deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německý zahraniční obchod v r. 2015

Přehled zahraničního obchodu se SRN a jednotlivými spolkovými zeměmi.

Dle aktuálních, předběžných dat spolkového statistického úřadu (DESTATIS), dosáhl v r. 2015 objem zahraničního obchodu SRN s ČR rekordních 75,79 mld. € (meziročně + 7,9%; 2014: 70,23 mld. €). Jak vývoz do SRN - 39,31 mld. € (meziročně + 7%), tak dovoz ze SRN - 36,48 mld. € (meziročně + 9%) dosáhly v uplynulém roce historicky nejvyšších hodnot. Pozitivní saldo ZO ve prospěch ČR v r. 2015 činilo 2,83 mld. €, což znamená meziroční pokles o 14 % (2014: 3,29 mld. €; 2013: 1,94 mld. €).

Rok Vývoz do SRN Dovoz ze SRN Obrat Saldo
tis. EUR tis. EUR tis. EUR tis. EUR
2014 36 760 213 33 469 139 70 229 352 3 291 074
2015 39 312 442 36 478 995 75 791 437 2 833 447
Index 2015/2014             1,0694            1,0899        1,0792     0,8609

Tento pozitivní trend odráží i zahraniční obchod s jednotlivými spolkovými zeměmi. Český vývoz vzrostl v r. 2015 do 15-ti spolkových zemí, s výjimkou nepatrného poklesu exportu do Duryňska. Pořadí obchodních partnerů se nezměnilo – nejvýznamnější destinací pro český export v rámci Německa zůstává Bavorsko (29%), Bádensko-Virtembersko (19%), Severní Porýní-Vestfálsko (14%) a Sasko (10%). Detailně viz tabulka:

CZ - spolkové země

CZ - spolkové země

Zdroje dat: Destatis

Zpráva Velvyslanectví ČR v Berlíně: www.mzv.cz/berlin