deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

České startupy na mnichovské Startup Demo Night

thumb

Generální konzulát České republiky v Mnichově pozval společně s Prague Startup Center zástupce českých startupů na veletrh Demo Night do Mnichova, který se konal 17. května. více ►

Česko-bavorská kyberbezpečnostní konference v Chamu 27. dubna

thumb

Zástupci firem, univerzit a státních institucí diskutovali o šancích, výzvách a možných společných projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na autonomní mobilitu a smart technologie. více ►

Česko-bavorská konference ke kybernetické bezpečnosti 27. dubna v bavorském Chamu

thumb

Rekordní škody způsobené kyberútoky a také rekordní investice do ochranných řešení - kybernetická bezpečnost se stala i v Bavorsku jednou z priorit, což představuje příležitost pro české firmy a také pro spolupráci českých a bavorských… více ►

Rekordní objem česko-bavorského obchodu – Česko zůstává 6. největším obchodním partnerem Bavorska

Česko-bavorský obchod i přes problémy způsobené koronavirovou pandemií dosáhl v roce 2021 rekordního objemu. Podle dat Bavorského státního statistického úřadu se celkový obchodní obrat mezi Českem a Bavorskem oproti roku 2020 zvýšil o 12,6 % na… více ►

Návštěva veletrhu IWA

thumb

3. března navštívili Konzul pro politiku a obchod Jan Kreuter a ekonomický expert Petr Janoušek veletrh IWA v Norimberku – přední mezinárodní veletrh pro lov a sportovní střelbu. Se zástupci českých firem (Klinsky & Co, Euro Security… více ►

Modernizace a rekonstrukce čtvrti Neuperlach v Mnichově – příležitost pro české firmy

thumb

Město Mnichov oznámilo plán modernizace a rekonstrukce čtvrti Neuperlach v jižní části města. Celkově jsou plánované investice ve výši 428 milionů eur, podílet se mají kromě města Mnichov také stát Bavorsko a spolková vláda. Cílem je… více ►

Příležitost pro české firmy: Bavorsko plánuje výstavbu stovek nových větrných elektráren

thumb

Bavorský ministr hospodářství, rozvoje venkova a energetiky Hubert Aiwanger (Svobodní voliči) deklaroval plán na výstavbu stovek nových větrných elektráren. Tento krok má významně přispět k realizaci transformace bavorského energetického sektoru… více ►

Setkání Česko-bavorského Smart Regionu v Plzni

thumb

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 proběhlo v Plzni v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED setkání Česko-bavorského Smart Regionu. 50 účastníků z unikátního mixu firem, měst a vesnic, vědy a komunální politiky diskutovalo o největších… více ►

Návštěva veletrhu Productronica

thumb

Konzul pro politiku a obchod Jan Kreuter a ekonomický expert Petr Janoušek 16. listopadu navštívili veletrh Productronica v Mnichově, největší veletrh v oblasti výroby a vývoje elektroniky na světě. U stánku Czech Trade diskutovali se zástupci… více ►

Setkání Česko-bavorského „Smart Regionu“ v Plzni 10. - 11. listopadu 2021

thumb

Česko-bavorský „Smart Region“ a jeho 50 zástupců diskutovalo v unikátním mixu firem, měst a vesnic, vědy a místní politiky o největších výzvách a šancích pro chytré technologie a zlepšení kvality života na venkově a v menších městech… více ►

Setkání Česko-bavorského Smart Regionu v Plzni 10. – 11. listopadu 2021

thumb

Volný pohyb pendlerů přes hranici, nasazení dronů v krizových situacích jako ztráta dítěte v lese, vyšetření lékařem na dálku nebo udržitelné hospodaření v krajině. To jsou některé z případů, kdy přichází ke slovu chytré technologie. K rozvoji… více ►

Bavorsko investuje stovky milionů do výstavby nemocnic – příležitost pro české firmy

thumb

Bavorsko investuje mezi lety 2022 a 2025 celkem 346 milionů eur do výstavby nemocnic, především ve venkovských oblastech. Cílem je modernizace a zkvalitnění bavorského zdravotnictví ve všech regionech. Tento velký investiční projekt bude… více ►

Palác Broadway – jedinečná kulturní památka v centru Prahy a unikátní investiční příležitost

thumb

ÚZSVM nabízí ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí k prodeji Palác Broadway. Nový majitel v této aukci získá výjimečný areál v nejlukrativnější části Prahy. více ►

Příležitost pro stavební firmy: výstavba nové čtvrti ve městě Bayreuth

thumb

Je to pravděpodobně jeden z největších stavebních projektů ve městě Bayreuth nedaleko českých hranic za poslední roky. V areálu firmy Zapf poblíž univerzity má vyrůst nová čtvrť s přibližně 700 novými byty. Na tak velkou výstavbu budou potřeba… více ►

Česko-bavorský online workshop v oblasti chemie a vědy o materiálech

thumb

Generální konzulát České republiky v Mnichově s Bavorskou výzkumnou aliancí a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou ve spolupráci s českou technologickou platformou SusChem CZ vás srdečně zvou na Bavorsko-český online workshop v oblasti… více ►

Energetická revoluce: odkud bude Bavorsko v budoucnu získávat elektřinu?

thumb

V příštích letech plánuje Bavorsko podle zákona o atomové energii přestat využívat atomové a uhelné elektrárny. Už nyní používá Bavorsko elektřinu, kterou ale celou samo nevyprodukuje. Odkud bude tedy pocházet ekologická elektřina v budoucích… více ►

Česko nadále na 2. místě nejatraktivnějších zemí pro investory střední a východní Evropy

thumb

V konjunkturálním průzkumu 2021 od Česko-německé obchodní a hospodářské komory si Česko udrželo 2. místo jako nejatraktivnější země pro investory střední a východní Evropy. Nejsilnější stránkou Česka je podle průzkumu produktivita a motivace… více ►

