deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studie: Dopady brexitu na ekonomiku Bavorska

Podle studie mnichovského Institutu pro ekonomický výzkum (ifo) může v případě tvrdého brexitu oslabit bavorské hospodářství až o 0,22 % HDP, tj. 533 mil. eur. Nejhůře by vystoupení Velké Británie z EU zasáhlo zpracovatelský průmysl, tedy zejména automobilky a strojírenství, a to až o 0,71 %. Český export je s Bavorskem úzce provázán. V Bavorsku našla uplatnění v roce 2017 téměř čtvrtina vývozů českých firem do Německa.
 

Bavorsko je ekonomicky druhá nejsilnější spolková země, která přitom vytváří největší podíl hodnoty německého zpracovatelského průmyslu - téměř jednu pětinu. Zpracovatelský průmysl je pro Bavorsko klíčový, vytváří 27,5 % bavorského HDP. Podobně je pro Bavorsko kritický volný mezinárodní obchod, 58 % jeho produkce bylo v roce 2017 exportováno a brexit ho zasáhne nejspíš silněji než celé Německo.

Na 45 stranách pracuje studie se třemi scénáři rozchodu Velké Británie s EU: „tvrdým brexitem“, „globální Velké Británie“ (stejný jako tvrdý brexit jen s předpokladem, že Velká Británie uzavře rozsáhlé dohody o volném obchodu s USA, Kanadou a Japonskem) a „ambiciózní dohodou o volném obchodu s EU“. Zatímco dohoda s EU by mohla negativní dopady brexitu samozřejmě výrazně omezit, druhý scénář by mohl situaci pro Bavorsko (a EU) ještě zhoršit, např. právě ve zpracovatelském průmyslu.

Autoři studie použili tzv. gravitační model, který umožňuje analyzovat dopady různých stupňů evropské a mezinárodní ekonomické integrace. Použitý model ifo dále dovoluje analyzovat sektorální působení všech zemí, které jsou zahrnuty v databázi „World Input-Output“. Podle použitého modelu vedlo členství Velké Británie v EU k nárůstu evropského exportu do Velké Británie o 65 %. Opačným směrem vzrostly exporty jen o 18 %. Je zjevné, že členské státy EU profitovaly ze společného trhu více než VB. V oblasti automobilů obnáší tento nárůst 90 % pro EU a pouze 30 % pro Velkou Británii. Z tohoto důvodu dopadne odbourání společného trhu v tomto průmyslovém sektoru zřejmě silněji na EU než na Velkou Británii.

Ztráty v oblasti farmaceutických produktů, průmyslu automobilového a výroby plastů budou přitom největší. Automobilový průmyslu vyvezl v roce 2017 do Velké Británie téměř třetinu celého německého exportu zboží (27 mld. euro). Pro hospodářskou oblast Bavorska je automobilová produkce klíčovým sektorem, neboť se výrazně podílí na tvorbě bavorského HDP.

Vývozům z Bavorska a Německa dominuje zboží z automobilové výroby. Téměř 50 % vývozu z Bavorska do Velké Británie jsou automobily, nebo související díly (pro Německo je to jen o něco více než čtvrtina). Následují stroje vč. informačních technologií, elektrické a optické výrobky nebo zubní technika a materiály. S ohledem na sídlo firem jako Adidas v Bavorsku zaujímají přední místo ve statistice i sportovní potřeby.

Brexit již bezprostředně ovlivňuje obchodní propojení mezi jednotlivými státy. Z toho vyplývají za změněného rámce podmínek přímé dopady na hospodářskou výkonnost země, nebo regionu. Velká Británie přitom podle studie patřila v roce 2017 mezi pět nejdůležitějších destinací bavorského vývozu. Podíl 7,3 % pro Bavorsko přitom leží nad německým průměrem. Bavorské dovozy z Velké Británie jsou o něco méně významné – Velká Británie je s 3,3% podílem na jedenáctém místě. Ve vztahu s Českem je na tom Bavorsko přesně opačně. Vývozy do Česka jsou relativně méně významné (8. místo s 3,4 %). Zato však v dovozech je Česko na třetím místě za Rakouskem a ČLR s 8 % a pro Bavorsko podílově mnohem významnější než pro spolkovou úroveň (4,4 %). I toto číslo ukazuje závislost českých firem na kondici bavorské proexportně laděné ekonomiky.

Na základě silné závislosti bavorského hospodářství na vývozech automobilů a jejich součástek lze očekávat citelný dopad brexitu na celkový výkon hospodářství. Kromě toho na sebe váže automobilový průmysl velký podíl na tvorbě hodnoty a též na zaměstnanosti. To v sobě skrývá pro Bavorsko dodatečné riziko: na základě silné provázanosti průmyslu s přidruženými poskytovateli služeb a subdodavateli mohou negativní následky dopadnout v návazných fázích i na tyto hospodářské oblasti.

To je samozřejmě závěr, který, ač ve studii neuvedeno, platí i pro celé Česko a jeho síť subdodavatelských firem pro bavorský a německý automobilový průmysl.

 

Text celé studie byl zveřejněn v prosinci 2018 na webových stránkách Mnichovské a Hornobavorské průmyslové a hospodářské komory v německém jazyce:

https://www.ihk-muenchen.de/de/%C3%9Cber-uns/IHK-Publikationen.html