english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služby a spojení obchodně ekonomického úseku ZÚ Nairobi

Jaké služby poskytujeme

A. Ekonomická charakteristika země
Keňa je agrární země. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP jednou čtvrtinou a na vývozu čtyřmi pětinami (káva, čaj, květiny). Produkce sektoru je zásadním způsobem závislá na klimatických podmínkách (povodně v důsledku dešťů nebo naopak období sucha). Průmysl se podílí na tvorbě HDP pouhou desetinou a je v podstatě omezen na Nairobi a přístavní Mombasu. Po získání nezávislosti dosahoval sektor vysokého růstu - priorita byla dána odvětvím, jejichž domácí produkce měla nahradit drahé dovozy, tj. zejména potravinářskému, textilnímu a kožedělnému průmyslu, ropným výrobkům, papírenskému a polygrafickému průmyslu. Postupně však výroba upadá, částečně i v důsledku liberalizace obchodu. V současnosti Keňa produkuje omezený počet výrobků; většina komodit se dováží.

B. Činnost obchodně-ekonomického úseku ZÚ
Cílem obchodně ekonomického úseku (OEÚ) je všestranně podporovat obchodní kontakty mezi českou podnikatelskou sférou a subjekty zemí akreditace zastupitelského úřadu. Za tímto účelem OEÚ poskytuje zejména:

  • informace o poptávkách místních firem

  • adresy hlavních dovozců/vývozců konkrétního zboží

  • informace o výstavních akcích konaných v zemích akreditace

  • kontakty na hlavní subjekty podporující rozvoj obchodních vztahů se zahraničím

  • informace o tendrech vyhlašovaných v zemích akreditace

Kontaktní osoba:  Ing. Michal Minčev, MBA, obchodně-ekonomický úsek

tel/fax: +254 20 4348 163
e-mail: nairobi@embassy.mzv.cz

C. Exportní příležitosti

K perspektivním oblastem, na které se čeští vývozci mohou soustředit, patří:

Energetický sektor - zařízení vodních a tepelných elektráren, transformátory, kabely apod.;

Přeprava ropných výrobků - potrubí ropovodu, ventily, čerpadla;

Stavebnictví - oprava a výstavba komunikací, výstavba levných obytných jednotek;

Potravinářský průmysl - cukrovary, minipivovary, pekárny, mlékárny, zařízení na zpracování a skladování potravinářské produkce, baličky apod.;

Zemědělství - čerpadla, umělá hnojiva, malé traktory, návěsy a jiné zemědělské stroje;

Místní hospodářství - spalovny komunálních a nemocničních odpadů, čističky vod;

Turistický ruch - zařízení a výbava hotelů;

Zdravotnictví - vybavení nemocnic, zdravotnické potřeby, farmaceutické výrobky;

Spotřební zboží - sklo, nápoje, trvanlivé potraviny;

Na zastupitelský úřad docházejí pravidelné poptávky po českém zboží. Týkají se zejména položek sklářského průmyslu, farmaceutických výrobků a nářadí.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se změnila i pozice vůči Keni - členství umožní mj. participaci na projektech, které jsou výhradně určeny členským zemím. EU vůči zemím subsaharské Afriky tradičně vykazuje vysokou aktivitu. Mnohé státy EU již poznaly, že jejich tradiční odbytiště jsou nasycena, a země subsaharské Afriky se tak stávají právě díky své nízké úrovni rozvoje ekonomik nejperspektivnějším trhem.

D. Specifika trhu
Při obchodním styku v Keni je v zásadě možno se setkat s představiteli třech komunit (Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané), z nichž každá se vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality. Odlišný přístup k jednání je třeba rovněž uplatnit v případě státního úřadu (byrokracie, formálnost, stále přítomná korupce), nebo soukromé firmy.

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže reálnou naději na úspěch mají většinou pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají své zástupce.

Největším veletrhem v zemi, avšak bez ohledu na přívlastek "mezinárodní" z hlediska komerčního efektu nepříliš vhodným, je Nairobi International Show. Jedná se o všeobecný veletrh, konaný každoročně počátkem října v prostorách Jamhuri parku. Zahraniční vystavovatelé dávají přednost specializovaným výstavám pořádaným většinou v Kenyatta International Conference Centre (výšková budova v centru Nairobi). Tyto jsou zaměřené např. na počítačovou techniku (červen), telekomunikace (květen), spotřební a průmyslové zboží (listopad), automobily a příslušenství (březen), potravinářský průmysl, dopravu apod. Specializované výstavy se dále pořádají v obchodních centrech Sarit a Village Market.

Keňa je rovněž příležitostí pro investory. Oblastmi pro potenciální investice jsou jak zpracovatelský průmysl, tak zemědělství a cestovní ruch. (Pro podporu investic byla zřízena státní instituce na podporu investic Investment Promotion Centre.) Zahraniční investice však stále zůstávají na velmi nízké úrovni.

Kontakt na obchodní komoru a hlavní podnikatelský svaz:

Kenya National Chamber of Commerce and Industry
Ufanisi House, Haile Selassie Avenue
P.O.Box 47024, Nairobi Fax: (+254 20) 340664

Kenya Association of Manufacterers
Peponi road
P.O.Box 30225, 00100 - Nairobi

Web: www.kenyamanufacturers.org
Fax: (+254 20) 746028
E-mail: Kam@iconnect.co.ke

E. Nejdůležitější internetové adresy s informacemi o zemi:

www.allafrica.com All Africa  - zpravodajství
www.yellowpageskenya.com zlaté stránky Keňa
www.nationaudio.com Nation - keňský deník
www.eastandard.net East African Standard - keňský deník
www.allafrica.com AllAfrica Global Media - zpravodajství
www.stratfor.com Strategic Forecasting - zpravodajství (placené)
www.bbc.com BBC - zpravodajství
www.oecd.org OECD - ekonomický profil země
www.worldbank.org Světová banka - statické údaje o zemi