Příležitost pro české firmy: stamilionové investice do výstavby nové kliniky v Memmingenu

thumb

Bavorské město Memmingen (necelé 4 hodiny cesty z Plzně) plánuje během několika příštích let postavit novou kliniku jako náhradu za současnou již nevyhovující. Město předpokládá investice ve výši min. 360 mil. eur. To by mohlo zajímat české… více ►

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice 29. dubna

thumb

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice organizované Generálním konzulátem v Mnichově dne 29. dubna 2021 propojilo české a bavorské zástupce firem, univerzit, výzkumných institucí a úřadů. Úctyhodný počet 43 účastníků doložil mimořádný zájem… více ►

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice

thumb

S potěšením Vás zveme na virtuální česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice, které se uskuteční 29. 4. 2021 od 14:00 - 15:30 online. Cílem setkání je propojení českých a bavorských aktérů v oblasti vodíku. Setkání pořádá Generální konzulát ČR… více ►

3. setkání Česko-bavorského smart regionu

thumb

Česko-bavorský smart region a jeho pracovní skupina se 25. března znovu online setkala a projednala postup v pěti oblastech spolupráce: vybudování ukázkového „polygonu“ na německé straně, SDDI – česko/bavorské digitální dvojče,… více ►

Česko nadále 6. největším obchodním partnerem Bavorska

Pandemie koronaviru v roce 2020 silně ovlivnila česko-bavorský zahraniční obchod. Podle statistik Bavorského státního statistického úřadu ze 17. února 2021 klesl celkový obchodní obrat mezi Českem a Bavorskem v roce 2020 o 7,8 procent na 20 mld.… více ►

Bavorsko investuje stovky milionů do energie budoucnosti - vodíku

thumb

Vodík bude hrát důležitou roli jako médium energie budoucnosti. Může sloužit jako prostředek pro dosažení klimatických cílů na světě. Plánuje se jeho využití v široké oblasti energetiky, dopravy, průmyslu a vytápění. Lze jej používat flexibilně… více ►

2. setkání Česko-bavorského Smart Regionu

thumb

2. setkání pracovní skupiny k Česko-bavorskému Smart Regionu se uskutečnilo v digitálním prostoru dne 9. prosince 2020. Za českou stranu se ho zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, zástupci města Plzeň a soukromých firem. Za… více ►

Rozsáhlé investice do výstavby nové Technické univerzity v Norimberku a do Centra pro výzkum neutronů v Garchingu

thumb

Bavorská vláda pod vedením ministerského předsedy Markuse Södera rozhodla v roce 2018 investovat do roku 2022 miliardy eur do výzkumu a vědy. Významná část těchto ohromných prostředků, 1,2 mld. eur půjde na výstavbu nové Technické univerzity v… více ►

Online konference Česko-bavorského chytrého regionu

thumb

Generální konzulát Mnichov zorganizoval společně s agenturou Bayern Innovativ a Digitalisierung Zentrum. Bayern online konferenci zaměřenou na podporu spolupráce mezi českým a bavorskými aktéry v oblasti chytrých technologií, a to v rámci své… více ►

Bavorsko investuje do infrastruktury pro cyklisty

thumb

Pro stavební firmy, které hledají zakázky v Bavorsku, se objevila nová příležitost. V příštích 5 letech investuje Bavorsko zhruba 200 mil. EUR ze spolkových a bavorských fondů do výstavby 400 km nových cyklostezek podél spolkových a bavorských… více ►

Bavorsko zavede povinnou fotovoltaiku na střechách

thumb

Pro všechny novostavby v Bavorsku by v budoucnu měla platit povinnost osadit je fotovoltaikou. S tímto předpisem chce zemská vláda pokročit v transformaci energetiky (Energiewende) a zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů. „Chceme… více ►

Německá železnice plánuje i přes korona krizi obří investice

thumb

200 miliard EUR. To je nová příležitost pro české firmy v Německu. Jedná se o historicky nejvyšší investice, které chce národní dopravce Deutsche Bahn během příštích deseti let směřovat do modernizace kolejí, vlakových stanic, vlaků a mostů. To… více ►

Příležitost pro výrobce a dodavatele ochranného vybavení v jižním Německu

thumb

Pro firmy, které vyrábějí ochranné pomůcky jako nosní a ústní roušky, ochranné štíty, ochranné stěny, jednorázové oděvy, dezinfekční prostředky či dýchací přístroje, se v jižním Německu otevírá příležitost odbytu! Generální konzulát ČR v… více ►

IPEC – Konference integrovaného strojního inženýrství

thumb

Dne 11. března 2020 se po šesté konala konference IPEC v Norimberku na téma „Kognitivní inženýrství a výroba“, které se zúčastnili zástupci z 12 zemí a referentka pro vědu a výzkum Zuzana Zechovská. Cíl konference byla výměna… více ►

2. seznamovací setkání - Smart Region Bavorsko v Norimberku

thumb

5. března se konalo setkání firem, měst a výzkumných center, které se zajímají a zavádějí "chytré" technologie do správy měst a venkova. Setkání se kromě seznámení místních aktérů zaměřovalo na předání dosavadních nejlepších zkušeností a postupů… více ►

Pozvánka pro firmy na workshop k "zeleným" bateriím

thumb

Dne 19. února 2020 se Mnichově uskuteční mezinárodní workshop na téma „Zelené materiály pro baterie v programu EU Horizont 2020“ pořádaný Bavorskou výzkumnou aliancí, kterého se můžou zúčastnit české firmy, které hledají partnery na… více ►

Proměna automobilového průmyslu v Bavorsku: příležitost pro české firmy

thumb

„Od ozubených kol k superpočítači.“ Tak popisuje s nadsázkou předseda představenstva společnosti ZF Friedrichshafen Wolf-Henning Scheider proměnu výrobního profilu firmy. Třetí největší německý dodavatel automobilových komponentů… více ►

