english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Creative Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvánka k účasti na prezentaci českých dodavatelů zemědělské techniky v Keni - květen 2018

MZV ČR schválilo finanční příspěvek na uspořádání prezentace českých dodavatelů zemědělské techniky. Prezentace, kterou pořádá ve dnech 15. a 16. května v rámci projektu ekonomické diplomacie (Proped) Zastupitelský úřad ČR v Nairobi, se uskuteční v klíčových keňských zemědělských oblastech Narok a Nakuru.  Cílem prezentace je představit česká zemědělská řešení keňským koncovým uživatelům - farmářům střední a velké velikosti.

Zemědělství je v Keni nejdůležitějším sektorem ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země a zaměstnává 70 % pracovní síly. Zemědělské vývozy reprezentující 50 % celkového keňského exportu jsou zároveň klíčovým zdrojem deviz. Rozvoj zemědělství je zároveň jednou ze čtyř klíčových oblastí rozvoje znovuzvoleného prezidenta pro nadcházející pětileté období.

V oblasti zemědělské produkce je Keňa soběstačná. Na druhou stranu z celkové rozlohy Keni pouze 18 % tvoří zemědělsky využitelné plochy. Při 3 % růstu obyvatelstva tak existuje přirozená poptávka po zvyšování produktivity zemědělského sektoru. Bez zvýšení produktivity zemědělské produkce, zejména pak zaváděním moderních zemědělských postupů nebude Keňa schopna využít potenciál, který zemědělství pro rozvoj keňské ekonomiky nabízí. Keňský trh je tak z pohledu českých dodavatelů trhem zajímavým i z toho důvodu, že potřebnou zemědělskou techniku je nutné do země dovážet. Keňu lze navíc využít i jako vstupní bránu do ostatních zemí Východoafrického společenství (zejména Tanzanie, Rwanda, Uganda).

Prezentace české zemědělské techniky je jedinou samostatnou akcí, která se k propagaci českých dodavatelů zemědělské techniky v Keni koná. Vzhledem k tomu, že prezentace bude zahájena zástupci politické reprezentace obou zemí, bude akci věnována pozornost ze strany vlastníků významných keňských farem. Akce tak nabízí českým firmám jedinečnou příležitost k představení své nabídky.

Je v zájmu ČR i českých exportérů prezentovat nabídku, která může snaze o zvyšování produktivity keňského zemědělství pomoci. Nabídku je zároveň nutné přizpůsobit místním podmínkám, zejména z pohledu koupěschopnosti konečných uživatelů, která je přirozeně nižší, než je tomu v případě rozvinutých zemí.  I přes toto omezení představuje navázání obchodní spolupráce mezi českými exportéry zemědělské techniky a keňskými odběrateli atraktivní příležitost pro rozvoj vzájemně výhodné spolupráce. Osobní účast na prezentaci lze doporučit i k získání vlastních zkušeností s keňským trhem.

Velvyslanectví České republiky v Nairobi vyzývá všechny české firmy, které by měly o účast na prezentaci zájem, o jejich vyjádření na e-mailovou adresu nairobi@embassy.mzv.cz

 

M.Minčev
obchodní rada
Zastupitelský úřad ČR v  Nairobi