deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Energetická krize může být šancí pro české firmy: Výstavba stovek kilometrů nového elektrického vedení v Bavorsku

V rámci řešení současné energetické krize a dlouhodobého zajištění dostatku energie plánuje Bavorsko výstavbu stovek kilometrů elektrického vedení. Hlavním projektem jsou přenosové soustavy Südlink a Südostlink, která mají transportovat elektrickou energii z větrných elektráren v severním Německu do Bavorska a Bádenska-Württemberska. Bavorsko stavbu těchto přenosových sítí dlouho blokovalo, ale při dramatickém vývoji v evropské energetice za poslední rok se situace změnila. Zároveň hodlá Bavorsko v rámci osmi menších projektů vybudovat nová elektrická vedení, ve většině případů se jedná o rozšíření či náhradu již existujících sítí. Realizace projektů Südlink, Südostlink a také menších, výhradně bavorských projektů bude vyžadovat investice ve výši několika miliard eur a různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací. Jedná se proto o atraktivní příležitosti také pro české firmy.

Výstavba přenosových vedení Südlink a Südostlink patří aktuálně k nejdražším infrastrukturním projektům v Německu. Südlink a Südostlink budou tvořit dvě podzemní přenosová vedení vysokého napětí využívající stejnosměrný elektrický proud. Technologie stejnosměrného proudu byla zvolena, protože u ní dochází pouze k minimální ztrátě energie při transportu a je proto ideální pro přepravu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti.

První větev vedení Südlink bude 703 kilometrů dlouhá a povede z obce Brunsbüttel ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko na severu Německa do obce Großgartach v Bádensku-Württembersku, Bavorskem bude procházet na 114 kilometrech. Druhá větev spojuje na 558 kilometrech obce Wilster ve Šlesvicku-Holštýnsku a bavorskou obec Bergrheinfeld, která leží v oblasti Dolní Franky poblíž bývalé jaderné elektrárny Grafenrheinfeld. Bavorský úsek této druhé větve je 64 kilometrů dlouhý. Větve vedení Südostlink spojují obce Wolmirstedt (Sasko-Anhaltsko) a Klein Rogahn (Meklenbursko - Přední Pomořansko) s jadernou elektrárnou Isar 2 nedaleko bavorského Landshutu. Úseky jsou dlouhé 538 a 758 kilometrů, Bavorskem Südostlink povede na 270 kilometrech. Náklady na bavorský úsek přenosového vedení Südostlink jsou odhadovány na 5 miliard eur, u přenosového vedení Südlink je předpokládána obdobná částka.

Přenosová vedení Südlink a Südostlink měla být dle původního plánu hotová v tomto roce, než měl být ukončen provoz bavorské jaderné elektrárny Isar 2. Záměrem bylo pomocí těchto sítí kompenzovat budoucí výpadek produkce elektřiny z atomových elektráren. Dokončení výstavby se však výrazně zpozdilo, termín pro uvedení do provozu je momentálně stanoven u vedení Südostlink na rok 2027 a u vedení Südlink na rok 2028. Důvodem pro toto zpoždění je především počáteční odmítavý postoj bavorské vlády a změna konceptu výstavby přenosových vedení.

Po zveřejnění plánu projektů Südlink a Südostlink v roce 2013 řada bavorských občanů a komunálních politiků realizaci vedení tvrdě kritizovala a výstavbu kategoricky odmítala. Bavorsko nejprve v německé Spolkové radě (Bundesrat) hlasovalo pro stavbu těchto přenosových soustav, poté však bavorská vláda pod tlakem protestů změnila pozici a dva roky blokovala  zahájení projektu. Tehdejší bavorský premiér Seehofer plánovaná vedení označil za „monstrózní“, také strana Svobodných voličů (Freie Wähler) projekty ostře kritizovala. V létě 2015 se zástupci spolkové a bavorské vlády nakonec shodli, že Südlink a Südostlink budou realizovány jako podzemní přenosová vedení. Původně měly být vedeny nad zemí. Kvůli této změně musel být koncept projektů vytvořen zcela nově.