Mariánskolázeňské dialogy prohloubily přeshraniční spolupráci

thumb

Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc Regensburg pořádala v Mariánských Lázních již 12. Mariánskolázeňské dialogy. Akce se zúčastnilo na 180 odborníků z různých oblastí hospodářství, vzdělávání, státní správy, pracovních a kontrolních… více ►

CZECH STARTUP DAY - České startupy se zúčastnily Demo Night

thumb

V rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED pozval Generální konzulát České republiky v Mnichově společně s agenturou CzechInvest a Prague Startup Center zástupce českých startupů do Mnichova. V rámci programu absolvovaly startupy na míru šitý… více ►

Bavorsko: Startupová scéna rapidně sílí díky zakladatelským centrům

thumb

Českým startupům, které se chtějí uplatnit na německém trhu, se v Bavorsku otevírají brány k jedinečné příležitosti, kterou nabízejí bavorská zakladatelská centra. Centra nabízejí z části, či zcela zdarma služby, které pomohou vybudovat startup… více ►

Startup Demonight Mnichov

thumb

Zveme vás na večerní startupový veletrh do Mnichova! 13. listopadu 2019 se uskuteční již 14. Demonight se 70 vybranými startupy a 1 000 návštěvníky z řad investorů a korporátu. více ►

České startupy se mohou prezentovat na veletrhu Demonight

thumb

Generální konzulát ČR v Mnichově zve na veletrh Münchener Startup Demo Night, který se koná 13. listopadu 2019 v Mnichově a je organizován bavorskou vládní organizací BayStartup. České startupy zde mají možnost prezentovat se a v rámci… více ►

Vědecký den Evropského metropolitního regionu Norimberk

thumb

Za účasti českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, bavorského ministra pro Evropu Joachima Herrmanna a generální konzulky Kristiny Larischové a dalších ca 800 účastníků se ve Weidenu konal 13. vědecký den s mottem "Brána do… více ►

G5 jako podnět pro moderní venkovskou infrastrukturu

thumb

8. července se ve Freyungu setkalo mnoho zastánců začlenění česko-bavorského přeshraničního regionu do plánování 5G koridoru v rámci "Nástroje pro propojení Evropy" (Connected Europe Facility), aby se poradili ohledně dalšího postupu. více ►

České firmy mohou profitovat ze stavebního boomu v Bavorsku

thumb

Bavorské stavební firmy zaznamenaly v posledním roce silný příliv zakázek: čísla za rok 2018 ukazují nárůst 20,7 % ve srovnání s předchozím rokem. Podle bavorského Statistického úřadu rostla všechna stavební odvětví a hodnota celkových zakázek… více ►

Nástupní návštěva u ministra hospodářství H. Aiwangera

thumb

Generální konzulka Kristina Larischová se dne 2. května 2019 setkala s bavorským státním ministrem hospodářství, rozvoje venkova a energetiky Hubertem Aiwangerem. Mezi hlavní témata patřila hospodářská spolupráce, spolupráce v oblasti aplikované… více ►

Česko je 6. největším obchodním partnerem Bavorska

bavorsko

Obchodní obrat ČR a Bavorska stoupnul v r. 2018 opět na rekordní hodnotu 21,68 mld. EUR – přesto Česko kleslo z páté zpět na šestou příčku největších obchodních partnerů Bavorska. více ►

Česko partnerskou zemí na veletrhu F.RE.E. Mnichov

thumb

Generální konzulka České republiky v Mnichově Kristina Larischová se zúčastnila slavnostního zahájení letošního ročníku nejvýznamnějšího bavorského veletrhu pro cestování a volný čas F.RE.E. Partnerskou zemí veletrhu bylo letos Česko. Propagace… více ►

Studie: Dopady brexitu na ekonomiku Bavorska

brexit_1

Podle studie mnichovského Institutu pro ekonomický výzkum (ifo) může v případě tvrdého brexitu oslabit bavorské hospodářství až o 0,22 % HDP, tj. 533 mil. eur. Nejhůře by vystoupení Velké Británie z EU zasáhlo zpracovatelský průmysl, tedy… více ►

2. Jihočesko-dolnobavorský transferový kongres

thumb

Pasovská univerzita ve dnech 19. – 20. září 2018 uspořádala 2. Jihočesko-dolnobavorský transferový kongres pod heslem "Transfer2 – Dialogem k inovaci". Kongres podpořila Jihočeská univerzita z Českých Budějovic a Obchodní a… více ►

Nový prezident Obchodní a průmyslové komory na návštěvě v Berlíně

thumb

Delegace Obchodní a průmyslové komory (IHK) v Řezně s působností pro Horní Falc/Kehlheim navštívila 18. září 2018 v Berlíně J.E. velvyslance ČR p. Tomáše Jana Podivínského. IHK, která slaví letos 175. jubileum svého založení králem Ludvíkem I.,… více ►

„Smart City - Energy and Environment“ - pozvánka na česko-bavorské expertní setkání

thumb

Srdečně zveme firmy a sdružení z oblasti Smart City – energetika a životní prostředí na česko-bavorské odborné setkání a networking s akcentem na česko-bavorskou přeshraniční spolupráci! více ►

25 let ČNOPK - 25 let česko-německého hospodářského úspěchu

thumb

Česko a Německo pojí jedinečný příběh hospodářského úspěchu v srdci Evropy. Oslavte společně s ČNOPK 25 let česko-německého hospodářského úspěchu. 25 let, které jste spoluutvářeli. více ►

Za chytrými městy do Bavorska

thumb

Nákladní elektrokolo k vypůjčení, autonomně jezdící elektrobus nebo e-carsharing - bavorská města Řezno a Bad Birnbach mají v oblasti smart city náskok. O tom se přesvědčilo i 12 expertů z Česka, kteří v rámci odborné exkurze ČNOPK do Bavorska… více ►

