deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Řemeslníci zemí V4 v Bavorsku

V rámci Projektů ekonomické diplomacie  2016 uspořádal GK Mnichov dne 8. června 2016 ve spolupráci s Řemeslnickou komorou Dolní Bavorsko/Horní Falc se sídlem v Řezně odborné konzultace s názvem „Visegrád potkává Bavorsko II - expertní kulatý stůl k tématům digitalizace – řemesla 4.0, odborné vzdělávání – profesní kvalifikace a odbourávání byrokracie“.
 

První kolo odborné diskuze k otázkám řemeslníků ze zemí Visegrádské skupiny v Bavorsku iniciovala v r. 2015 HWKNO Řezno, spoluorganizátorem byl v rámci V4 PRES slovenský generální konzulát v Mnichově, v letošním roce GK ČR v Mnichově. Expertního setkání se zúčastnilo 30 osob, workshop sestával z šesti odborných prezentací a následné diskuze k tématům digitalizace v řemeslech, profesního vzdělávání a odborného učňovského školství a odbourávání překážek v přeshraničním zaměstnávání řemeslníků ze zemí Visegrádské skupiny v Bavorsku. Za ČR se semináře zúčastnili zástupci zúčastnili zástupci Asociace malých a středních podniků ČR pod vedením ředitelky Ing. Evy Svobodové, za země Visegrádské skupiny a hostitelské Bavorsko představitelé oborových řemeslnických cechů, zástupci obchodních a řemeslnických komor a obchodní konzulové zemí V4 v Bavorsku. Českou i bavorskou stranu reprezentovali M. Tomanová a P. Pulec z plzeňské pobočky Bayern Handwerk International.

Hlavní témata prezentací:

 • duální a odborné vzdělávání – inspirace z Bavorska

 • obecné konstatování potřeby větší propagace a lepšího PR řemeslnických oborů v zemích V4 – na rozdíl od zemí V4 mají řemeslnické obory v Bavorsku vyšší prestiž – prezentována např. nová bavorská kampaň „Das Handwerk“a akce „Roku řemesel 2016“ AMSP ČR

 • možnost inspirace některými prvky duálního a odborného vzdělávání v Bavorsku v zemích V4 – koresponduje se závěry šetření průzkumu AMPS ČR v rámci „Roku řemesel 2016“ – např. v oblasti ZŠ

 • proces zaměstnávání - odbourávání byrokracie

  představení nového pracoviště Welcome-Center“ ve Weidenu - služby zaměstnancům a zaměstnavatelům v příhraničí, z cca. 60% občanům ČR, ale i jiným národnostem, zaměřeno primárně na pomoc občanům EU, ne na pomoc uprchlíkům

 • digitalizace – „Řemeslo 4.0“

  obecně si HWKNO stanovila v rámci strategie „Řemesla 4.0“ následující cíle:

  • výstavba a kompletní pokrytí širokopásmovým internetem a mobilními sítěmi

  • motivace podniků, především MSP pro nové technologie

  • odbourávání předsudků a obav z nových digitálních trendů

  • individuální podpora řemeslníků při zavádění nových technologií (školení, poradenství)

  • podpora vytvoření pro řemesla optimálních celospolečenských rámcových podmínek

  • podpora dalšího odborného vzdělávání řemeslníků v oblasti IT

Prezentace, následná diskuze a neformální konzultační a networkingová část setkání umožnily odbornou výměnu názorů a navázání nových kontaktů přítomných zástupců firem, cechů a institucí. Zástupci ze zemí V4 byli informováni o možnostech a procesu zaměstnání v řemeslnických profesích či podpoře obchodní kooperace v příhraničí.

Text a foto: L. Holinková, konzulka GK Mnichov

Soustružnická dílna HWKNO Řezno.

Soustružnická dílna HWKNO Řezno.

Kadeřnická dílna HWKNO Řezno

Kadeřnická dílna HWKNO Řezno