english  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomický úsek

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) je součástí Velvyslanectví České republiky v Nairobi. Naším prioritním úkolem je podpora českého exportu v Keni, Tanzanii, Rwandě a Ugandě a prezentace ČR jako vhodného místa pro podnikání a investice.

Českým podnikatelským subjektům může OEÚ ZÚ Nairobi poskytnout:

 • základní informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí ve východní Africe
 • základní kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifikovaného zadání ze strany českého podniku
 • kontakty na představitele státní správy, obchodní komory, profesní asociace, regionální rozvojové agentury atd.
 • evidence poptávek po českém zboží, službách a spolupráci
 • evidence nabídek služeb východoafrických firem pro české firmy
 • evidence nabídek zboží a služeb českých firem pro východoafrické firmy
 • konzultace o obchodním a investičním prostředí ve východní Africe.
 • pomoc při organizaci podnikatelských misí českých firem do Východní Afriky
 • informace o mezinárodních veletrzích ve východní Africe
 • organizační podpora při účasti českých podniků na místních veletrzích

Požadavky kladené ze strany ZÚ Nairobi na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak k obchodním partnerům ve Východní Africe tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR
 • přiměřenost a opodstatněnost žádostí o podporu vůči ZÚ Nairobi
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech
 • poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

ZÚ Nairobi vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem
 • vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR v Nairobi.

Kontaktní informace:

Marta Anna Ledgard, MBA - vedoucí OEÚ

Embassy of the Czech Republic 

Tende Drive 745, Lavington 

P. O. Box 25639, 00603 Lavington, Nairobi 

tel: +254 790 638 617

e-mail: Marta_Ledgard@mzv.cz