U osmi menších bavorských projektů se jedná o výstavbu nadzemních elektrických vedení vysokého napětí, která mají zajistit dostatečné zásobování velkých měst a hospodářsky silných regionů, jako např. chemického trojúhelníku u města Burghausen. Pouze u projektu Fulda-Main bude vystavěno zcela nové vedení, v případě ostatních projektů bude nahrazeno již existující vedení. Zodpovědná za většinu projektů je společnost Tennet z bavorského Bayreuthu. Nejdále je realizace tzv. Ostbayernringu u města Hof, nové vedení má být zprovozněno ještě v tomto roce,  prodloužení do regionu Oberpfalz v roce 2025. Další projekty mají být dokončeny mezi lety 2026 a 2031, mimo jiné náhrada vedení severně od Mnichova a v okolí Norimberku.

Přehled projektů výstavby elektrického vedení v Bavorsku: Žlutě jsou vyznačena přenosová vedení Südlink a Südostlink, světle modře náhrada a rozvoj již existujících vedení a tmavě modře výstavba nového nadzemního vedení, zdroj: Tennet, grafika: BR

Realizace těchto projektů má v Bavorsku podporu zástupců z ekonomiky a také vládních stran CSU a Svobodných voličů. „S dokončením projektů Südlink a Südostlink by určitě neskončily všechny naše energetické problémy, výrazně by nám to však pomohlo s řešením současné krize“, říká ředitel bavorského svazu energetiky a vodohospodářství Detlef Fischer. Bavorská vládní koalice podporuje výstavbu elektrických vedení, na jaře roku 2022 bylo nově vytvořeno 50 míst v komunální správě za účelem zrychlení schvalovacích řízení. Dřívější odmítavý postoj strany bavorské vládní koalice kompletně přehodnotily, bavorský premiér Markus Söder naopak nyní pravidelně kritizuje spolkovou vládu za pomalé tempo při výstavbě elektrického vedení. „Když máme přebytek energie z obnovitelných zdrojů na severu Německa, která není transportována pomocí přenosových vedení na jih, tak celý systém v Německu nefunguje“, zní analýza Södera. Proti realizaci projektů stále protestuje řada sdružení vlastníků pozemků a někteří zástupci komunálních správ, velký odpor vzbuzuje projekt nového vedení v oblasti u Norimberku. Tamní obyvatelé a komunální politici výstavbu nového vedení označují za nepotřebnou a požadují místo toho investice do jiných zdrojů, např. do zeleného vodíku. Celkově však má v důsledku energetické krize výstavba nového elektrického vedení i mezi bavorskými občany výrazně větší podporu než dříve.

Při výstavbě přenosových vedení Südlink a Südostlink musí být vytvořen dvacet metrů široký pás nad podzemním vedením, ve kterém nebudou stát žádné stromy a budovy. Poté bude vyhlouben 1,8 metrů hluboký příkop, do kterého bude vedení položeno. Potřebné kabely a roury budou na místo transportovány speciálními vozidly. Následně dojde k rekultivaci využité plochy. Také projekty nadzemního elektrického vedení budou vyžadovat různé typy zemních, stavebních a instalatérských prací, což představuje atraktivní příležitost pro české firmy z mnoha odvětví, např. pro stavební firmy, výrobce součástek elektrického vedení, instalatérské firmy a zahradnictví.

Obchodní úsek Generálního konzulátu v Mnichově bude sledovat další vývoj těchto projektů výstavby elektrického vedení a je připraven poskytnout asistenci českým firmám ohledně vyhledání relevantních informací a kontaktních osob a účasti ve výběrových řízeních. Nově vypsané tendry mohou české firmy sledovat na portálu Auftragsvergaben aus Bayern.

 

Autoři: Petr Janoušek, ekonomický expert GK Mnichov, Lukáš Opatrný, ekonomický konzul GK Mnichov