deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v Mnichově

V rámci návštěvy předsedy vlády v Mnichově ve dnech 10. a 11. března 2016 absolvoval místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek zčásti vlastní program, zaměřený na podporu česko-bavorské vědecko-výzkumné a obchodní spolupráce. 
Jednal s prezidiem Institutu Maxe Plancka a zástupci Fraunhoferovy společnosti a navštívil nové Centrum digitalizace Bavorsko. Na závěr dvoudenní návštěvy oba státníci zavítali do Kampusu Ludwiga Bölkowa, sídla výzkumných firem v oboru letectví a kosmonautiky v Ottobrunnu na jihu Mnichova.

 

Cestou do Bavorska vicepremiér Bělobrádek navázal na svou návštěvu největší spolkové země z června loňského roku. Součástí delegace byla rovněž podnikatelská mise zaměřená zejména na letectví, kosmické technologie a přesné strojírenství.

V centrále Fraunhoferovy společnosti, která je největší evropskou organizací zabývající se aplikovaným výzkumem, se Bělobrádek setkal s Raoulem Klingerem, ředitelem pro rozvoj mezinárodních vztahů. Tématy jejich jednání byly především otázky řízení dialogu mezi výzkumnými institucemi a podnikovou sférou nebo otázky hodnocení institucí aplikovaného výzkumu. „V České republice je spolupráce podniků a aplikovaného výzkumu stále velmi slabá a Fraunhoferova společnost, která je globální špičkou v oboru, nám v tom může poskytnout velmi cenné know-how. Také jsme se bavili o možnosti zřízení společného pracoviště u nás, protože máme zájem na plnohodnotném partnerství ve vybraných sektorech průmyslu, které jsou obsaženy ve vládou schválené Národní politice výzkumu a inovací na roky 2016 až 2020,“ řekl k jednání vicepremiér Bělobrádek.

V sídle Společnosti Maxe Plancka jednal místopředseda vlády Bělobrádek s jeho prezidentem Martinem Stratmannem především na téma využití výsledků výzkumu do praxe. Na pořadu diskuse byla také důležitá oblast otázek ochrany duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji. Konkrétně obě strany jednaly o iniciativě Akademie věd ČR, která řeší otázku centralizace některých činností spojených s využitím dosažených výzkumných výsledků a zkušenosti Společnosti M. Plancka vidí jako velmi vhodný. „Jelikož struktura obou institucí je podobná, tak vítáme možnost předání zkušeností s budováním a provozem takového centra. Navíc s využitím výsledků výzkumu a vývoje úzce souvisejí otázky právní ochrany duševního vlastnictví, což má zásadní dopad nejen na Akademii věd ČR, ale na celou oblast výzkumu a vývoje v České republice,“ uvedl Bělobrádek.

 Fraunhofer je největší evropská organizace pro aplikovaný výzkum.

V Německu provozuje v současnosti 66 institutů a výzkumných zařízení
Má téměř 24 000 zaměstnanců, převážně s přírodovědným nebo inženýrským/technickým vzděláním
Jeho roční rozpočet je více než 2 mld. eur, z toho 1,7 mld. eur za provádění smluvního výzkumu
Přes 70 % prostředků je získáno z objednávek průmyslu a z veřejně financovaných projektů; téměř 30 % hradí spolková vláda a země jako základní/institucionální financování
Mezinárodní spolupráce se zajišťuje prostřednictvím zahraničních poboček v Evropě (Rakousko, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, Švédsko, společné programy v Polsku a Maďarsku), Americe (USA, Brazílie, Chile), Asii (Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Korea) a Africe (Egypt, Jihoafrická republika).

S vedením Centra digitalizace Bavorsko jednal vicepremiér Bělobrádek o otázkách digitální ekonomiky a podpory digitalizace průmyslu. "Probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, která zásadně změní tvář světové ekonomiky. Tady si nemůžeme dovolit zaspat, a proto bychom měli vytěžit maximum ze zkušeností sousedního Německa s jeho strategií Industrie 4.0 a realizace digitální strategie v oblasti výzkumu a vzdělávání,“ zdůraznil Bělobrádek. Centrum digitalizace Bavorsko se snaží propojovat podniky, vysoké školy a neuniverzitní výzkumná zařízení a prostřednictvím společných platforem pak podporuje inovace a vznik nových firem. „V České republice je takovou platformou Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, jejíž vznik jsem inicioval v loňském roce. Této radě předsedám a jejími místopředsedy jsou ministr průmyslu a ministryně školství. Podobnou roli zastává také vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Jde nám především o propojení vzdělání, výzkumu s průmyslem a podniky,“ doplnil Bělobrádek.


Na závěr mezistátní návštěvy zamířili premiér s místopředsedou vlády do Centra letectví a kosmonautiky v Ottobrunnu u Mnichova. Ve výzkumném kampusu Ludwiga Bölkowa v Ottobrunnu působí řada institucí zabývajících se letectvím a kosmonautikou a sídlí zde také pobočka bavorského podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC.

Text a foto:  ÚV ČR, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a GK Mnichov