deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Erich Westendarp from Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německá železnice plánuje i přes korona krizi obří investice

200 miliard EUR. To je nová příležitost pro české firmy v Německu. Jedná se o historicky nejvyšší investice, které chce národní dopravce Deutsche Bahn během příštích deseti let směřovat do modernizace kolejí, vlakových stanic, vlaků a mostů. To vše i přes omezení vyvolaná rozšířením koronaviru.
 

Německý národní dopravce Deutsche Bahn plánuje do roku 2030 investovat zhruba 200 miliard EUR (přes 5 bilionů Kč) do modernizace a rozšíření železniční dopravy. Jelikož Deutsche Bahn ještě nemá připravený podrobný plán kam všude investovat, otevírá  se zde příležitost českým firmám sledovat a připravit se na získání nové spolupráce a zakázek v Německu.

Kvůli očekávanému vyššímu počtu cestujících v příštích letech se musí opravit vlaková nádraží a železniční uzly kolem velkých měst a rozšířit důležité trasy. Kolem 9 miliard EUR je určeno na modernizaci či výstavbu 2 000 mostů. Dalších 12 miliard EUR získá vlakový park na obnovu a nákup vlaků. Peníze půjdou ale i do jiných odvětví železnice. To jsou příklady některých oblastí, kde by se české firmy mohly zapojit. V roce 2013 se to podařilo firmě Škoda Transportation, která získala zakázku na výrobu 42 kolejových vozidel (šest vlakových souprav o šesti vagónech a lokomotivě). Ty by měly být tento rok nasazeny na trase mezi Mnichovem a Norimberkem, více se můžete dočíst v tomto článku.

Německá železnice má co dohánět. Mluví se o ní sice jako o naději pro ochranu klimatu, ale její současný zanedbaný stav, který způsobuje především velmi častá zpoždění, se musí změnit k lepšímu. Cílem investic je tedy přesunout jak osobní, tak nákladní dopravu ze silnic na koleje.

Mezi projekty, které už začaly, patří modernizace vysokorychlostní tratě pro vlaky ICE mezi Stuttgartem a Mannheimem v Bádensku-Virtembersku. Od dubna do konce října 2020 bude celkově obnoveno 190 km tratě, položeno 300 000 nových betonových pražců a vyměněno bude také 54 trasových přepínačů. V dubnu 2020 začala modernizace tratě mezi Norimberkem a Řeznem, kde budou renovovány mosty, koleje a výhybky.

V současné situaci se společnost Deutsche Bahn sice dostává do vysokých záporných čísel a počítá se ztrátou mezi až 13,5 mld. EUR. Příčinou jsou opatření, která byla zavedena za účelem zamezení šíření nemoci Covid-19. Modernizaci infrastruktury to však nezastaví. Zástupce Deutsche Bahn Michael Baufeld z Oddělení pro komunikaci sdělil Generálnímu konzulátu v Mnichově, že i přes pandemii bude výstavba infrastruktury pokračovat a Deutsche Bahn se bude držet své investiční strategie. I dlouhodobá strategie ochrany klimatu, ke které se německá vládnoucí koalice zavázala v koaliční smlouvě, zaručuje, že vláda bude podporovat dostupné prostředky, aby byly dodrženy stanovené cíle.

I přes situaci s koronavirem počítá Deutsche Bahn s navýšením počtu cestujících v příštích deseti letech. V roce 2030 by mělo cestovat vlakem kolem 260 milionů cestujících – což je dvakrát více než v roce 2015. Rovněž nákladní doprava na kolejích, která v posledních letech slábne, potřebuje najít cestu, jak posílit, čímž by se snížily nejen emise, ale i provoz na silnicích. Aby se modernizace mohla uskutečnit, potřebuje Deutsche Bahn najít 900 nových inženýrů a technických pracovníků na plánování a realizaci. Jak tvrdí odpovědný člen představenstva Deutsche Bahn, Ronald Pofalla: „Bez těchto lidí by byla obnova jen stěží možná.“

České firmy, které mají se společností Deutsche Bahn zájem o spolupráci na modernizaci německé železniční infrastruktury, se mohou dočíst o podmínkách spolupráce a možném získání zakázky na stránkách Deutsche Bahn (v němčině).

Na těchto stránkách najdou firmy tendry, které vypsala Deutsche Bahn, do kterých se lze po splnění podmínek přihlásit.

Více informací je možné si vyžádat na obchodním úseku Generálního konzulátu v Mnichově, který je připraven rovněž asistovat při aktivitách českých firem na bavorském trhu.

Autoři: Zuzana Zechovská, Jan Kreuter, Generální konzulát v Mnichově