english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českých dodavatelů zemědělské techniky v Tanzanii – duben 2016

MZV ČR schválilo počátkem března 2016 finanční příspěvek na uspořádání prezentace českých dodavatelů zemědělské techniky konané u příležitosti pracovní cesty ministra zemědělství ČR do Tanzanie. Prezentace, kterou pořádá dne 12. dubna Zastupitelský úřad ČR v Nairobi v hlavním městě Tanzanie Dar es Salaam se uskuteční v rámci pracovního semináře, který zahájí ministr zemědělství ČR Ing. M. Jurečka. 

Zemědělství je v Tanzanii nejdůležitějším sektorem ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 % vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly; tanzanská vláda vydává na rozvoj zemědělství 7 % svého rozpočtu.  Zemědělské vývozy jsou rovněž důležitým zdrojem deviz. Intenzifikace zemědělství je tak vládní prioritou.

V rámci tanzanské Národní politiky rozvoje zemědělství byl stanoven cíl pro růst zemědělské produkce na úrovni 6%. Dosavadní výsledky jsou tomuto cíli stále vzdálené (růst produkce se pohybuje na úrovni 4 %). Bez zvýšení produktivity zemědělské produkce, zejména pak zaváděním moderních zemědělských postupů včetně mechanizace nebude Tanzanie schopna využít potenciál, který zemědělství pro rozvoj tanzanské ekonomiky nabízí. Tanzanský trh je tak z pohledu českých dodavatelů trhem zajímavým. Tanzanii lze však využít i jako vstupní bránu do ostatních zemí Východoafrického společenství (zejména Keňa, Rwanda, Uganda).

Prezentace české zemědělské techniky je první samostatnou akcí, která se k propagaci českých dodavatelů zemědělské techniky v Tanzanii koná. Akce tak nabízí českým firmám jedinečnou příležitost k představení své nabídky. Vzhledem k tomu, že seminář bude zahájen ministrem zemědělství ČR, přislíbil svou účast na semináři i tanzanský ministr zemědělství. Akci tak bude věnována vysoká pozornost ze strany tanzanských firem. Ze strany tanzanských firem se prezentace zúčastní koneční uživatelé i distributoři zemědělské techniky.

Je v zájmu ČR i českých exportérů prezentovat nabídku, která může deklarované snaze o zvýšení produktivity zemědělství pomoci. Nabídku je však nutné přizpůsobit místním podmínkám, zejména z pohledu koupěschopnosti konečných uživatelů, která je přirozeně nižší, než je tomu v případě rozvinutých zemí.  I přes toto omezení představuje navázání obchodní spolupráce mezi českými exportéry zemědělské techniky a tanzanskými odběrateli atraktivní příležitost pro rozvoj vzájemně výhodné spolupráce.

Přes shora uvedené příležitosti, které tanzanský trh nabízí, jsou dosavadní aktivity českých firem v Tanzanii v zemědělské oblasti omezené. Účast na semináři lze proto doporučit k získání vlastních zkušeností s tanzanským trhem. V rámci doprovodného programu cesty pana ministra bude uspořádána i návštěva místní zemědělské farmy, které se budou moci české firmy rovněž zúčastnit.

ZÚ Nairobi vyzývá všechny české firmy, které by měly o účast na prezentaci zájem, o jejich vyjádření na e-mailovou adresu nairobi@embassy.mzv.cz

Michal Minčev DEK, ZÚ Nairobi