihy narození či manželství v mužském tvaru.

Žádost podává žadatel osobně na jednom z těchto úřadů:

a) na našem generálním konzulátu v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.

nebo
b) na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu  https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html (nutno předem domluvit termín)

nebo
d) na matričním úřadu v ČR, kde bylo manželství uzavřeno (pokud se jedná o dodatečnou změnu příjmení  v oddacím listu u vdané žadatelky)

nebo

e) na matričním úřadu v ČR, v jehož obvodu se žadatelka narodila (pokud se jedná o dodatečnou změnu příjmení v rodném listu u svobodné žadatelky)

nebo

f) na Zvl. matrice v Brně, pokud bylo manželství uzavřeno v zahraničí (týká se vdané nebo rozvedené žadatelky)

nebo

g) na Zvl. matrice v Brně, pokud se žadatelka narodila v zahraničí (týká se svobodné žadatelky)

 

Podklady pro dodatečný zápis příjmení u žen, které jsou vdané/rozvedené/vdovy:

 1. formulář žádost o dodatečný zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru (DOC, 31 KB) 
   
 2. originál českého oddacího listu (pokud originál nemůžete najít, lze na našem úřadu sepsat čestné prohlášení o ztrátě (DOC, 28 KB)
   
 3. doklad, prokazující Vaši totožnost a státní občanství ČR:
  - originál platného občanského průkazu ČR žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)" nebo
  - originál platného cestovního pasu ČR žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB" nebo
  - doklad totožnosti žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku žadatele (t. j. rodiče dítěte) + formulář prohlášení (DOC, 48 KB) nebo
  - doklad totožnosti žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku žadatele + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)"


Podklady pro dodatečný zápis příjmení u žen, které jsou svobodné:

 1. formulář "žádost o dodatečný zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (DOC, 32 KB)
   
 2. originál českého rodného listu
   
 3. doklad, prokazující Vaši totožnost a státní občanství ČR:
  - originál platného občanského průkazu ČR žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)" nebo
  - originál platného cestovního pasu ČR žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB" nebo
  - doklad totožnosti žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku žadatele (t. j. rodiče dítěte) + formulář prohlášení (DOC, 48 KB) nebo
  - doklad totožnosti žadatele (t. j. rodiče/rodičů dítěte) + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku žadatele + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)"

Správní poplatek: zdarmaPokud matriční úřad v ČR žádosti vyhoví, je výsledkem řízení nový rodný/oddací list s uvedením, že žena používá od data vyhovění žádosti příjmení v mužském tvaru. Na základě tohoto oddacího listu pak může žadatelka podat na našem úřadu žádost o nový cestovní na příjmení bez koncovky -ová.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz

přílohy

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015