deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pexels
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bavorsko plánuje rozsáhlou výstavbu vodíkového potrubí

V současné energetické krizi se zvyšuje poptávka po alternativních zdrojích. Jedním z nich je vodík. Bavorsko má v plánu do roku 2030 vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí. Za tímto účelem mají být v Bavorsku předělány plynovody a nově vystavena vodíková potrubí, což představuje příležitost pro české firmy. Bavorská i spolková vláda výstavbu vodíkového potrubí a využití zeleného vodíku podporují.
 

Cílem Bavorska je do roku 2030 ve velkém množství využívat zelený vodík. Pro transport z dodavatelských zemí je nutná výstavba potřebné infrastruktury. V příštích 10 letech má být dle návrhu vývojového plánu provozovatelů plynovodů a vodíkových potrubí Ferngas, Bayernets und OEG nově postaveno 150 kilometrů vodíkového potrubí a předěláno 700 kilometrů plynovodů, aby jimi mohl proudit také vodík. Od velkých producentů jako např. Skotska či Tuniska bude zelený vodík distribuován v celé Evropě. Pro Bavorsko je nezbytné zajištění dostatečné infrastruktury pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí a také podpis dodavatelských smluv s producenty zeleného vodíku.

Přehled plánovaných vodíkových potrubí v Bavorsku, Zdroje: Bayernets, BR (Grafika)

Bavorská vláda zatím plán výstavby infrastruktury vodíkového potrubí finálně neschválila, obecně však tuto výstavbu a využití zeleného vodíku podporuje. Bavorský ministr průmyslu Hubert Aiwanger se označuje za příznivce vodíku a už delší dobu vyzývá spolkovou vládu k větší rychlosti při vytváření podmínek pro využití zeleného vodíku. „Musíme naše plynovody co nejrychleji připravit na vodík“, požaduje Aiwanger. Zastánce má vodík také mezi zástupci bavorské ekonomiky. Dle předsedy Svazu bavorského hospodářství (vbw) Bertrama Brossardta je v budoucnu připojení Bavorska k evropské síti vodíkového potrubí nezbytné pro dostatečné energetické zásobování bavorské ekonomiky. Brossardt očekává, že současná energetická krize urychlí výstavbu vodíkového potrubí, protože cena plynu bude dlouhodobě vyšší než dříve. Velký zájem o využití vodíku má především chemický průmysl. Společnost Wacker Chemie z bavorského Burghausenu uvedla, že bude potřebovat do roku 2030 15.000 tun zeleného vodíku k materiálovému využití. Také další průmyslová odvětví se připravují na nasazení zeleného vodíku.

Spolková vláda ve své národní vodíkové strategii podporuje rozsáhlé použití vodíku a poukazuje na různé formy využitelnosti vodíku a s tím spjaté benefity pro životní prostředí. Vodík je možné využít v průmyslu, dopravě a také v energetice. Při výrobě železa může vodík nahradit uhlí jako redukční činidlo, v chemickém průmyslu může být vodík použit jako surovina místo ropy. Dále lze vodík využít jako pohonnou hmotu. Pomocí palivových článků je možné z vodíku získat také tepelnou a elektrickou energii. Prioritou je především zelený vodík. Při procesu výroby vodíku pomocí elektrolýzy vody je v tomto případě používána výhradně elektřina z obnovitelných zdrojů. Spolková vláda přisuzuje zelenému vodíku důležitý přínos pro redukci emisí a tím pádem pro splnění klimatických cílů.  Vodík je možné získat také z odpadu. Odpad se rozemele a spaluje za nízkých a vysokých teplot ve zplynovací peci. Vznikne tak syntetický plyn, který obsahuje oxid uhelnatý a vodík. Poté se přidají vodní páry, aby se zvýšila koncentrace vodíku. Na závěr se páry pomocí absorpčního čidla odstraní a lze vodík extrahovat.  

Výstavba nových vodíkových potrubí v Bavorsku bude vyžadovat různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací. Před položením potrubí je nejprve nutné připravit vyznačenou plochu. Části potrubí se musí vyrobit, spojit, transportovat na určené místo, uložit do země a poté zprovoznit a připojit k síti. Následovně je třeba zemní plochu rekultivovat. Tento projekt proto představuje atraktivní příležitost pro české firmy z různých odvětví, např. pro stavební firmy, výrobce potrubí, instalatérské firmy a zahradnictví.

Obchodní úsek Generálního konzulátu v Mnichově bude sledovat další vývoj této plánované výstavby a je připraven poskytnout asistenci českým firmám ohledně vyhledání relevantních informací a kontaktních osob a účasti ve výběrových řízeních. Nově vypsané tendry mohou české firmy sledovat na portálu Auftragsvergaben aus Bayern.

 

Autoři: Petr Janoušek, ekonomický expert GK Mnichov, Lukáš Opatrný, ekonomický konzul GK Mnichov