english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pandemie a keňská ekonomika

V pátek 13. března byl oficiálně oznámen výskyt prvního případu nákazy virem Covid - 19 v Keni.  Oficiální reakce (uzavření leteckých spojení se zeměmi s výskytem viru, uzavření škol, doporučení pracovat z domova, zrušení či omezení všech veřejných akcí atd.) byla vzhledem ke stavu keňského zdravotnictví odpovídající a dostatečně rychlá. Skutečností ovšem zůstává, že Keni obdobně jako ostatním zemím Východoafrického společenství (Rwanda, Tanzanie, Uganda) hrozí vážný ekonomický šok, a to i v případě, že se podaří šíření viru zabránit. V reálném ohrožení je tak více než 3 mil. pracovních míst.  Stát má velice omezené možnosti zmírnit negativní ekonomický vývoj zvýšením fiskálních výdajů. Vzhledem k vývoji situace by tak bylo přínosné, kdyby se keňská vláda po odeznění pandemie již skutečně začala soustředit na ekonomický program, který si již před dvěma roky předsevzala a který by měl změnit ekonomickou výkonnost země. Probíhající pandemie tak může být paradoxně zásadním impulsem pro keňskou administrativu. Navíc lze předpokládat, že Keni stejně jako ostatním zemím na africkém kontinentu bude poskytnuta finanční pomoc ze zahraničí.

Hrozby

 

Ekonomický šok hrozí z důvodů, které nemají spojitost s šířením viru v samotné Keni. Pro keňskou ekonomiku jsou klíčová tři odvětví - export kávy a čaje, export květin a cestovní ruch. Dvě ze tří těchto odvětví jsou však výskytem viru ve světě vážně zasaženy.

Keňa dodává každou třetí růži, která se prodává v EU. Řezané květiny jsou tak po čaji druhým největším keňským exportním artiklem. Odvětví je zároveň jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. Odhadem 2 mil. lidí v zemi je závislých na tomto odvětví. Situace v Evropě má však na poptávku po čerstvých květinách přirozeně negativní dopad.

 

Výnosy z cestovního ruchu tvoří vedle čaje a květin jeden z hlavních keňských příjmů deviz (1,2 mld. USD za rok). Toto odvětví navíc zaměstnává více než 1,2 mil. lidí s tím že Keňu za normálních okolností navštíví ročně více než 2 mil. turistů. Vinou pandemii je však nyní turistický ruch v Keni zcela ochromen.

 

Posledním „motorem“ keňské ekonomiky jsou platby, které posílají domů Keňané, kteří pracují v zahraničí. Nejde přitom o malá čísla. Více než 3 mil. Keňanů, kteří pracují v zahraničí, pošlou zpět do Keni ročně více než 1,2 mld. USD.  I tyto platby jsou vzhledem k pandemii ohroženy. 

 

Výše uvedené ekonomické šoky pak mohou mít devastující vliv na státní finance, jejichž stav byl již před samotnou pandemií považován za neudržitelný (jen v tomto roce má Keňa splatit 3,4 mld. USD). Roční deficit navíc již řadu let přesahoval 6 % HDP. Úrovně zadlužení rovněž přesahuje MMF doporučenou hranici 50 % HDP pro země s ekonomickým rozvojem na úrovni Keni. Dluh je financován z více než 50 % prostřednictvím finančních trhů, a to v USD. To vše vytváří možné předpoklady, že by Keňa nemusela být vzhledem k výpadku na straně příjmu, možnému oslabení měny a sníženému zájmu finančních trhů refinancovat rizikové úvěry ekonomik schopna splácet své mezinárodní finanční závazky. Negativní vývoj fiskálních výdajů by pak ještě více poškodil reálnou ekonomiku. 

Připočteme-li mezi hrozby ještě možný růst cen základních potřeb, je zřejmé, že zvládnutí ekonomické situace v příštím období bude pro keňskou administrativu představovat velkou výzvu. To však neznamená, že příležitosti pro české exportéry zcela vymizí.

 

Příležitosti

 

V současné době je vinou šíření viru mimo keňské hranice v Keni ohroženo více než 3 mil. pracovních příležitostí. Pomoc africkým ekonomikám ze zahraničí (MMF, Světová banka atd.) tak bude pravděpodobně nezbytná. Věřme, že tato pomoc bude vázána na nutné strukturální změny. Keňská vláda se již před dvěma lety vyhlásila industrializaci a modernizaci zemědělství za dvě ze svých čtyř priorit (zbylé dvě jsou bezplatná zdravotní péče a zajištění dostupného bydlení). Ani v jedné oblasti se vládě za období od vyhlášení programu nepodařilo pokročit. Kromě modernizace zemědělství šlo o plány, které byly příliš ambiciózní již v době vyhlášení. Modernizace zemědělství je však úkol, který realizovatelný je. Věřme, že současná ekonomická krize přiměje vládu k urychlené implementaci tohoto prioritního cíle.

 

ZÚ Nairobi chystá na podzim tohoto roku v rámci projektů ekonomické diplomacie prezentaci české výrobce zemědělské techniky zaměřenou na keňské distributory. Bez moderní zemědělské techniky, která se však v Keni nevyrábí, by totiž plány na modernizaci zemědělství zůstaly pouze plány.

 

 

M.Minčev

Obchodní rada

ZÚ Nairobi