english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Linet
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Keňský trh zdravotní techniky láká zahraniční dodavatele včetně českých firem

Trh se zdravotnickým zařízením v Keni je z pohledu zahraničních dodavatelů považován v rámci zemi Východoafrického společenství za jednoznačně nejperspektivnější. Odhadovaná tržní poptávka po zdravotnickém zařízení sloupla v Keni za posledních deset let o více než 100 mil. USD na současných 150 mil. USD. Navíc veškerá poptávka po zdravotnickém zařízení je kryta dovozy. V rámci strategie modernizace veřejných nemocnic by měly výdaje na zdravotnické zařízení i v příštích letech stoupat o 10 % ročně. Mezi hlavní dodavatele zdravotnické techniky patří Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Indie, Itálie a Čína. 

V současné době připadá v Keni 17 lékařů na 100 tis. obyvatel. To je výrazně méně než WHO doporučovaným poměrem 100 lékařů na 100 tis. obyvatel. Více než polovinu zdravotnických služeb v Keni poskytuje veřejný sektor prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a dalších vládních organizací. Tyto služby doplňují služby nabízené v nemocnicích a klinikách provozovaných soukromými společnostmi, nevládními a církevními organizacemi. Hierarchie státních zdravotnických zařízení zahrnuje na nejvyšší úrovni národní referenční nemocnice a končí provinčními či okresními nemocnicemi a lokálními zdravotními středisky. Národní referenční nemocnice poskytují sofistikované diagnostické, terapeutické a rehabilitační služby. Jejich počet je velice omezený (pouhé tři nemocnice). Dvě největší referenční nemocnice jsou Národní nemocnice v Nairobi s lůžkovou kapacitou 1.455 lůžek a 570 lůžková Moi lékařská a referenční nemocnice v Eldoretu. Obě zařízení jsou provozovány ministerstvem zdravotnictví. Kromě největších referenčních nemocnic existuje devět státních provinčních nemocnic, které mají dohromady lůžkovou kapacitu 4.000 lůžek, které poskytují specializovanou péči včetně intenzivní péče a odborných konzultací a dohlížejí na činnost 133 okresních nemocnic poskytujících komplexní lékařské a chirurgické služby.

V současné době však chybí v řadě veřejných nemocnic základní lékařské vybavení. Analýza ministerstva zdravotnictví indikuje přetrvávající nedostatek základního vybavení, jakým jsou například zdravotní lůžka, kojenecké inkubátory, márniční vozíky, hydraulické operační stoly, rtuťové sfygmomanometry, měřáky průtoku kyslíku atd. Mezi elektro přístroji pak není ve vybavení nemocnic dostatek rentgenů, ultrazvukových skenerů, mamografických jednotek, EEG a ECT přístrojů.

Pro činnost zahraničních dodavatelů zdravotní techniky jsou nejdůležitější dvě státní agentury. První je Agentura pro léčivé přípravky a jedy (PPB), spadající pod ministerstvo zdravotnictví, která je zodpovědná za registraci zdravotnických prostředků. Veřejné zakázky pro vybavování veřejných zdravotních zařízení nutnou technikou realizuje pak druhá klíčová agentura, Keňská agentura pro zdravotní péči (KEMSA). Společnost KEMSA, která byla zřízena v roce 2000, má za úkol v rámci realizace Národního strategického plánu pro zdraví poskytovat zdravotnické zařízení veřejným zdravotním institucím " v nejlepší možné tržní hodnotě".

Současné problémy týkající se přístupu ke zdravotní péči mají být řešeny prostřednictvím projektu „Managed Equipment Services“ (MES), který vláda zahájila v únoru 2015. Podle tohoto plánu by měly být zřízeny dvě veřejné nemocnice v každé ze 47 provincií. Tyto nemocnice by měly být zároveň vybaveny moderním zdravotnickým zařízením. Na realizaci projektu má být postupně vyčleněno 404 mil. USD. Plán je součástí vize vlády transformovat zdravotní sektor a řešit nerovnosti v přístupu ke kvalitní zdravotní péči.

V rámci realizace plánu již byly uzavřeny smlouvy s pěti nadnárodními společnostmi na dodávku, instalaci, údržbu a výměnu zařízení po dobu následujících sedmi let. Jedná se o společnosti „Mindray Biomedical“ z Číny (k dodávce moderních operačních přístrojů), společnosti „Esteem“ z Indie (dodavatel zařízení a spotřebního materiálu pro operační sály), „Belico“ z Itálie (dodávka renální dialýzy), „Philips“ z Nizozemska (jednotky intenzivní péče) a „GE“ z USA (dodává digitální rentgenové přístroje, ultrazvukové a zobrazovací zařízení).

Dodavatelé zdravotnických zařízení z ČR mají vynikající příležitost k uplatnění zařízení na keňském trhu. Privátní nemocnice jsou velmi aktivní v modernizaci svých inventářů zdravotnického vybavení, zatímco v nemocnicích veřejného sektoru se očekává realizace projektu MES.  Navíc většina veřejných zdravotnických zařízení v současné době nemá základní zdravotnické vybavení.

Je proto potěšující, že na poptávku na trhu již reagují první české společnosti. Společnost Linet ve dnech 3. – 5.října 2017 vystavovala své výrobky v rámci největší regionální výstavy zdravotnického zařízení „Medic East Africa“. O zájmu zahraničních dodavatelů o keňský trh tak svědčí i účast zahraničních vystavovatelů na této akci, které se zúčastnilo více než sto zahraničních vystavovatelů.

 

Michal Minčev
obchodní rada
Zastupitelský úřad ČR v  Nairobi