deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvobození určité kategorie veřejných listin od požadavku jejich ověření apostilou a možnost náhrady úředních překladů pomocí vícejazyčných standardních formulářů EU

Matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství) a potvrzení o stavu a pobytu v SRN (tzv. erweiterte Meldebescheinigung"), vydané matričním (v případě potvrzení o stavu a pobytu v SRN přihlašovacím) úřadem států EU jsou s účinností od 16.02.2019 osvobozeny od nutnosti být opatřeny razítkem "Apostille".

Doklad musí být nadále buď opatřen úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

NEBO

Vám může matriční úřad (Standesamt)/přihlašovací úřad (Einwohnermeldeamt) na Vaši žádost vystavit vícejazyčný standardní formulář dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 pro použití v ČR v českém jazyce, který připojí k vystavenému dokladu.

V němčině se tento formulář nazývá:

MEHRSPRACHIGES FORMULAR – ÜBERSETZUNGSHILFE
Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/1191 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern durch die Vereinfachung der Anforderungen für die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der EU

Toto nařízení funguje i opačně, tedy např. při podání žádosti o vydání českého vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v jednom ze členských států EU nebo při vystavení českých matričních dokladů pro použití v jednom ze členských států EU můžete požádat, aby český vystavující úřad vystavil kromě českého dokladu i vícejazyčný standardní formulář dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 pro použití v EU v příslušném jazyce státu, kde hodláte doklad předkládat, který připojí k vystavenému českému dokladu.

Vydání vícejazyčného standardního formuláře EU nebude v ČR podléhat žádnému správnímu poplatku.
V jednotlivých členských státech EU však může být tento úkon zpoplatněn.

Upozorňujeme, že toto nařízení se týká pouze států EU.