english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Keňa - klíčová změna v sektoru energetiky

Plány na výstavbu nových elektráren v hodnotě miliard dolarů zůstanou jen na papíře poté, co monopolní distributor elektrické energie Kenya Power vyhlásil moratorium na uzavírání nových smluv o nákupu elektřiny na dobu neurčitou s odvoláním na finanční omezení a nadměrnou instalovanou kapacitu.  Z pohledu českých firem vyhlášené moratorium znamená, že příležitosti v energetickém sektoru v Keni budou do budoucna představovat „off-grid” řešení namísto velkých energetických projektů.  

Předseda představenstva Mahboub Maalim Mohamed uvedl, že Kenya Power nebude uzavírat nové smlouvy o nákupu elektrické energie, dokud se neudělá celková revize energetického sektoru, která určí reálnou keňskou poptávku po energii. Předseda představenstva dále uvedl, že instalovaná kapacita na výrobu elektřiny překročila reálnou absorpční schopnost Keni, tudíž Kenya Power byla nucena přistoupit na vyhlášení moratoria na nové projekty. 

Rozhodnutí znamená, že investoři, kteří připravili a předložili projekty v oblasti energetiky v objemu miliard dolarů, nebudou schopni projekty realizovat vinou reálného zmrazení nových energetických obchodů na dodávky energie. 

Kenya Power bylo do dnešního dne předloženo k posouzení 23 nových projektů o nákupu energie (power purchase agreements – PPA) s celkovou výrobní kapacitou 2405 megawattů (MW). Předložené projekty tak dosahují téměř stejné výše jako je celková keňská instalovaná kapacita, která dosahuje podle oficiálních statistik 2 339 MW. Oproti tomu poptávka po elektrické energii v Keni dosahuje ve špičce pouze 1 802 MW. Rozdíl mezi instalovanou kapacitou a poptávkou je více než dostatečný i z pohledu řešení nouzových situací, jako jsou odstávky či opravy elektráren. 
 
Problém převisu instalovaného výkonu nad poptávkou tak spočívá v pomalé industrializaci keňské ekonomiky. Plány na industrializaci totiž již po řadu let zůstávají jen na papíře.  Plán na připojování domácností do rozvodné sítě se sice daří v předstihu naplňovat a Keňa je již dnes téměř celá elektrifikována, vliv domácností na instalovaný výkon je však vzhledem ke kupní síle obyvatelstva ve venkovských oblastech, kterých se plány na elektrifikaci týkaly, velmi omezený.  

Přebytek instalované kapacity tak představuje pro Kenya Power ekonomický problém, a to vzhledem k podepsaným PPA, na jejichž základě musí Kenya Power platit výrobcům za energie i v případě, že k odběru nedochází. Vinou těchto smluv se dostává Kenya Power do ekonomických potíží. Cena elektrické energie v Keni je navíc vinou uzavřených PPA vysoká, což zpětně představuje překážku pro rozvoj průmyslu v Keni. Vyhlášené moratorium je tedy jen logickým krokem, kterým se opožděně snaží Kenya Power nepříznivou situaci řešit.  
  
Vzhledem k tomu, že objem již předložených projektů je téměř stejný, jako současná produkce elektrické energie v Keni je zřejmé, že v příštích letech nebudou příležitosti v oblasti energetiky zahrnovat nové projekty velkého rozsahu. Příležitosti pro české firmy tak mohou představovat lokální “smart off grid” projekty. Pro jejich realizaci však bude klíčovým parametrem cena generované elektrické energie, která musí být nižší než cena energie ze sítě Kenya Power. V této souvislosti se hovoří zejména o nových technologických řešeních v oblasti solární energie


M. Minčev
obchodní rada
Zastupitelský úřad ČR Nairobi