Veletrh IFAT Mnichov (14.-18.5.2018)

thumb

Světového veletrhu pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářství IFAT v Mnichově se v letošním roce účastní 47 českých vystavovatelů. Na společném českém stánku agentury CzechTrade se prezentuje sedm firem. více ►

Česko je 5. největším obchodním partnerem Bavorska

thumb

Obchodní obrat ČR a Bavorska dosáhl v r. 2017 hodnoty 20, 95 mld. EUR – Česká republika se posunula ze šesté na pátou příčku největších obchodních partnerů Bavorska! více ►

AERO Friedrichshafen 2018

thumb

Letošního 26. ročníku největšího veletrhu civilního letectví AERO se ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera účastní 34 českých vystavovatelů včetně agentury CzechTrade, která připravila společný český národní stánek. více ►

Setkání českých výrobců s nákupčími německých firem - Sourcing Day Tschechien 2018

thumb

Dne 15. května 2018 se v Plzni uskuteční setkání českých výrobců s německými nákupčími v rámci akce Sourcing Day Tschechien 2018, které organizuje CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu. Čeští zájemci budou mít… více ►

Fraunhoferova společnost a výzkumná kooperace Bavorska a Česka

thumb

Bavorská zemská vláda v rámci strategie pro budoucnost BAYERN DIGITAL uvolní v letech 2015 – 2022 prostředky v celkové výši 5,5 mld. euro. V centru pozornosti stojí především aktivity týkající se rozvoje mobilních sítí 5G, IT bezpečnosti,… více ►

Návštěva v IHK Řezno

thumb

Ředitel Průmyslové a hospodářské komory /IHK/ v Řezně dr. Jürgen Helmes a Richard Brunner, vedoucí pobočky IHK v Chamu, se dne 13. března 2018 setkali s generální konzulkou Kristinou Larischovou a konzulkou Lydií Holinkovou. více ►

České firmy na veletrhu IWA OutdoorClassics 2018 v Norimberku

thumb

Letošního jubilejního 45. ročníku veletrhu IWA OutdoorClassics – mezinárodní přehlídky loveckých zbraní a střeleckého sportu, outdoorové výbavy a výstroje pro účely civilní a institucionální bezpečnosti se v Norimberku účastní rekordní… více ►

Česko hlavním hostem mnichovského veletrhu cestovního ruchu f.re.e 2019

thumb

Na závěr letošního ročníku veletrhu f.re.e, který proběhl od 21. do 24. února 2018 ve veletržním areálu v Mnichově, oznámili pořadatelé a agentura CzechTourism, že hlavním partnerem přehlídky bude v roce 2019 Česká republika! více ►

Česko-německý obchod znovu lámal rekordy

thumb

ČNOPK Praha: Objem zahraničního obchodu mezi Českem a Německem se v loňském roce vyšplhal na rekordních 2,35 bilionů korun a meziročně si polepšil o 6,3 procentního bodu. více ►

Čeští učni na návštěvě v Řemeslnické komoře Řezno

thumb

Koncem ledna 2018 se 36 žáků a učitelů Střední odborné školy uměleckořemeslné Praha zúčastnilo exkurze do vzdělávacího centra řemeslnické komory v bavorském Řezně a kovozpracujícího závodu Haber und Brandner GmbH, kde mohli porovnat německý… více ►

Norimberský veletrh hraček a české firmy

thumb

Letošního 69. ročníku Veletrhu hraček v Norimberku se od 31. ledna do 4. února 2018 tradičně účastní vysoký počet českých vystavovatelů – zastoupeno je zde 44 firem včetně Svazu českých a moravských výrobních družstev a agentury CzechTrade… více ►

Česko čtvrtým největším vystavovatelem veletrhu slévací techniky v Norimberku

thumb

Veletrh EUROGUSS láme rekordy – a česká účast s ním! Ve dnech 16.–18. ledna 2018 ve veletržním areálu v Norimberku proběhl 12. ročník mezinárodního veletrhu EUROGUSS – odborné přehlídky techniky tlakového lití a souvisejícího… více ►

Vysoká česká účast na veletrhu sportovních potřeb ISPO Munich 2018

thumb

Více než 2.700 vystavovatelů prezentuje ve dnech 28. – 31. ledna 2018 v mnichovském veletržním areálu nejnovější sportovní výrobky a trendy z oblasti zimních sportů, outdoor, Health & Fitness, městských a týmových sportů. Mezi… více ►

Česká hutní firma kupuje bavorskou

thumb

Česká strojírenská a hutní společnost Metal Trade Comax z Velvar odkoupila koncem loňského roku od investorů mnichovské investiční skupiny Orlando Management AG veškeré podíly bavorské firmy na výrobu hliníkových slitin Oetinger Aluminium Gruppe… více ►

Mariánskolázeňské dialogy 2017 – „Vnímat přeshraniční region jako šanci“

thumb

Mariánskolázeňské dialogy 2017 již podesáté organizovala Řemeslnická komora (HWK) Dolního Bavorska a Horní Falce se sídlem v Řezně. Dne 23. 11. 2017 se ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních sešlo kolem 170 účastníků z řad firem,… více ►

Productronica Mnichov a české firmy

thumb

Ve dnech 14.-17. listopadu 2017 se v mnichovském veletržním areálu koná 22. ročník světového veletrhu elektroniky, automatizační technika a robotiky Productronica. více ►

Čeští letečtí výrobci na veletrhu AIRTEC 2017 v Mnichově

thumb

Veletrh leteckých výrobců a subdodavatelů AIRTEC v Mnichově letos s podporou programu Projektů ekonomické diplomacie MZV ČR navštívili zástupci několika českých leteckých výrobců, Asociace leteckých výrobců ČR a Moravského leteckého klastru. více ►

