deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Honorární konzulát ČR ve Stuttgartu

otevřen od 11.1.2021

od 29.3.2022 nová adresa:

Honorární konzulát Stuttgart
Königstrasse 5
70173 Stuttgart

Tel.  0049 711 2049-2007
Fax  0049 711 2049-2091
E-Mail: stuttgart@honorary.mzv.cz

Konzulární obvod: Bádensko-Virtembersko, Porýní-Falc, Sársko

Úřední hodiny pro osobní návštěvu = podávání žádostí (objednání termínu předem tlf. nebo mailem je nutné):
pondělí a čtvrtek 09:00-11:30, středa 12:00 – 14:30 hod

Wie finden Sie uns (PDF, 605 KB)

 


Agenda:

  • ověření podpisu, kopie
  • žádost o vydání duplikátu již existujícího matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)
  • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / registrovaného partnerství
  • žádost o zápis narození (t.j. o rodný list a osvědčení o českém státním občanství)
  • žádost o zápis uzavření manželství (t. j. o oddací list a osvědčení státním občanství) žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství
  • žádost o dodatečný zápis příjmení bez koncovky -ová do již existujícího rodného či oddacího listu
  • žádost o zápis rozvodu
  • žádost o změnu jména či příjmení
  • žádost o zápis úmrtí

pomoc českým občanům v nouzi