deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zavedení povinného testování pro pendlery a seznam testovacích míst

(Archivní článek, platnost skončena 01.12.2020 / 20:30.)

Pendleři, kteří alespoň jednou za týden překračují hranice do Bavorska, jsou od 23. října povinni předložit výsledek testu. Výsledek musí být předložen během sedmi dní následujících od příjezdu do Bavorska.
 

Výsledek testu bude nutné předkládat pravidelně v každém následujícím kalendářním týdnu. Povinnost se týká všech, kteří pravidelně přijíždějí do Bavorska z pracovních nebo obchodních důvodů, kvůli vyučení nebo docházce do školy. Negativní test musí být předložen příslušnému okresnímu správnímu úřadu (Kreisverwaltungsbehörde). Výsledek testu musí být uveden v německém, nebo anglickém jazyce, nesmí být starší než 48 hodin od odběru a musí se jednat o PCR test. V případě, že se u výše jmenovaných osob objeví symptomy onemocnění COVID-19, mají tyto povinnost okamžitě informovat okresní úřad.

V příloze naleznete seznam odběrových míst. Dovolujeme si upozornit, že seznam je pouze orientační. Ne všechna testovací místa jsou zřizována státem, tj. neexistuje úplný přehled o aktuálním stavu. Doporučujeme si před návštěvou centra jeho fungování ověřit.

Odkaz na originální text nařízení v němčině, viz §4.

Pracovní překlad bavorského nařízení do češtiny:

§4 Přeshraniční pendleři

(1) Každý, kdo pravidelně alespoň jednou týdně cestuje z rizikové oblasti do Bavorska z profesních, či obchodních důvodů, za účelem vyučení či návštěvy školy, nebo univerzity, musí u okresního správního úřadu v místě, kde bude vykonávat činnost, okamžitě a bez vyzvání. 

1. během sedmi dní od prvního vstupu po 23. říjnu 2020 a 

2. poté pravidelně v každém následujícím kalendářním týdnu

předložit výsledek testu na koronavirus SARS-CoV-2. Výsledek testu podle bodu 1 musí být vždy 

1. vyhotoven v německém, či anglickém jazyce, 

2. založen na molekulárních biologických testech, které 

a) byly provedeny v členském státě Evropské Unie nebo v jiném státě, který byl institutem Roberta Kocha zařazen na seznam států s dostatečnými standardy kvality a 

b)  které byly provedeny ve lhůtě stanovené v bodu 1, nebo maximálně 48 hodin před vstupem do země. 

Povinnost předložit výsledek testu podle věty 1 čís. 2 se nevztahuje na kalendářní týdny, v nichž neproběhl vstup do Bavorska. 

(2) Osoby uvedeny v odst. 1 bodu 1 jsou nadále povinny neprodleně informovat v bodu 1 zmíněný okresní správní úřad nebo jiný pověřený orgán v případě, že se u nich projeví příznaky, které naznačují onemocnění COVID-19.

přílohy

seznam testovacích míst 22 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 27.11.2020