ČR je pro Bavorsko ve střední a východní Evropě obchodním partnerem číslo 1

thumb

Svobodný stát Bavorsko se MSV účastní již po deváté, letos dokonce s rekordním počtem firem. Tento rok je to ale poprvé, co do Brna přijela i bavorská politická a hospodářská delegace. Na Franze Josefa Pschierera, náměstka ministra bavorského… více ►

Mnichov: Čeští nanotechnologové jsou skromní, ale ve svém oboru jsou nejlepší na světě

thumb

Nano kosmetika, která vyhladí až 70 % vrásek bez operace nebo polštář, který vás ochrání před alergií. České nanofirmy bodovaly se svými produkty na Nanodni v Mnichově. Do bavorské metropole se ve středu 11. října 2017 sjeli nejlepší čeští… více ►

it sa 2017 v Norimberku

thumb

Letošního ročníku světového veletrhu k tématu bezpečnosti IT se ve dnech 10. – 12. října 2017 účastní 8 českých vystavovatelů včetně pražského Českého vysokého učení technického (Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství při Fakultě… více ►

EXPO REAL 2017

thumb

Každoročního odborného mezinárodního veletrhu EXPO REAL pro nemovitosti a investice se ve veletržním areálu v Mnichově ve dnech 4. – 6. října 2017 letos účastí sedmnáct českých vystavovatelů, mezi nimi agentura CzechInvest, město Brno,… více ►

Česko-bavorské kooperační rozhovory na MSV v Brně

thumb

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně Kooperační rozhovory 10. října 2017, 9-11 hod. více ►

Křest letadla "Brno Dragon" a prezentace Brna a Jihomoravského kraje na letišti Mnichov

thumb

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek a brněnský primátor Petr Vokřál přicestovali v úterý 19. září 2017 pravidelnou linkou Brno – Mnichov do bavorské metropole, aby slavnostně pokřtili letadlo společnosti BMI Regional na této lince. více ►

I.R 4.0 - Průmyslová revoluce 4.0 - Bavorsko-česká konference

thumb

Dne 20. září 2017 na Technické vysoké škole v Deggendorfu! více ►

Vysoký počet českých vystavovatelů na veletrhu drinktec v Mnichově

thumb

Osmnáctého ročníku světového veletrhu nápojové techniky a technologií drinktec se ve dnech 11.-15. 9. 2017 v mnichovském veletržním areálu účastní 38 českých vystavovatelů včetně proexportní agentury CzechTrade. více ►

NANODEN MNICHOV

thumb

11. října 2017, od 14:00 do 18:00 hod. České centrum Prinzregentenstr. 7, 80538 Mnichov více ►

Startupům se v Mnichově daří

thumb

Startupy se v bavorském hlavním městě cítí lépe než jinde v Německu - 82% mladých firem počítá se zvýšeným obratem v příštím roce, 92% plánuje další investice. V Mnichově se daří hlavně technologickým společnostem - softwarovým vývojářům a… více ►

Bavorský digitalizační „Masterplan“

thumb

Koncem května 2017 přijal bavorský kabinet desetibodový „Masterplan“ s názvem „Bavorsko digitálně II“, který představuje soubor nových iniciativ k zásadním tématům digitalizace jako gigabitové infrastruktuře, vzdělávání v… více ►

Veletrh Intersolar Europe 2017 v Mnichově a čeští vystavovatelé

thumb

Na odborném veletrhu Intersolar Europe 2017 na veletržním areálu v Mnichově se letos od 31. května do 2. června představí i 11 českých vystavovatelů. více ►

Česká účast na veletrhu Transport Logistic 2017

thumb

Mezinárodního odborného veletrhu logistiky, mobility, IT a Supply Chain Managementu "Transport Logistic 2017" se ve dnech 9.-12.5.2017 na veletržním areálu v Mnichově účastní 45 českých vystavovatelů včetně Svazu spedice a logistiky ČR. více ►

Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aigner v Praze: „Evropa potřebuje digitalizaci a digitální hospodářství potřebuje Evropu“

thumb

Praha 4. května 2017 – „Potřebujeme silnou Evropu,“ zdůraznila ve středu bavorská státní ministryně hospodářství a médií, energetiky a technologie Ilse Aigner u příležitosti letošní řádné členské schůze Česko-německé obchodní a… více ►

Konjunkturální průzkum ČNOPK 2017

thumb

Nejlepší hodnocení od roku 2004, ale vážné problémy v oblasti HR Nedostatek pracovníků, rychle rostoucí platy, zastaralé odborné vzdělávání více ►

Pozvánka na B2B setkání "Brno meets Munich" (5.4.2017, Mnichov)

thumb

Ve středu 5. dubna 2017 od 9 do 13 hod. se v Českém centru Mnichov v Prinzregentenstrasse 7 uskuteční B2B setkání firem z Brna a Jihomoravského kraje s německými partnery z oblasti "Průmysl 4.0" a digitalizace. Jste srdečně zváni! více ►

České firmy na veletrhu IWA OutdoorClassics 2017 v Norimberku

thumb

Letošního 44. ročníku veletrhu IWA OutdoorClassics – mezinárodní přehlídky loveckých zbraní a střeleckého sportu, outdoorové výbavy a výstroje pro účely civilní a institucionální bezpečnosti se v Norimberku zúčastnil rekordní počet 51… více ►

Veletrh cestovního ruchu f.re.e

thumb

Ve dnech 22. až 26. února 2017 se v mnichovském veletržním areálu konal veletrh cestovního ruchu f.re.e, jež je po berlínském březnovém ITB a stuttgartském lednovém CMT největší přehlídkou cestovního ruchu a volnočasových aktivit v Německu.… více ►

ISPO Mnichov 2017 s 51 českými vystavovateli!

thumb

Na veletrhu sportovních potřeb ISPO Mnichov se letos ve dnech 5.-8.2. představí 50 českých firem a agentura CzechTrade. více ►

Další rekord česko-německého zahraničního obchodu

thumb

V loňském roce dosáhl objem zahraničního obchodu s Německem rekordních 2,2 bilionů korun a podruhé za sebou překonal dvoubiliónovou hranici. více ►

