deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna jména a příjmení (různé situace)

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně. Termín návštěvy je třeba dohodnout předem nejlépe e-mailem na: consulate_munich@mzv.cz
 

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin, tel. +49 (0) 30 22638 0, fax + 49 (0) 30 22638161, e-mail: konsulat_berlin@mzv.cz, www.mzv.cz/berlin
(příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel. + 49 (0) 351 65567 0, fax +49 (0)351 8032500, e-mail: dresden@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/dresden
(příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


1.
Změna příjmení v souvislosti s uzavřením manželství

Informaci najdete pod odkazem "Zápis manželství"


2.
Změna jména či příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo pokud má manželka po uzavření manželství zdvojené příjmení s pomlčkou (např. Müller-Nováková) a rozhodla se nadále používat jen manželovo příjmení např. Müller

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Podklady:

 1. žádost o změnu jména či příjmení (DOC, 42 KB)
 2. originál českého rodného listu (pokud je žadatel/-ka svobodný/-á)
 3. originál českého oddacího listu (pokud je žadatel/-ka ženatý/vdaná)
 4. originál českého úmrtního listu manžela/-ky (pokud je žadatel/-ka vdovec/vdova)
 5. - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti (např. německý Personalausweis/Reisepass) + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti (např. německý Personalausweis/Reisepass) + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR
    ne starší 1 roku


Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR): 
t. č. 4,- EUR

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne příslušný úřad v ČR ve správním řízení. Pokud je rozhodnutí kladné a nabyde právní moci, je žadateli vystaven nový rodný list (pokud je svobodný) či nový oddací list (pokud je ženatý/vdaná) s poznámkou o změně jména či příjmení.

 


3.
Změna jména či příjmení (např. protože se Vám současné nelíbí) nebo v souvislosti s uzavřením registrovaného partnerství

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Podklady:

 1. žádost o změnu jména či příjmení (DOC, 42 KB)
 2. originál českého rodného listu (pokud je žadatel/-ka svobodný/-á)
 3. originál českého oddacího listu (pokud je žadatel/-ka ženatý/vdaná)
 4. originál českého úmrtního listu manžela/-ky (pokud je žadatel/-ka vdovec/vdova)
 5. - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti (např. německý Personalausweis/Reisepass) + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti (např. německý Personalausweis/Reisepass) + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR
    ne starší 1 roku


Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR): 
t. č. 39,- EUR

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne příslušný úřad v ČR ve správním řízení. Pokud je rozhodnutí kladné a nabyde právní moci, je žadateli vystaven nový rodný list (pokud je svobodný) či nový oddací list (pokud je ženatý/vdaná) s poznámkou o změně jména či příjmení.

 


4.
Změna příjmení po rozvodu zpět na dřívější (v případě, že je žádost podávána déle než 6 měsíců od nabytí rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství právní moci)

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Podklady:

 1. formulář žádost o změnu jména či příjmení (DOC, 42 KB)
   
 2. originál českého oddacího listu s poznámkou o rozvodu manželství (pokud bylo manželství rozvedeno v ČR, pak originál českého oddacího listu + originál rozhodnutí soudu v ČR o rozvodu manželství s poznámkou o nabytí právní moci)
   
 3. originál českého rodného listu
   
 4. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

 

Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR):
t. č. 4,- EUR
 

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne příslušný úřad v ČR ve správním řízení. Pokud je rozhodnutí kladné a nabyde právní moci, je žadateli vystaven nový rodný list (pokud je svobodný) či nový oddací list (pokud je ženatý/vdaná) s poznámkou o změně jména či příjmení.


5.
Dodatečná změna příjmení podle § 70, odst. 5, zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Tato změna se týká např. případů zdvojených příjmení či příjmení bez české diakritiky. Podle dřívější legislativy nebylo možno zapsat do české matriky některé cizozemské formy příjmení tak, jak bylo uvedeno v cizozemském oddacím listu. Podle výše uvedeného § však nyní mohou manželé sepsat na našem úřadu prohlášení, že se dohodli na společném příjmení tak, jak je uvedeno v cizozemském oddacím listu. Žádost musí na generálním konzulátu podepsat OBA manželé.

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.

Podklady:

 1. formulář žádosti (obdržíte na úřadu)
   
 2. originál českého oddacího listu
   
 3. originál českého rodného listu
   
 4. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

Správní poplatek: zdarma

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne matriční úřad, který vystavoval oddací list. Pokud je rozhodnutí kladné, je žadateli vystaven nový oddací list s žádoucím příjmením.


6.
Změna příjmení podle § 70, odst. 4, zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Tato změna se týká případů, kdy si manželé ponechali po uzavření manželství svá dosavadní příjmení a později se dohodli na používání společného příjmení, např. manžel Müller, manželka Vlčková, nyní chtějí mít společné příjmení Müller.

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.  Žádost musí na generálním konzulátu podepsat OBA manželé.

Podklady:

 1. formulář žádosti (obdržíte na našem úřadu)
   
 2. originál českého oddacího listu
   
 3. originál českého rodného listu
   
 4. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

Správní poplatek: zdarma

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne matriční úřad, který vystavoval oddací list. Pokud je rozhodnutí kladné, je žadateli vystaven nový oddací list s žádoucím příjmením.


7.
Změna příjmení podle § 70, odst. 2, zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně.
Úřední hodiny pro osobní styk s veřejností: v pracovní dny po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků na základě předem dohodnutého termínu e-mailem na consulate_munich@mzv.cz

Tato změna se týká případů, kdy se manželé dohodli, že (zpravidla) manželka bude užívat na druhém místě příjmení dívčí/předchozí např. Müller Vlčková a později se manželé dohodli na používání jednoho společného příjmení např. Müller.

Tento postup nelze aplikovat na změnu příjmení z Müller-Vlčková (tedy s pomlčkou) jen na Müller. V tomto případě se postupuje podle odstavce č. 3 (žádost o změnu příjmení v případě, že se Vám současné nelíbí....)

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně. Žádost musí na generálním konzulátu podepsat OBA manželé.

Podklady:

 1. formulář žádosti (obdržíte na našem úřadu)
   
 2. originál českého oddacího listu
   
 3. originál českého rodného listu
   
 4. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

Správní poplatek: zdarma

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce.

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne matriční úřad, který vystavoval oddací list. Pokud je rozhodnutí kladné, je žadateli vystaven nový oddací list s žádoucím příjmením.
 

přílohy

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015

žádost o změnu jména či příjmení 42 KB DOC (Word dokument) 15.6.2016