deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Fraunhoferova společnost a výzkumná kooperace Bavorska a Česka

Bavorská zemská vláda v rámci strategie pro budoucnost BAYERN DIGITAL uvolní v letech 2015 – 2022 prostředky v celkové výši 5,5 mld. euro. V centru pozornosti stojí především aktivity týkající se rozvoje mobilních sítí 5G, IT bezpečnosti, autonomního řízení, umělé inteligence, asistenční robotiky nebo aditivní výroby – oblasti výzkumu, ve kterých má celosvětově vedoucí postavení Frauenhoferova společnost (Fraunhofer Gesellschaft).

Fraunhoferova společnost

Díky rozsáhlým kompetencím v oblasti informační techniky a mikroelektroniky je důležitým partnerem bavorské ekonomiky v procesu zavádění digitálních technologií do praxe Fraunhoferova společnost na podporu aplikovaného výzkumu.  Příkladem takové spolupráce je mnichovské středisko „Bezpečné síťové systémy“, výuková laboratoř „Kyberbezpečnost“, iniciativa „Industrial Data Space“, Výzkumná fabrika mikroelektroniky a bavorské Centrum kompetence IT bezpečnosti.

Středisko „Bezpečné síťové systémy“ nabízí platformu pro digitalizaci v mobilitě, výrobních technologiích a ve zdravotnictví. Zúčastněné podniky profitují z provázanosti centra excelence Technické univerzity v Mnichově, Univerzity Spolkové armády a třech Fraunhoferových institutů, jakož i asociovaných partnerů z průmyslu. Ve výukových laboratořích školí Fraunhoferova společnost ve spolupráci s vysokými školami a za podpory Spolkového ministerstva školství a výzkumu odborníky na IT bezpečnost firem, mimo jiné ve Weidenu a Mnichově. Iniciativa Industrial Data Space se zaměřuje na zajištění bezpečné a cílené komunikace mezi podniky. V Bavorsku se pro ni podařilo získat důležité členy jako jsou firmy Audi nebo Siemens. Od dubna 2017 pracuje 13 vědeckých pracovišť včetně Fraunhoferových institutů v Mnichově a Erlangenu v síti tzv. Výzkumné fabriky mikroelektroniky - světově jedinečném seskupení, které se zabývá rozvojem komunikačních technologií a aplikací pro Průmysl 4.0.  

Společně se Svobodným státem Bavorsko vzniká ve Fraunhoferově institutu pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost AISEC v Garchingu u Mnichova národně a evropsky relevantní centrum kompetence IT bezpečnosti. Z nabídky projektů centra by měly profitovat především bavorská malé a střední podniky. Fraunhoferovy instituty jsou kromě toho zapojeny do spolkového programu digitalizace v tématech Big Data, Průmysl 4.0, propojená mobilita nebo digitální plánování, stavebnictví a bydlení.

Dle vyjádření prof. Dr. Reimunda Neugebauera, od r. 2012 prezidenta Fraunhoferovy společnosti v Mnichově, je Bavorsko dobře připraveno na digitální revoluci, a to nejen díky aplikovanému výzkumu. Firmy jsou inovativní, pracovníci dobře kvalifikovaní, ekonomika a věda efektivně propojeny. Je však zapotřebí dalších kroků: Bavorsko je silné ve strojírenství a v produkčních technologiích, chybí ale silné IT firmy. Hospodářství je nutné více senzibilizovat pro výzvy digitalizace a důsledněji provádět digitalizaci administrativy – v nabídce musí být více digitálních služeb pro malé a střední podniky s podporou státu a více podnětů pro start-upy v oblasti informačních technologií.

Česko-německá a česko-bavorská spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Česko a Německo v oblasti vědy, výzkumu a inovací kooperují na mnoha úrovních. V létě 2016 byla v rámci návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové v Praze podepsána smlouva o založení inovační laboratoře pro spolupráci mezi člověkem a robotem (Mensch-Roboter-Kollaboration) mezi Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT v Praze a Německým výzkumným centrem umělé inteligence (DFKI) v Saarbrückenu. V institutu CIIRC při ČVUT vznikl výzkumný „Testbed pro Průmysl 4.0“ - unikátní platforma kooperace průmyslu a akademické sféry, jehož hlavními partnery jsou firmy Siemens a ŠKODA AUTO, do projektu jsou zapojeny i firmy Bosch, Kuka či SAP. Memorandum o spolupráci mezi Fraunhoferovou společností a Úřadem vlády ČR bylo uzavřeno v říjnu 2016.  

I kooperace Česka a Bavorska se v oblasti výzkumu a inovací zdárně rozvíjí. Tematicky probíhá výzkumná spolupráce především v oblasti energetiky, v leteckém a kosmickém průmyslu, v digitalizaci průmyslu a samozřejmě v automobilovém průmyslu.

Vedle institucionálních vazeb českých institucí s mnichovskými centrálami Fraunhoferovy společnosti a Společnosti Maxe Plancka probíhají četné přímé kooperační projekty vysokých škol i regionálních příhraničních výzkumných center (např. automotive ZĆU Plzeň a TH Deggendorf či medicína a lázeňství JČU České Budějovice a OTH Amberg-Weiden). Aktivní jsou v této oblasti i příhraniční euregiony Egrensis a Bavorský les/Šumava a Evropský region Dunaj Vltava.    

V létě 2014 podepsalo Česko a Bavorsko memorandum, na základě něhož vznikl program na podporu česko-bavorské vědecko-výzkumné spolupráce. Jeho součástí jsou jednak Společné výzvy česko-bavorských výzkumných projektů a jednak podpora česko-bavorských výzkumných konsorcií.

Druhá fáze kooperačních výzkumných projektů probíhá v letech 2018-2020, jako prioritní oblasti společného zájmu byly identifikovány lékařské vědy a péče o zdraví a vědy o materiálech, výzva je však otevřena uchazečům ze všech oborů. Na bavorské straně program spravuje na podzim 2016 nově zřízená Česko-bavorská vysokoškolská agentura se sídlem v Řezně; na české straně pak Odbor vědy a výzkumu MŠMT ČR. Program česko-bavorských výzkumných konsorcií je v letech 2017-2020 rozdělen mezi šest konsorcií v tematických oblastech chemie a vědy o materiálech, digitalizace a česko-bavorských vztahů.

Vítáno je zapojení podnikové sféry do programů s cílem komerčního využití výstupů z výzkumných projektů, např. i malých a středních firem. V případě zájmu o bližší informace ke stávajícím projektům a příští termíny výzev rádi poskytneme konzultaci!

V. Firbachová a L. Holinková, Generální konzulát ČR v Mnichově