Rekordní účast českých vystavovatelů na Veletrhu hraček v Norimberku

thumb

Letošního 68. ročníku Veletrhu hraček v Norimberku se od 1. do 6. února 2017 účastní rekordní padesátka českých vystavovatelů, mezi nimi i Svaz českých a moravských výrobních družstev a agentura CzechTrade. více ►

Česko-německé dny vesmírného průmyslu 2017

thumb

Ve dnech 18. a 19. ledna 2017 se v Oberpfaffenhofenu u Mnichova konal v pořadí druhý seminář a B2B setkání „Czech-German Space Industry Days“, organizované Ministerstvem dopravy ČR a Německým centrem letectví a kosmonautiky DLR.… více ►

Česká účast na stavebním veletrhu BAU 2017 v Mnichově

thumb

Stavebního veletrhu BAU 2017 v Mnichově se ve dnech 16.–21. 1. 2017 zúčastnilo 18 českých firem, 4 z nich na společném stánku agentury CzechTrade. Letošní ročník veletrhu pravděpodobně překonal hranici 250.000 návštěvníků, účastnilo se jej… více ►

V centru Mnichova budou poprvé testovány autonomní vozy

thumb

Bavorský automobilový výrobce BMW hodlá v r. 2017 poprvé testovat robotické vozy v běžném provozu v centru Mnichova. více ►

Mariánskolázeňské rozhovory 2016

thumb

Společně překonávat hranice více ►

Heim und Handwerk 2016 - české firmy

thumb

Letošního 39. ročníku každoročního mnichovského prodejního veletrhu Heim und Handwerk (Domov a řemesla) se účastnilo 14 českých vystavovatelů spolu s agenturou CzechTrade. více ►

Mnichovský veletrh Electronica 2016 - česká účast

thumb

Mezinárodního veletrhu elektroniky, elektronických prvků, systémů a aplikací se ve dnech 8. až 10. 11. 2016 v Mnichově účastní i 22 českých vystavovatelů, někteří z nich v rámci společného českého stánku agentury CzechTrade. více ►

České firmy na veletrhu BrauBeviale 2016 v Norimberku

thumb

Mezinárodního veletrhu nápojů a piva BrauBeviale 2016 v Norimberku se ve dnech 8. - 10. 11. 2016 účastní rekordních 36 firem z České republiky a Svaz pěstitelů chmele ČR za podpory Ústeckého kraje. více ►

Logistika v ČR: rostoucí trh přede dveřmi

thumb

Sektor logistiky patří k nejdynamičtějším hospodářským odvětvím v ČR. Ročně dosahuje branže obratu více než 20 mld. EUR. Jen v letech 2013-2015 se objem transportovaného zboží zvýšilo o skoro 100 mil. tun. více ►

Setkání ministrů dopravy Dana Ťoka a Joachima Herrmanna

thumb

Dne 29. září 2016 se k bilaterálnímu jednání setkali ministr dopravy ČR Dan Ťok a bavorský ministrem vnitra, výstavby a dopravy Joachim Herrmann. více ►

Investiční seminář "Expandujte do České republiky a optimalizujte své náklady"

thumb

V úterý dne 4. října 2016 v Českém centru Mnichov. více ►

Přes 270 vystavovatelů a téměř 500 značek z Německa na MSV 2016 v Brně

thumb

Plně obsazeno, očekává se největší MSV za posledních pět let: 1650 vystavovatelů, přibližně polovina z nich ze zahraniční, a 80 000 návštěvníků. Německo bude na MSV zastoupeno více než 270 vystavovateli, téměř 500 značkami a dvěma společnými… více ►

V Mnichově otevřeno nové vývojové centrum firmy Knorr-Bremse AG

thumb

Koncem června 2016 bylo v Mnichově otevřeno nové zkušební a vývojové centrum firmy Knorr-Bremse Group AG, předního světového výrobce brzdových systémů. více ►

Bavorsko a Brexit

thumb

Bavorský ministerský předseda Seehofer lituje výsledků referenda a Brexitu a apeluje na co nejrychlejší proces vystoupení Velké Británie z EU a na vnitřní reformu unie. Bavorská ministryně hospodářství Aignerová a zástupci hospodářských komor… více ►

ČR - Váš obchodní partner pro Německo

thumb

Nová publikace k obchodní spolupráci České republiky a Spolkové republiky Německo 2016/17. více ►

Řemeslníci zemí V4 v Bavorsku

thumb

V rámci Projektů ekonomické diplomacie 2016 uspořádal GK Mnichov dne 8. června 2016 ve spolupráci s Řemeslnickou komorou Dolní Bavorsko/Horní Falc se sídlem v Řezně odborné konzultace s názvem „Visegrád potkává Bavorsko II - expertní… více ►

Veletrh IFAT Mnichov (30.5.-3. 6.2016)

thumb

50. světového veletrhu pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářství IFAT v Mnichově se účastní 38 českých firem. více ►

Žebříček IMD: Česko posílilo svoji konkurenceschopnost

thumb

Česká republika opět poskočila v mezinárodním žebříčku konkurenceschopnosti švýcarského institutu IMD World Competitiveness Center a obsadila 27. místo z 61. Oproti loňsku si polepšila o dvě příčky. více ►

Central European Tax Forum (8.-9.9.2016, Praha)

thumb

Diskusní seminář za účasti zahraničních lektorů více ►

V Mnichově se uskutečnil česko-bavorský workshop k elektromobilitě

thumb

V souladu s cíly česko-bavorské spolupráce na poli vědy, výzkumu a inovací proběhl v pondělí 9. května 2016 v Českém centru v Mnichově „Česko-bavorský workshop k výzkumu, vývoji a inovacím pro elektromobilitu“. Akce proběhla pod… více ►

