deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí na rok 2023 – PROPEA

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2023. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Termín pro podávání návrhů je do 25. 09. 2022.
 

PROPEA českým firmám umožní rozšíření individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Cílem programu PROPEA je podpořit trvalejší přítomnost českých firem na zahraničních trzích, poskytnout jim kvalitní služby s využitím místních odborníků a minimalizovat rizika při vstupu na zahraniční trhy, při založení pobočky nebo zahájení výroby. Služby se nebudou omezovat jen na podporu exportu, ale podpoří i investiční aktivity českých firem v zahraničí.

Služby jsou poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současném spolufinancování firmami. Realizátorem projektu je místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro českou firmu zajistí služby podle schváleného seznamu. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

- zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

- zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

- uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

- zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

- zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

- vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

- zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

- podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

- využití technického zázemí

- zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

Maximální možná finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho zastupitelského úřadu v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč. Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2023.

Přihlášky je nutno podávat ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Aktuální výzva k předkládání projektů končí 25. září 2022.

V případě dotazů či zájmu o konzultaci projektů se neváhejte obrátit na OEÚ GK Mnichov na e-mailovou adresu: munich@embassy.mzv.cz. Na uvedenou adresu rovněž zasílejte návrhy projektů PROPEA zpracované v přiloženém identifikačním formuláři.

přílohy

Identifikační formulář PROPEA 84 KB DOC (Word dokument) 14.9.2022