deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„Minimální mzda v Německu“ – informační brožura DGB v češtině

Na konzultaci v mnichovské pobočce Německého odborového svazu (Deutscher Gewerkschaftbund – DGB) prezentoval manažer projektu „Faire Mobilität“ p. Bojidar Beremski novou publikaci „Minimální mzda v Německu. Informace pro zaměstnance z České republiky“. Informační brožuru v českém a německém jazyce v praktickém formátu A6 vydal DGB (pobočka v Sasku) za finanční spoluúčasti Nadace Friedricha Eberta a EU v rámci projektu EURES.
 

Plošnou minimální mzdu ve výši 8,50 € zavedla Spolková republika Německo od 1. ledna 2015. Zavedení zákona o minimální mzdě (MiLoG) však s sebou přináší několik problematických oblastí.

Pro zajištění informovanosti zaměstnanců i zaměstnavatelů z České republiky (a Polska) o jejich právech a povinnostech připravil DGB brožuru s informacemi v německém a českém, resp. polském jazyce. Nárok na zákonnou minimální mzdu či na závaznou odvětvovou minimální mzdu mají jak zahraniční, tak i němečtí zaměstnanci, kteří vykonávají činnost na území Německa. Platí to nejen pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má sídlo v Německu, ale také pro zaměstnance pracující pro zahraniční zaměstnavatele.

Vedle zákonné minimální mzdy jsou i nadále v platnosti a účinnosti závazné odvětvové minimální mzdy založené na kolektivních smlouvách vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena vyhláškou také na ostatní zaměstnavatele v daném odvětví. Úroveň odměňování sjednaná v těchto kolektivních smlouvách je zpravidla vyšší než 8,50 eur, ale v některých odvětvích může být i pod touto hranicí. Nicméně nejpozději od 1. ledna 2017 musí i výše odvětvových minimálních mezd činit nejméně 8,50 eur za hodinu. Výjimky ze zákonné minimální mzdy zatím platí pro mladistvé, praktikanty/stážisty a učně.

Publikace lehce srozumitelnou formou otázek a odpovědí shrnuje základní pravidla MiLoG ohledně výše, výplaty a soudní vymahatelnosti zákonné minimální mzdy, a informace o výjimkách vztahujících se na určité skupiny pracovníků a o výši odvětvových minimálních mezd.

Brožura v čj/nj je ke stažení na adrese: http://www.dgb.de/themen/++co++5bcd9608-8a90-11e4-a290-52540023ef1a , jako pdf je ke stažení i pod tímto článke. Další informace k zaměstnávání v česko-bavorské příhraniční oblasti na www.eures-by-cz.eu

 

Vypracoval GK Mnichov

přílohy

MiLoG 129 KB PDF (Acrobat dokument) 16.10.2015