Česko-bavorská energetická kooperační burza (13. 6. 2016, Mnichov) - pozvánka na akci

thumb

Průmyslová a obchodní komora Mnichov/Horní Bavorsko pořádá společně s Generálním konzulátem České republiky v Mnichově Česko-bavorskou energetickou kooperační burzu Setkání českých a bavorských odborníků a zástupců firem z oblasti… více ►

Česko-bavorský workshop k elektromobilitě (9.5.2016, Mnichov) - pozvánka na akci

Výzkum, vývoj a inovace v elektromobilitě: česko-bavorské setkání univerzit a realizátorů podporujících rozvoj elektromobility více ►

Železniční spojení Praha – Mnichov (15. 4. 2016, Berlín)

thumb

Dne 15. 4. se pod záštitou a v konferenčních prostorách velvyslanectví ČR v Berlíně uskutečnilo 4. pracovní setkání na podporu železničního spojení Praha – Mnichov. Akce, kterou uspořádaly společnosti České dráhy, a. s. a SŽDC s. o.… více ►

Google otevírá v Mnichově novou pobočku

thumb

Nová budova vývojového centra firmy v blízkosti hlavního nádraží bude spolu s Hamburkem největší pobočkou koncernu Google v Německu, specializovat se bude na produkty ochrany dat. Dnešní počet 400 zaměstnanců by měl do dvou let narůst na… více ►

Konjunkturální průzkum ČNOPK 2016

thumb

Česko je po čtyřech letech opět jedničkou v regionu střední a východní Evropy Hodně optimismu, ale také velký propad „dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil“ více ►

Veletrh AIRTEC v říjnu 2016 v Mnichově

thumb

Veletrh AIRTEC (International Aerospace Supply Fair) představil na mnichovském veletržním areálu koncepci 11. ročníku, který zde proběhne od 25. do 27. října 2016. K účasti na veletrhu jsou zvány i české firmy! více ►

Česko-německý zahraniční obchod v r. 2015

Přehled zahraničního obchodu se SRN a jednotlivými spolkovými zeměmi. více ►

BAUMA 2016

thumb

Světového veletrhu stavebnictví BAUMA se ve dnech 11. – 17. dubna 2016 na mnichovském veletržním areálu zúčastní také 27 firem z České republiky. Agentura CzechTrade, GK Mnichov a České centrum Mnichov na veletrhu dne 12. dubna 2016 od 17… více ►

Jednání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v Mnichově

thumb

V rámci návštěvy předsedy vlády v Mnichově ve dnech 10. a 11. března 2016 absolvoval místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek zčásti vlastní program, zaměřený na podporu česko-bavorské vědecko-výzkumné a obchodní… více ►

S českými a bavorskými podnikateli diskutoval premiér o rozvoji spolupráce

thumb

Druhý den návštěvy předseda vlády Bohuslava Sobotky v Mnichově byl zaměřen na spolupráci v oblasti výzkumu a technologií a podporu obchodu a investic. Premiér Sobotka se setkal také se zástupci bavorského Zemského sněmu. více ►

IWA 2016 - Rekordní účast 46 českých firem

thumb

Letošního ročníku veletrhu IWA OutdoorClassic (4.-7.3.2016, Norimberk), odborného mezinárodního veletrhu loveckého a střeleckého sportu, outdoorové výbavy a civilní i armádní výstroje, se účastní rekordní počet 46 českých firem a Asociace… více ►

Prezentace Future Forces Forum

thumb

Ve dnech 25. a 26. 1. 2016 proběhlo na Velvyslanectví ČR v Berlíně a na Generálním konzulátu ČR v Mnichově představení projektu Future Forces Forum. více ►

39 českých firem na norimberském veletrhu hraček Spielwarenmesse 2016

thumb

V Norimberku se každý rok spojí nitky mezinárodních hračkářských trhů. Známé světové značky, originální nováčci, nákupčí velkých obchodních řetězců, nezávislí obchodníci a vysoký počet novinářů činí z mezinárodního veletrhu hraček… více ►

Firmy z Bavorska mají zájem o investice v České republice

thumb

19.1.2016 | CzechInvest | Potvrdil to investiční seminář v Pasově - Třicet bavorských firem projevilo zájem o možné investice v Česku a ve čtvrtek 14. ledna 2016 zavítalo do německého Pasova na jednodenní seminář, který uspořádala agentura… více ►

Premiér Sobotka jednal v Ambergu s šéfem společnosti Siemens o rozvoji digitálního průmyslu v ČR

thumb

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil dne 13. ledna 2016 v německém Ambergu digitální závod společnosti Siemens. více ►

Mnichovský veletrh Heim+Handwerk (Domov a řemesla), 25. - 29. 11. 2015

thumb

Letošního 38. ročníku veletrhu Heim+Handwerk (Domov a řemesla) v Mnichově se účastní 857 firem ze 31 zemí, mezi nimi i firmy z České republiky. více ►

Nová letecká linka Brno - Mnichov

thumb

Prvním letem přicestovala do Mnichova delegace Jihomoravského kraje vedená krajským hejtmanem Michalem Haškem. Delegace vedla v Mnichově jednání s představiteli zdejšího letiště a se zástupci Bavorské státní kanceláře, Bavorského ministerstva… více ►

České firmy na veletrhu BrauBeviale 2015 v Norimberku

thumb

Mezinárodního veletrhu nápojů a piva BrauBeviale 2015 v Norimberku se ve dnech 10. - 12. 11. 2015 účastní 32 firem z České republiky a Svaz pěstitelů chmele ČR pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. více ►

Česká delegace na veletrhu eCarTec Mnichov

thumb

Dne 22. října 2015 navštívila delegace 25 zástupců firem, svazů, výzkumných zařízení a úřadů z České republiky veletrh eCarTec v Mnichově. více ►

