deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání Česko-bavorského Smart Regionu v Plzni 10. – 11. listopadu 2021

Volný pohyb pendlerů přes hranici, nasazení dronů v krizových situacích jako ztráta dítěte v lese, vyšetření lékařem na dálku nebo udržitelné hospodaření v krajině. To jsou některé z případů, kdy přichází ke slovu chytré technologie. K rozvoji česko-bavorského pohraničí – zvýšení jeho konkurenceschopnosti, zlepšení kvality života a sociální odolnosti – potřebujeme účelné využívání chytrých technologií bezpodmínečně rozšířit. A to i prostřednictvím česko-bavorské spolupráce! Tuto snahu podpoří setkání Česko-bavorského Smart Regionu v Plzni ve dnech 10. – 11. listopadu 2021 za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Očka. Setkání je součástí aktivit podporujících zřízení 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem.

(Registrace již byla uzavřena.)

České i bavorské pohraničí čelí v době pandemie covid-19, digitální transformace a demografických změn mnoha výzvám. Pendleři opakovaně naráží na omezenou prostupnost hranic, nedostává se kvalifikovaných pracovních sil, průměrný věk stoupá a přístup k lékařské péči klesá. Posiluje lokální politická radikalizace a apatie, slábne chuť podnikat. Nasazení chytrých technologií ve venkovských oblastech dostává za takové situace obzvláštní význam.

Inovativních řešení pro chytrá města je v současnosti poměrně mnoho, do venkovských oblastí je však nelze jednoduše převádět. Menší hustota obyvatel, větší vzdálenosti a méně firem na venkově si vyžadují zcela jiná technická řešení. Rámcové podmínky pro rozvoj chytrého regionu jsou na obou stranách hranice srovnatelné. Angažované aktéry, inovativní firmy, kompetentní vědecká zařízení a zajímavé projekty určitě lze v regionu nalézt. Přesto by mohl a měl být kontakt mezi aktéry z obou stran hranice intenzivnější.

Plzeňské setkání ve Staré papírně proto nabídne ojedinělou příležitost pro networking. Zúčastní se ho unikátní sestava zástupců firem, vědeckých a výzkumných center, ale i místních politiků, kteří jsou pro implementaci chytrých řešení ve venkovských oblastech klíčoví.

Mezi firmami se představí mj. Omexom, ZLD, Certicon nebo bavorští VerificationPartners, Es geht či Urban Pulse. Z oblasti výzkumu a vývoje přivítáme děkana ZČÚ Milana Edla, profesora Vysoké školy v Deggendorfu Wolfganga Dornera nebo prof. Hermanna de Meer z Univerzity v Pasově. Z politické oblasti se zúčastní radní Plzeňského kraje paní Eva Krejzová, starostové českých měst a vesnic Plasy, Skalná, Strmilov či Pláně a bavorských Wunsiedel, Hof, Cham nebo Neustadt.

Setkání se koná za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a finanční podpory společnosti zřizované bavorskou vládou Bayern Innovativ díky panu Willi Steinckemu. Organizačně se podílí Správa informačních technologií města Plzeň, Západočeské univerzita, Plzeňský pivovar a Smart City Polygon v Plzni.

Projekt Smart Region chápe své aktivity jako součást jedné z klíčových priorit Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, totiž rozvoje 5G sítí a zvláště zřízení 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem. Jak shrnuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci Petr Očko: „Nicméně smysl projektu je širší – pod hlavičkou projektu 5G koridor Praha – Mnichov spatřujeme společně s bavorskou stranou dlouhodobou spolupráci v podpoře témat spojených s rozvojem digitální infrastruktury a jejím využitím pro digitální aplikace a služby, které pomohou zvýšení kvality života a rozvoji ekonomiky na obou stranách hranice”.

Pro novináře: Závěrečný projev náměstka Petra Očka zazní 11. listopadu 2021 od 12:00 v kavárně DEPO, Presslova 14, Plzeň, kde bude možnost i krátkého rozhovoru s ním a s dalšími účastníky. Občerstvení zajištěno. Kontakt: jan_kreuter@mzv.cz .