english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Creative Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Keňa plánuje nárůst počtu zdravotních pojištěnců v příštích pěti letech o bezprecedentních 36 mil. obyvatel.

Keňa plánuje zavést do roku 2021 stoprocentní pokrytí populace zdravotním pojištěním. Opětovně zvolený keňský prezident U. Kenyatta označil rozvoj zdravotnictví za jednu ze čtyř hlavních priorit pro právě započaté období jeho druhého mandátu s tím, že cílem  pětiletého volebního období bude dosažení 100 % pojištění keňského obyvatelstva.

V současné době má zdravotní pojištění pouze 36 % populace. V roce 2018 má toto procento dle vládních plánů stoupnout na 56 %, v roce 2019 na 71 %, v roce 2020 na 85 %, 99 % má být dosaženo v roce 2021 a 100 % pojištění celé populace má být splněno v roce 2022. V počtu lidí to pak znamená, že z 16 mil. osob pojištěných v roce 2017 má do roku 2022 stoupnout počet pojištěnců na 52 mil. osob.

V současné době připadá v Keni 17 lékařů na 100 tis. obyvatel. To je výrazně méně než WHO doporučovaný poměr 100 lékařů na 100 tis. obyvatel. Více než polovinu zdravotnických služeb v Keni poskytuje veřejný sektor prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a dalších vládních organizací. Tyto služby doplňuje pomoc nabízená v nemocnicích a klinikách provozovaných soukromými společnostmi, nevládními a církevními organizacemi. Hierarchie státních zdravotnických zařízení zahrnuje na nejvyšší úrovni národní referenční nemocnice a končí provinčními či okresními nemocnicemi a lokálními zdravotními středisky. Národní referenční nemocnice poskytují sofistikované diagnostické, terapeutické a rehabilitační služby. Jejich počet je velice omezený (pouhé tři nemocnice). Dvě největší referenční nemocnice jsou Národní nemocnice v Nairobi s lůžkovou kapacitou 1.455 lůžek a 570 lůžková Moi lékařská a referenční nemocnice v Eldoretu. Obě zařízení jsou provozována ministerstvem zdravotnictví. Kromě největších referenčních nemocnic existuje devět státních provinčních nemocnic, které mají dohromady lůžkovou kapacitu 4.000 lůžek a poskytují specializovanou péči včetně intenzivní péče, odborné konzultace a dohlížejí na činnost 133 okresních nemocnic poskytujících komplexní lékařské a chirurgické služby.

Tyto počty zdravotních zařízení by však nebyly schopny pokrýt plánovaný nárůst pojištěnců. Vládní plány proto počítají mimo jiné s výstavbou 10 nových referenčních spádových nemocnic a se 4 specializovanými pracovišti na léčbu rakoviny. Zároveň má dojít k 50% nárůstu osob pracujících ve zdravotnictví. To by s sebou mělo přinést nové příležitosti pro zahraniční dodavatele zdravotního zařízení.

Poptávka po zdravotnickém zařízení je kryta dovozy. Mezi hlavní dodavatele zdravotnické techniky patří Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Indie, Itálie a Čína. V současné době chybí v řadě veřejných nemocnic základní lékařské vybavení. Analýza ministerstva zdravotnictví indikuje přetrvávající nedostatek základního vybavení, jakým jsou například zdravotní lůžka, kojenecké inkubátory, márniční vozíky, hydraulické operační stoly, rtuťové sfygmomanometry, měřiče průtoku kyslíku atd. Mezi elektro přístroji pak není ve vybavení nemocnic dostatek rentgenů, ultrazvukových skenerů, mamografických jednotek, EEG a ECT přístrojů. Odhadovaná tržní poptávka po zdravotnickém zařízení stoupla v Keni za posledních deset let o více než 100 mil. USD na současných 150 mil. USD.

Ne všechny vládní plány se však pravděpodobně podaří naplnit. Současná explicitně vyjádřená podpora zdravotnictví, která je navíc lehce kontrolovatelná veřejností, však dává naději, že zdravotnictví bude skutečnou vládní prioritou v příštích pěti letech, prioritou, ze které mohou benefinovat i čeští exportéři.  

 

Michal Minčev
obchodní rada
Zastupitelský úřad ČR v  Nairobi