„Minimální mzda v Německu“ – informační brožura DGB v češtině

thumb

Na konzultaci v mnichovské pobočce Německého odborového svazu (Deutscher Gewerkschaftbund – DGB) prezentoval manažer projektu „Faire Mobilität“ p. Bojidar Beremski novou publikaci „Minimální mzda v Německu. Informace pro… více ►

Česko-bavorská energetická kooperační burza

thumb

ZMĚNA TERMÍNU! Původní termín Česko-bavorské energetické kooperační burzy v IHK Mnichov/Horní Bavorsko (5. 11. 2015) musel být přesunut na jaro/léto 2016. více ►

Česká účast na veletrhu FachPack (29.9.-1.10.2015, Norimberk)

thumb

Odborníci z oboru obalových technologií se setkávají 29. září – 1. října 2015 na veletrhu FachPack v Norimberku. Mezi letošními účastníky je i 38 českých firem a agentura CzechTrade. více ►

České firmy na veletrhu IBA 2015 (12.-17.9.2015, Mnichov)

thumb

Mezi letošními účastníky světového veletrhu IBA pro obory pekařství, cukrářství a občerstvení je rovněž 13 českých firem. více ►

Visegrád potkává Bavorsko

thumb

Ve dnech 1. – 2. 7. 2015 se v Řemeslnické komoře Dolní Bavorsko - Horní Falc se sídlem v Řezně konaly expertní konzultace s názvem „Visegrád potkává Bavorsko. Expertní kulatý stůl k tématům uznávání odborné kvalifikace, jazykovým… více ►

Česko-německé dopravní fórum oživuje bilaterální projekty

thumb

Pro čilou obchodní výměnu musí být dopravní spojení mezi Českou republikou a Německem otevřenější a rychlejší. Na tom se shodli účastníci 2. česko-německého dopravního fóra, které pořádala 20. a 21. května ČNOPK společně s pražskou Reprezentací… více ►

Stone+Tec 2015 s českými vystavovateli

thumb

Letošního ročníku odborného veletrhu zpracování kamene Stone+Tec 2015 se ve dnech 13. - 16. května 2015 ve veletržním areálu v Norimberku účastní i 13 českých firem, 5 z nich na společném českém stánku agentury CzechTrade. více ►

Česká účast na veletrhu Transport Logistic 2015 (5.-8.5.2015, Mnichov)

thumb

Mezinárodního odborného veletrhu logistiky, mobility, IT a Supply Chain Managementu "Transport Logistic 2015" v Mnichově se účastní 43 českých vystavovatelů včetně Svazu spedice a logistiky ČR. více ►

Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aignerová přijala mnichovský konzulární sbor

thumb

Bavorská ministryně hospodářství Ilse Aignerová a státní tajemník Franz Josef Pschierer přijali dne 16. dubna 2015 vedoucí v Mnichově sídlících generálních a honorárních konzulátů. více ►

AERO Friedrichshafen 2015

thumb

Svou účast na veletrhu AERO 2015 (15.-18.4.2015, Friedrichshafen) nahlásilo 48 českých firem a institucí. Český stánek na veletrhu chystá rovněž agentura CzechTrade. více ►

Česko a Bavorsko podpoří výstavbu kvalitnějšího železničního spojení z Prahy do Mnichova

thumb

O výstavbě kvalitnějšího železničního spojení z Prahy do Mnichova dne 2.4.2015 v Praze jednali ministr dopravy Dan Ťok a bavorský ministr vnitra, výstavby a dopravy Joachim Herrmann. Přípravu tohoto projektu podpořila bavorská vláda částkou 6… více ►

42 českých vystavovatelů na veletrhu IWA 2015 (6.-9.3.2015, Norimberk)

thumb

Na veletrhu IWA v Norimberku se v rámci SVV CzechTrade představilo 42 českých firem, celkově je letošní ročník veletrhu pro lov, střelbu, outdoor a bezpečnost hodnocen jako větší a mezinárodnější než obvykle. Zúčastnilo se jej 1383 vystavovatelů… více ►

IHM 2015 - 64. mezinárodní veletrh řemesel (11.-17.3.2015, Mnichov)

thumb

Mnichovský veletrh IHM je největším a nejstarším (od r. 1949) řemeslnickým veletrhem na světě, zaměřeným na malé a střední firmy. Letos se jej účastní přes 1.000 vystavovatelů z 20 zemí, mj. i 32 českých firem v rámci projektu SVV CzechTrade.… více ►

Veletrh BIOFACH 2015 (11.-14.2.2015, Norimberk)

thumb

BIOFACH – světově proslulý veletrh biopotravin prezentuje od 11. do 14. února 2015 společně s veletrhem VIVANESS celkem 2.348 vystavovatelů ze 76 zemí, mezi nimiž je i 13 vystavovatelů z České republiky. více ►

Český stánek na stuttgartském veletrhu LogiMAT 2015

thumb

Ve dnech 10. - 12. 2. 2015 se na "Českém stánku" veletrhu LogiMAT na výstavišti ve Stuttgartu prezentují české firmy. více ►

ISPO Mnichov 2015 - rekordních 71 českých vystavovatelů!

thumb

Světový odborný veletrh sportovních potřeb a sportovní módy ISPO Mnichov v letošním roce ve dnech 5. - 8. 2. představí více než 2 500 firem z 50 zemí světa, je očekáváno 80 000 návštěvníků. Veletrhu se účastní i agentura na podporu exportu… více ►

České firmy na veletrhu hraček v Norimberku

thumb

Ve dnech 28.1. až 2.2. 2015 probíhá ve veletržním areálu v Norimberku každoroční veletrh hraček, kterého se opět účastní i čeští vystavovatelé včetně agentury CzechTrade. více ►

Veletrh BAU 2015 v Mnichově - 17 českých vystavovatelů

thumb

Stavebního veletrhu BAU 2015 v Mnichově se účastní 17 českých firem, 7 z nich na společném stánku agentury CzechTrade. více ►

Informace obchodního charakteru na stránkách ZÚ Berlín

zu_berlin